Eesti NSV Rahvakomissaride Nõukogu

Eesti NSV Rahvakomissaride Nõukogu oli Eesti NSV rahvakomissariaatide juhte ühendav rahvamajanduse kollektiivne juhtorgan ehk valitsus, mis tegutses ajavahemikus 25.08.1940 – 25.03.1946 Tallinnas, sellest 8.juulist 15.juulini 1941 Narvas, 1941–1944 Nõukogude Liidu tagalas. Selle juhiks oli Eesti NSV Rahvakomissaride Nõukogu esimees.

Eesti NSV Rahvakomissaride Nõukogu
ENSV RKN tegutses Toompea lossis
Lühend ENSV RKN
Asutatud 1940
Tegevuse lõpetanud 1946
Peakorter
Asukoht Lossi plats 1, Tallinn
Tegevuspiirkond Eesti NSV
Juhtkond Nõukogu esimees
Emaorganisatsioon NSV Liidu Rahvakomissaride Nõukogu

Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi seadlusega 25. märtsi 1946[1] kujundati Eesti NSV Rahvakomissaride Nõukogu ümber Eesti NSV Ministrite Nõukoguks ja Eesti NSV Rahvakomissariaadid Eesti NSV ministeeriumiteks.

Moodustamine

muuda

Eesti NSV Rahvakomissaride Nõukogu moodustati Johannes Varese valitsuse asemel alates 25. augustist 1940, pärast II Riigivolikogu poolt 1940. aasta Eesti NSV Konstitutsiooni vastuvõtmist ja seniste Eesti riigiasutuste ümbernimetamist rahvakomissariaatideks. Eesti NSV RKN tegutses kuni 25. märtsini 1946. Seejärel reorganiseeriti asutus Eesti NSV Ministrite Nõukoguks.

Vastavalt 1940. aasta Eesti NSV Konstitutsiooni §-le 45 moodustati Eesti NSV Rahvakomissaride Nõukogu Eesti NSV Ülemnõukogu poolt järgmises koosseisus:

 • Eesti NSV Rahvakomissaride Nõukogu esimees;
 • Eesti NSV Rahvakomissaride Nõukogu esimehe asetäitjad;
 • Eesti NSV Riikliku Plaanikomisjoni esimees;
 • Eesti NSV Rahvakomissarid: Kergetööstuse; Kohaliku tööstuse; Rahanduse; Põllutöö; Kaubanduse; Siseasjade; Kohtu; Tervishoiu; Hariduse; Kommunaalmajanduse; Sotsiaalkindlustuse; Töö; Riigikontrolli rahvakomissarid ja
 • Üleliiduliste Rahvakomissariaatide volinikud.
Eesti NSV liiduvabariiklikud rahvakomissariaadid: Kergetööstuse; Põllutöö; Rahanduse; Kaubanduse; Siseasjade; Kohtu; Tervishoiu; Riigikontrolli RK.
Eesti NSV vabariiklikud rahvakomissariaadid: Kohaliku tööstuse; Hariduse; Töö; Kommunaalmajanduse; Sotsiaalkindlustuse RK.

Eesti NSV RKN ülesanded olid:

 • a) ühtlustada ja suunata Eesti NSV vabariiklike ja liiduvabariiklike Rahvakomissariaatide ja teiste temale alluvate majanduslike, administratiivsete ja kultuuriliste asutuste tööd; ühtlustada ja kontrollida üleliiduliste Rahvakomissariaatide volinike tööd;
 • b) koostada Eesti NSV rahvamajanduslik plaan, esitada see Eesti NSV Ülemnõukogule kinnitamiseks ja võtta tarvitusele abinõusid rahvamajandusliku plaani teostamiseks;
 • c) koostada Eesti NSV riigieelarve ja kohalike eel­arvete kokkuvõtte, esitada riigieelarve Eesti NSV Ülemnõukogule kinnitamiseks ja võtta tarvitusele abi­nõusid Eesti NSV riigieelarve ning kohalike eelarvete täitmiseks;
 • d) võtta tarvitusele abinõusid ühiskondliku korra kindlustamiseks, riigi huvide ja kodanike õiguste kaitseks;
 • e) juhtida ja kontrollida maakondade töötava rahva saadikute nõukogude täitevkomiteede tööd;
 • f) tarviduse korral moodustada erikomiteid ja talitusi Eesti NSV Rahvakomissaride Nõukogu juures majandusliku ja kultuurilise ülesehituse alal.

