Riigivolikogu 31. valimisringkond

Riigivolikogu 31. valimisringkond asus Petserimaal. Alates 1. aprillist 1939 kuulusid ringkonda Meremäe ja Vilo vald ning Petseri linn.

I Riigivolikogu valimiste ajal oli ringkonnas 9860 hääleõiguslikku kodanikku.

Kandideerisid Mihail Tang (Põhiseaduse elluviimise rahvarinde kandidaat) ja Aleksis Tsänk, kes said vastavalt 2148 ja 4234 häält, seega valiti 31. valimisringkonnast Riigivolikogusse Aleksis Tsänk.

II Riigivolikogu liige valimisringkonnast oli Georg Roovik, vastaskandidaat Aleksis Tsänk.