Riigivolikogu 69. valimisringkond

Riigivolikogu 69. valimisringkond asus Virumaal. Alates 1. aprillist 1939 kuulusid ringkonda Salla, Paasvere, Avanduse ja Vao vald.

I Riigivolikogu valimiste ajal oli ringkonnas 9013 hääleõiguslikku kodanikku.

Kandideerisid Richard-Voldemar Känd (Põhiseaduse elluviimise rahvarinde kandidaat) ja Oskar Köster kes said vastavalt 2890 ja 3947 häält, seega valiti 69. valimisringkonnast Riigivolikogusse Oskar Köster.

II Riigivolikogu liige valimisringkonnast oli Viktor Hion, vastaskandidaat Oskar Köster.