ENSV RKN I koosseis

muuda

Eesti NSV Rahvakomissaride Nõukogu I koosseis aastatel 1940–1941:

Ametikoht Asutus Nimi Tegevusaastad Eluaastad
Eesti NSV RKN esimees Eesti NSV Rahvakomissaride Nõukogu Johannes Lauristin 25.08.1940 – 1941 (1899–1941)
Eesti NSV RKN esimehe asetäitja Eesti NSV Rahvakomissaride Nõukogu Neeme Ruus 23.06.1941 – (1911–1942)
Eesti NSV RKN esimehe II asetäitja ja
Eesti NSV välisasjade rahvakomissar
Eesti NSV Rahvakomissaride Nõukogu Nigol Andresen 25.08.1940 – 1941 (1899–1984)
Eesti NSV RKN esimehe asetäitja Eesti NSV Rahvakomissaride Nõukogu Arnold Kress 25.01.1941 – (1897–1974)
Eesti NSV RKN esimehe asetäitja Eesti NSV Rahvakomissaride Nõukogu Eduard Päll 19.02.1941 – 30.12.1943 (1903–1983)
Eesti NSV RKN esimehe I asetäitja ja

Eesti NSV Riikliku Plaanikomitee esimees

Eesti NSV Rahvakomissaride Nõukogu

Eesti NSV Riiklik Plaanikomitee

Oskar Sepre 25.08.1940 – 17.06.1942 (1900–1965)
Eesti NSV kergetööstuse rahvakomissar Eesti NSV Kergetööstuse Rahvakomissariaat Arnold Veimer 25.08.1940 – 17.06.1942 (1903–1977)
Eesti NSV kohaliku tööstuse rahvakomissar Eesti NSV Kohaliku tööstuse Rahvakomissariaat Johannes Sauer 25.08.1940 – 24.07.1941 (1904–1983)
Eesti NSV kohaliku tööstuse rahvakomissar Eesti NSV Kohaliku tööstuse Rahvakomissariaat Friedrich Kiiser 24.07.1941–28.08.1941 (1903-1941)
Eesti NSV rahanduse rahvakomissar Eesti NSV Rahanduse Rahvakomissariaat Paul Keerdo 25.08.1940–1950 (1891–1950)
Eesti NSV põllutöö rahvakomissar Eesti NSV Põllutöö Rahvakomissariaat Georg Abels 25.08.1940–02.09.1941 (1898–1967)
Eesti NSV kaubanduse rahvakomissar Eesti NSV Kaubanduse Rahvakomissariaat Hendrik Allik 25.08.1940–30.12.1943 (1901–1989)
Eesti NSV siseasjade rahvakomissar Eesti NSV Siseasjade Rahvakomissariaat Boriss Kumm 25.08.1940–26.03.1941

