Riigivolikogu 58. valimisringkond

Riigivolikogu 58. valimisringkond asus Valgamaal. Alates 1. aprillist 1939 kuulusid ringkonda Sangaste, Tõlliste, Kaagjärve, Karula ja Taheva vald.

I Riigivolikogu valimiste ajal oli ringkonnas 8107 hääleõiguslikku kodanikku.

Kandideerisid Elmar Gross ja Värdi Velner (Põhiseaduse elluviimise rahvarinde kandidaat), kes said vastavalt 2346 ja 3338 häält, seega valiti 58. valimisringkonnast Riigivolikogusse Värdi Velner.

II Riigivolikogu liige valimisringkonnast oli Johannes Oinas, vastaskandidaat Aleksander Sõster.