Eesti NSV ministeeriumide loend

Eesti NSV ministeeriumide loend on Eesti NSV-s tegutsenud rahvakomissariaatide ja ministeeriumide loend aastatest 1940–1990.

Eesti NSV rahvakomissariaadid

muuda

Eesti NSV Rahvakomissaride Nõukogu (1940–1946)

Eesti NSV ministeeriumid

muuda
Eesti NSV Ministrite Nõukogu

Eesti NSV ministeeriumid üleminekuperioodil

muuda

1. jaanuarist 1990 likvideeriti Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi 21. detsembri 1989 seadlusega Eesti NSV Elamu- ja Kommunaalmajanduse Ministeerium ja Eesti NSV Teraviljasaaduste Ministeerium ning järgmised Eesti NSV riiklikud komiteed: Eesti NSV Riiklik Agrotööstuskomitee; Eesti NSV Riiklik Ehituskomitee; Eesti NSV Riiklik Hariduskomitee; Eesti NSV Riiklik Kehakultuuri- ja Spordikomitee; Eesti NSV Riiklik Kultuurikomitee; Eesti NSV Riiklik Kütuse- ja Energeetikakomitee; Eesti NSV Riiklik Looduskaitse ja Metsamajanduse Komitee; Eesti NSV Riiklik Materiaal-Tehnilise Varustuse Komitee; Eesti NSV Riiklik Plaanikomitee; Eesti NSV Riiklik Statistikakomitee; Eesti NSV Riiklik Tehnilise ja Mäejärelevalve Komitee; Eesti NSV Riiklik Transpordikomitee; Eesti NSV Riiklik Töö ja Sotsiaalküsimuste Komitee; Eesti NSV Riiklik Tööstuskomitee ja moodustati järgmised Eesti NSV ministeeriumid: Eesti NSV Ehitusministeerium likvideeritava Eesti NSV Riikliku Ehituskomitee baasil; Eesti NSV Haridusministeerium likvideeritava Eesti NSV Riikliku Hariduskomitee baasil; Eesti NSV Keskkonnaministeerium likvideeritava Eesti NSV Riikliku Looduskaitse ja Metsamajanduse Komitee baasil; Eesti NSV Kultuuriministeerium likvideeritava Eesti NSV Riikliku Kultuurikomitee baasil; Eesti NSV Majandusministeerium likvideeritava Eesti NSV Riikliku Plaanikomitee baasil; Eesti NSV Materiaalsete Ressursside Ministeerium likvideeritava Eesti NSV Riikliku Materiaal-Tehnilise Varustuse Komitee baasil; Eesti NSV Põllumajandusministeerium likvideeritava Eesti NSV Riikliku Agrotööstuskomitee baasil; Eesti NSV Sotsiaalministeerium likvideeritava Eesti NSV Riikliku Töö ja Sotsiaalküsimuste Komitee baasil; Eesti NSV Transpordiministeerium likvideeritava Eesti NSV Riikliku Transpordikomitee baasil; Eesti NSV Tööstus- ja Energeetikaministeerium likvideeritavate Eesti NSV Riikliku Tööstuskomitee ning Eesti NSV Riikliku Kütuse- ja Energeetikakomitee baasil[44].

Eesti iseseisvuse taastamisprotsessis valiti 1990. aasta Eesti NSV Ülemnõukogu valimiste tulemusel moodustati üleminekuperioodi Edgar Savisaare Eesti NSV valitsus, kuhu kuulusid:

Vaata ka

muuda

Kirjandus

muuda

Viited

muuda
 1. ENSV Ehituse ja Ehitusmaterjalide Tööstuse Rahvakomissariaat, The National Archives of Estonia
 2. ENSV Kaubanduse Rahvakomissariaat (1940 - 1993), The National Archives of Estonia
 3. ENSV Kergetööstuse Ministeerium (1940 - 1988), The National Archives of Estonia
 4. ENSV Elamu- ja Kommunaalmajanduse Ministeerium (1940 - 1996), The National Archives of Estonia
 5. ENSV Põllutöö Rahvakomissariaat, Tallinn (1940 - 1983), The National Archives of Estonia
 6. ENSV Põlevkivi-ja Keemiatööstuse Rahvakomissariaat (1943 - 1957), The National Archives of Estonia
 7. Eesti NSV Teataja nr 28, art 413 (1945).
 8. ENSV Kohaliku Tööstuse Rahvakomissariaat (1940 - 1950, 1965 - 1988), The National Archives of Estonia
 9. ENSV Kohtu Rahvakomissariaat (1940 - 1941, 1944 - 1960), The National Archives of Estonia
 10. Masinaehituse, Kerge- ja Kohaliku Tööstuse Rahvakomissariaadile allusid: Masinaehituse Peavаlitsus, Elektritööstuse Peavаlitsus, Tekstiilitööstuse Peavalitsus, Кergetööstuse Peavalitsus
 11. Art. 96. Eesti NSV Masinaehituse, Kerge- ja Kohaliku Tööstuse Rahvakomissariaadile alluvate tööstuskäitiste nimekiri. EESTI NSV TEATAJA, Nr. 8, 5. novembril 1944
 12. ENSV Toiduainete Tööstuse Ministeerium (1941 - 1957, 1965 - 1985), The National Archives of Estonia
 13. ENSV Töö Rahvakomissariaat (1940 - 1945), The National Archives of Estonia
 14. ENSV Agrotööstuskoondis (1983 - 1985), The National Archives of Estonia
 15. Eesti NSV agrotööstuskompleksi moodustasid: Eesti NSV Agrotööstuskoondis, Eesti NSV Aiandusministeerium, Eesti NSV Varumisministeerium, Eesti NSV Liha- ja Piimatööstuse Ministeerium, Eesti NSV Toiduainetööstuse Ministeerium, Eesti NSV Metsamajanduse ja Looduskaitse Ministeerium, Eesti NSV Ministrite Nõukogu Kalamajanduse Valitsus, Eesti Tarbijate Kooperatiivide Vabariiklik Liit, Vabariiklik Koondis "Eesti Kolhoosiehitus" ja Eesti Kalurikolhooside Vabariiklik Liit.
 16. ENSV Agrotööstuskomitee (1986 - 1989)[alaline kõdulink], The National Archives of Estonia
 17. ENSV Autotranspordi Ministeerium (1953 - 2002), The National Archives of Estonia
 18. ENSV Autotranspordi Ministeerium (1953 - 2002), The National Archives of Estonia
 19. ENSV Ehitusministeerium (1963 - 1987), The National Archives of Estonia
 20. Uno Borisi p. Jürisoo, Eesti NSV Ülemnõukogu IX koosseis = Верховный Совет ЭССР IX созыв: biograafiline lühiteatmik. EESTI RAAMAT TALLINN 1976, lk 43
 21. ENSV Ehituse ja Ehitusmaterjalide Tööstuse Rahvakomissariaat, The National Archives of Estonia
 22. ENSV Haridusministeerium (1940 - unknown), The National Archives of Estonia
 23. ENSV Justiitsministeerium (1970 - 1990), The National Archives of Estonia
 24. ENSV Kaubanduse Rahvakomissariaat (1940 - 1993)[alaline kõdulink], The National Archives of Estonia
 25. ENSV Kergetööstuse Ministeerium (1940 - 1988), The National Archives of Estonia
 26. Jüri Kraftil ei tulnud midagi kergelt[alaline kõdulink]
 27. ENSV Kohaliku Majanduse Ministeerium (1957 - 1962), The National Archives of Estonia
 28. ENSV Kohaliku Tööstuse Rahvakomissariaat (1940 - 1950, 1965 - 1988), The National Archives of Estonia
 29. ENSV Põlevkivi-ja Keemiatööstuse Rahvakomissariaat (1943 - 1957), The National Archives of Estonia
 30. ENSV Kohtu Rahvakomissariaat (1940 - 1941, 1944 - 1960), The National Archives of Estonia
 31. ENSV Elamu- ja Kommunaalmajanduse Ministeerium (1940 - 1996), The National Archives of Estonia
 32. ENSV Ülemnõukogu Presiidiumi 27.04.1953 seadlusega loodi Kultuuriministeerium. Likvideeriti Eesti NSV Ministrite Nõukogu juures asuv Kultuurhariduslike Asutuste Komitee, mille funktsioonid läksid üle ENSV Kultuuriministeeriumi Kultuurhariduslike Asutuste Peavalitsusele
 33. ENSV Kõrg- ja Keskerihariduse Ministeerium (1959 - 1988), The National Archives of Estonia
 34. ENSV Liha- ja Piimatööstuse Ministeerium (1950 - 1985), The National Archives of Estonia
 35. ENSV Materiaalsete Ressursside Ministeerium (1957-1991), The National Archives of Estonia
 36. ENSV Metsamajanduse Ministeeriumi (1947-1962), The National Archives of Estonia
 37. ENSV Metsatööstuse Rahvakomissariaat (1944 - 1988), The National Archives of Estonia
 38. ENSV Põlevkivi-ja Keemiatööstuse Rahvakomissariaat (1943-1957), The National Archives of Estonia
 39. ENSV Põllutöö Rahvakomissariaat, Tallinn (1940 - 1983), The National Archives of Estonia
 40. ENSV Põllutöö Rahvakomissariaat, Tallinn (1940 - 1983), The National Archives of Estonia
 41. Peeter Kaasik, Eesti rahvusväeosade formeerimisest Nõukogude armee koosseisus aastatel 1940–1956
 42. ENSV Tervishoiu Rahvakomissariaat (1940-1992), The National Archives of Estonia
 43. ENSV Riiklik Transpordikomitee, 1953-1989. ERA.R-2049, The National Archives of Estonia
 44. Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi 21.12.1989 seadlus Eesti NSV riigivalitsemise keskorganite süsteemi ümberkujundamise kohta
 45. Seadus "Eesti NSV Valitsuse kohta", RT/89/39/ 609