06.08.1941–20.05.1944

(1897–1958)
Eesti NSV siseasjade rahvakomissar Eesti NSV Siseasjade Rahvakomissariaat Andrei Murro 26.03.1941–06.08.1941 (1903–1941)
Eesti NSV riikliku julgeoleku rahvakomissar Eesti NSV Riikliku Julgeoleku Rahvakomissariaat Boriss Kumm 26.03.1941–06.08.1941 (1897–1958)
Eesti NSV kohtuasjade rahvakomissar Eesti NSV Kohtu Rahvakomissariaat Aleksander Jõeäär (25.08.1940–1950) (1890–1958)
Eesti NSV tervishoiu rahvakomissar Eesti NSV Tervishoiu Rahvakomissariaat Viktor Hion 25.08.1940 – (1902–1969)
Eesti NSV hariduse rahvakomissar Eesti NSV Hariduse Rahvakomissariaat Nigol Andresen 25.08.1940–20.06.1944 (1899–1985)
Eesti NSV kommunaalmajanduse rahvakomissar Eesti NSV Kommunaalmajanduse Rahvakomissariaat Orest Kärm 25.08.1940–06.04.1941 (1902–1942)
Eesti NSV kommunaalmajanduse rahvakomissar Eesti NSV Kommunaalmajanduse Rahvakomissariaat Algus Raadik 06.04.1941–12.03.1942 (1906–1964)
Eesti NSV sotsiaalkindlustuse rahvakomissar Eesti NSV Sotsiaalkindlustuse Rahvakomissariaat Lembit Lüüs 25.08.1940–20.05.1944 (1910–1999)
Eesti NSV töö rahvakomissar Eesti NSV Töö Rahvakomissariaat Maksim Unt 25.08.1940–28.05.1941 (1898–1941)
Eesti NSV töö rahvakomissar Eesti NSV Töö Rahvakomissariaat Paul Vihalem 05.06.1941–19.04.1946 (1910-1985)
Eesti NSV Riigikontrolli rahvakomissar Eesti NSV Riigikontroll Arkaadi Uibo 25.08.1940–03.06.1941 (1914-1957)
Eesti NSV Riigikontrolli rahvakomissar Eesti NSV Riigikontroll Eduard Päll 03.06.1941–30.12.1943 (1903-1989)
Eesti NSV toiduainetetööstuse rahvakomissar Eesti NSV Toiduainetetööstuse Rahvakomissariaat Johannes Sauer 24.07.1941–26.08.1941 (1904–1983)
Rahvakomissaride Nõukogu juures tegutsesid ka

Tegevus aastatel 1940–1941

muuda

Teise maailmasõja lahingute ajal Eestis Eesti NSV Rahvakomissaride Nõukogu Eestis ei tegutsenud. Aastatel 1941–1944 oli Eestis Saksa okupatsioon ja Eesti Omavalitsus ning 18.–22. septembrini 1944 Otto Tiefi valitsus.


Eesti NSV Rahvakomissaride Nõukogu koosseis aastatel 1942–1944:

Ametikoht Asutus Nimi Tegevusaastad Eluaastad
Eesti NSV RKN esimehe kohusetäitja Eesti NSV Rahvakomissaride Nõukogu Oskar Sepre 17.06.1942–28.09.1944 (1900–1965)
Eesti NSV RKN esimehe asetäitja Eesti NSV Rahvakomissaride Nõukogu Arnold Veimer 17.06.1942–28.09.1944 (1903–1977)
Eesti NSV RKN esimehe asetäitja Eesti NSV Rahvakomissaride Nõukogu Nigol Andresen 1940–1946 (1899–1984)
Eesti NSV RKN esimehe asetäitja Eesti NSV Rahvakomissaride Nõukogu Hendrik Allik 30.12.1943–1950 (1901–1989)
Eesti NSV siseasjade rahvakomissar Eesti NSV Siseasjade Rahvakomissariaat Boriss Kumm 1941– 20.05.1944 (1897–1958)
Eesti NSV siseasjade rahvakomissar Eesti NSV Siseasjade Rahvakomissariaat Aleksander Resev 20.05.1944 –
Eesti NSV riikliku julgeoleku rahvakomissar Eesti NSV Riikliku Julgeoleku Rahvakomissariaat Boriss Kumm 20.05.1944 –
Eesti NSV rahanduse rahvakomissar Eesti NSV Rahanduse Rahvakomissariaat Paul Keerdo 1940–1950 (1891–1950)
Eesti NSV hariduse rahvakomissar Eesti NSV Hariduse Rahvakomissariaat Nigol Andresen 1940–04.06.1944 (1899–1985)
Eesti NSV kaubanduse rahvakomissar Eesti NSV Kaubanduse Rahvakomissariaat August Hansen 30.12.1943–1950 (1895–1950)
Eesti NSV põlevkivi- ja keemiatööstuse rahvakomissar Eesti NSV Põlevkivi- ja Keemiatööstuse Rahvakomissariaat Arnold Kõll 30.12.1943–10.03.1945 (1899-1960)

Eesti NSV Rahvakomissaride Nõukogu koosseis aastatel 1944–25.03.1946:

6. juunil 1945 võttis Eesti NSV Ülemnõukogu vastu seaduse Eesti NSV Konstitutsiooni (Põhiseaduse) § 45 ja 48 muutmise ja täiendamise kohta, millega moodustati Eesti NSV liiduvabariikliku Toiduainetetööstuse , Eesti NSV vabariikliku Ehituse ja Ehitusmaterjalide Tööstuse ja Kalatööstuse Rahvakomissariaadid.Eesti NSV Konstitutsiooni paragrahvid 45 ja 48 sõnasti järgmiselt: § 45. ENSV Rahvakomissaride Nõukogu moodustatakse ENSV Ülemnõukogu poolt järgmises koosseisus: ENSV Rahvakomissaride Nõukogu Esimees; ENSV Rahvakomissaride Nõukogu Esimehe asetäitjad; ENSV Riikliku Plaanikomisjoni esimees; ENSV Rahvakomissarid: Riigikaitse; Välisasjade; Kergetööstuse; Kohaliku Tööstuse; Toiduainetetööstuse; Ehituse ja Ehitusmaterjalide Tööstuse; Kalatööstuse; Rahanduse; Põllutöö; Kaubanduse; Siseasjade; Riikliku Julgeoleku; Kohtu; Tervishoiu; Kariduse; Kommunaalmajanduse; Sotsiaalkindlustuse; Töö; Riigikontrolli; Üleliiduliste Rahvakomissariaatide volinikud."[10]

Ametikoht Asutus Nimi Tegevusaastad rahvakomissarina
(ENSV MN ministrina)
Eluaastad
Eesti NSV RKN esimees Eesti NSV Rahvakomissaride Nõukogu Arnold Veimer 28.09.1944–25.03.1946 (1903–1977)
Eesti NSV RKN esimehe esimene asetäitja ja

Eesti NSV Riikliku Plaanikomisjoni esimees

Eesti NSV Rahvakomissaride Nõukogu Oskar Sepre 28.09.1944–25.03.1946
Eesti NSV RKN Aseesimees Eesti NSV Rahvakomissaride Nõukogu Nigol Andresen 1940–25.03.1946 (1899–1984)
Eesti NSV RKN Aseesimees Eesti NSV Rahvakomissaride Nõukogu Hendrik Allik 1943–25.03.1946 (1901–1989)
Eesti NSV RKN Aseesimees Eesti NSV Rahvakomissaride Nõukogu Arnold Kress (1897–1974)
Eesti NSV RKN esimehe asetäitja Eesti NSV Rahvakomissaride Nõukogu Konstantin Boitsov 31.01.1954–25.03.1946
Eesti NSV välisasjade rahvakomissar Eesti NSV Rahvakomissaride Nõukogu Hans Kruus 20.10.1944–25.03.1946
Eesti NSV hariduse rahvakomissar Eesti NSV Hariduse Rahvakomissariaat Jüri Nuut 04.06.1944–25.03.1946 (1892–1952)
Eesti NSV ehitusmaterjalide tööstuse rahvakomissar Eesti NSV Ehitusmaterjalide Tööstuse Rahvakomissariaat Eduard Jõerüüt (1882-1962)
Eesti NSV Ehituse ja ehitusmaterjalide tööstuse rahvakomissar Eesti NSV Ehituse ja Ehitusmaterjalide Tööstuse Rahvakomissaat Peeter Raudsepp 1945 (1897–1948)
Eesti NSV riigikaitse rahvakomissar Eesti NSV Kaitse Rahvakomissariaat Lembit Pärn 19.07.1945–25.03.1946 (1903–1974)
Eesti NSV kaubanduse rahvakomissar Eesti NSV Kaubanduse Rahvakomissariaat August Hansen 1944–25.03.1946 (1895–1950)
Eesti NSV kohtuasjade rahvakomissar Eesti NSV Kohtu Rahvakomissariaat Aleksander Jõeäär 1940–25.03.1946 (1890–1958)
Eesti NSV kommunaalmajanduse rahvakomissar Eesti NSV Kommunaalmajanduse Rahvakomissariaat rahvakomissari kohustetäitja Leonid Ingar
Leonti Georg
–19.09.1945[11]
21.09.1945[12]–25.03.1946
(1909-1980)

(?-1950)

Eesti NSV masinaehituse, kerge- ja kohaliku tööstuse rahvakomissar Eesti NSV Masinaehituse, Kerge- ja Kohaliku Tööstuse Rahvakomissariaat[13] kohusetäitja Rudolf Stokberg (1944–1945) (1896–1950)
Eesti NSV kohaliku tööstuse rahvakomissar[14] Eesti NSV Kohaliku Tööstuse Rahvakomissariaat Rudolf Stokberg 06.06.1945–25.03.1946 (1896–1950)
Eesti NSV metsamajanduse ja puidutööstuse rahvakomissar Eesti NSV Metsamajanduse ja Puidutööstuse Rahvakomissariaat Juhan Voolin 18.10.1945[15]–25.03.1946 (1895-1979)
Eesti NSV põlevkivi- ja keemiatööstuse rahvakomissar Eesti NSV Põlevkivi- ja Keemiatööstuse Rahvakomissariaat Arnold Kress 10.03.1944–15.09.1945 (1897–1974)
Eesti NSV põlevkivi- ja keemiatööstuse rahvakomissar Eesti NSV Põlevkivi- ja Keemiatööstuse Rahvakomissariaat Vassili Matvejev 15.09.1945–25.03.1946 (1880-1966)
Eesti NSV põllutöö rahvakomissar Eesti NSV Põllutöö Rahvakomissariaat Georg Abels
Hendrik Allik
26.09.1944–15.09.1945
15.09.1945–19.04.1946
(1898–1967)
(1901–1989)
Eesti NSV rahanduse rahvakomissar Eesti NSV Rahanduse Rahvakomissariaat Paul Keerdo 1940–25.03.1946 (1891–1950)
Eesti NSV riikliku julgeoleku rahvakomissar Eesti NSV Riikliku Julgeoleku Rahvakomissariaat Boriss Kumm 1944–25.03.1946 (1897–1958)
Eesti NSV siseasjade rahvakomissar Eesti NSV Siseasjade Rahvakomissariaat Aleksander Resev 1944–25.03.1946 (1905–1970)
Eesti NSV sotsiaalkindlustuse rahvakomissar Eesti NSV Sotsiaalkindlustuse Rahvakomissariaat Olga Lauristin 20.05.1944–25.03.1946 (1903–2005)
Eesti NSV tervishoiu rahvakomissar Eesti NSV Tervishoiu Rahvakomissariaat Viktor Hion 25.08.1940–25.03.1946 (1902–1969)
Eesti NSV toiduainetetööstuse rahvakomissar Eesti NSV Toiduainetetööstuse Rahvakomissariaat[16] Lembit Lüüs 20.05.1944–25.03.1946 (1910–1999)
Eesti NSV kalatööstuse rahvakomissar Karl Raud 19.07.1945–25.03.1946
Eesti NSV töö rahvakomissar Eesti NSV Töö Rahvakomissariaat
Eesti NSV Riigikontrolli rahvakomissar Eesti NSV Riigikontroll Artur Vaha 11.12.1945–25.03.1946 (1900–1976)
Eesti NSV Tehniliste Kultuuride rahvakomissar August Puusepp 26.01.1946–25.03.1946
Rahvakomissaride Nõukogu juures tegutsesid ka

Vaata ka

muuda

Viited

muuda
 1. Eesti Rahvusarhiiv, ERA.R-1.7.96a
 2. ENSV Rahvakomissaride Nõukogu juures asuv Majandusnõukogu (1940 - 1941), The National Archives of Estonia
 3. Rein Miilius, Metroloogia arengust ja seisundist Eestis
 4. "Glavlit". Originaali arhiivikoopia seisuga 5. november 2011. Vaadatud 14. oktoobril 2011.
 5. Annely Voitka, Ühe teatri sünd ja surm[alaline kõdulink], Sirp, 03.08.2007
 6. ENSV Rahvakomissaride Nõukogu j.a. Riiklik Plaanikomisjon (1940 - 1941, 1944 - 1998), The National Archives of Estonia
 7. ENSV Rahvakomissaride Nõukogu juures asuv Hindade Komisjon (1940 - 1941, 1944 - 1965), The National Archives of Estonia
 8. ENSV Rahvakomissaride Nõukogu usaldusmees Saksa Usaldusvalitsuse juures (1940), The National Archives of Estonia
 9. Luuakse „Saksa Usaldusvalitsus", Uus Eesti, nr. 282, 16 oktoober 1939
 10. 341. Eesti NSV Ülemnõukogu seadus. EESTI NSV TEATAJA, Nr. 23, 4. juulil 1945
 11. , Art 565. Määrus sm. Leonid Ingar’i Eesti NSV Kommunaalmajanduse Rahvakomissari kohustetäitja kohalt vabastamise kohta. EESTI NSV TEATAJA, Nr. 35 26. oktoobril 1945
 12. Art 525. Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi seadlus sm. Leonti Georg’i nimetamise kohta Eesti NSV Kommunaalmajanduse Rahvakomissariks. EESTI NSV TEATAJA, Nr. 34, 15. oktoobril 1945
 13. 178. Eesti NSV Rahvakomissaride Nõukogu määrus Eesti NSV Kohaliku Tööstuse Rahvakomissariaadi nimetuse kohta. Võtta tarvitamisele senise Eesti NSV Masinaehituse, Kerge- ja Kohaliku Tööstuse Rahvakomissariaadi nimetuse asemel nimetus „Eesti NSV Kohaliku Tööstuse Rahvakomissariaat". EESTI NSV TEATAJA, № 12 26. märtsil 1945
 14. Eesti NSV Teataja, 1945 nr 20, Nr 287
 15. Eesti NSV Teataja, 1945, 35, 545
 16. 177. Eesti NSV Rahvakomissaride Nõukogu määrus. Eesti NSV Rahvakomissaride Nõukogu määrab: Võtta tarvitamisele senise nimetuse „Eesti NSV Toiduainete, Liha-, Piima- ja Kalatööstuse Rahvakomissariaat" asemel nimetus „Eesti NSV Toiduainetetööstuse Rahvakomissariaat". EESTI NSV TEATAJA, № 12 26. märtsil 1945
 17. 326. Eesti NSV Rahvakomissaride Nõukogu määrus Riigimõisade Peavalitsuse nimetuse muutmise kohta. Eesti NSV Teataja, Nr. 22, 30. juunil 1945
 18. ENSV Põllumajanduse Ministeeriumi Sovhooside Peavalitsus, The National Archives of Estonia
 19. ENSV Rahavkomissaride Nõukogu j.a. Tselluloosi ja Paberitööstuse Valitsus, Tallinn (1944 - 1953), The National Archives of Estonia
 20. ENSV RKN j.a. Autotranspordi Peavalitsus (1944 - 1956), The National Archives of Estonia
 21. ENSV Rahvakomissaride Nõukogu juures asuv Kunstide Valitsus, Tallinn (1940 - 1953), The National Archives of Estonia
 22. ENSV Rahvakomissaride Nõukogu juures asuv Reevakueerimise Komitee (1944 - 1946), The National Archives of Estonia
 23. ENSV Ministrite Nõukogu juures asuv Sõjaväelaste Perekondade Riikliku Hooldamise ja Heaolu Valitsus (1944 - 1946)[alaline kõdulink], The National Archives of Estonia
 24. EESTI NSV TEATAJA, Nr. 35 26. oktoobril 1945, Art 559. Määrus sm. Georg Abels’i nimetamise kohta Eesti NSV Rahvakomissaride Nõukogu juures asuva Kultuurhariduslike Asutiste Komitee esimeheks.
Eelnev
Johannes Varese valitsus
Eesti NSV Rahvakomissaride Nõukogu
19401946
Järgnev
Eesti NSV Ministrite Nõukogu