Eesti NSV Rahvakomissaride Nõukogu

Eesti NSV Rahvakomissaride Nõukogu oli Eesti NSV rahvakomissariaatide juhte ühendav rahvamajanduse kollektiivne juhtorgan ehk Eesti NSV valitsus, mille juhiks oli Eesti NSV Rahvakomissaride Nõukogu esimees, mis tegutses aastatel 1940–1946, nendest 1941–1944 NSV Liidu tagalas.

Eesti NSV Rahvakomissaride Nõukogu
Estonian parliament building.jpg
Lühend ENSV MN
Asutatud 1940
Tegevuse lõpetanud 1946
Peakorter Toompea loss Tallinnas
Leningrad, NSV Liit
Tšeljabinsk, NSV Liit
Moskva, NSV Liit
Leningrad, NSV Liit
Toompea loss Tallinnas
Asukoht Lossi plats 1, Tallinn
Tegevuspiirkond Eesti NSV
Juhtkond Eesti NSV Rahvakomissaride Nõukogu esimees
Emaorganisatsioon NSV Liidu Rahvakomissaride Nõukogu

Eesti NSV RKN moodustamineRedigeeri

Eesti NSV Rahvakomissaride Nõukogu moodustati Johannes Varese valitsuse asemel alates 25. augustist 1940, pärast II Riigivolikogu poolt 1940. aasta Eesti NSV Konstitutsiooni vastuvõttu ja seniste Eesti riigiasutuste ümbernimetamist rahvakomissariaatideks, Eesti NSV RKN tegutses kuni 25. märtsini 1946. aastal.

Vastavalt 1940. aasta ENSV Konstitutsiooni § § 45. moodustati ENSV Rahvakomissaride Nõukogu ENSV Ülemnõukogu poolt järgmises koosseisus:

 • ENSV Rahvakomissaride Nõukogu Esimees;
 • ENSV Rahvakomissaride Nõukogu esimehe asetäitjad ;
 • ENSV Riikliku Plaanikomisjoni esimees;
 • ENSV Rahvakomissarid: Kergetööstuse; Kohaliku tööstuse; Rahanduse; Põllutöö; Kaubanduse; Siseasjade; Kohtu; Tervishoiu; Hariduse; Kommunaalmajanduse; Sotsiaalkindlustuse; Töö; Riigikontrolli rahvakomissarid ja
 • Üleliiduliste Rahvakomissariaatide volinikud.
ENSV liiduvabariiklikud rahvakomissariaadid: Kergetööstuse; Põllutöö; Rahanduse; Kaubanduse; Siseasjade; Kohtu; Tervishoiu; Riigikontrolli RK.
ENSV vabariiklikud rahvakomissariaadid: Kohaliku tööstuse; Hariduse; Töö; Kommunaalmajanduse; Sotsiaalkindlustuse RK.

ENSV RKN ülesanded olid:

 • a) ühtlustada ja suunata ENSV vabariiklike ja liiduvabariiklike Rahvakomissariaatide ja teiste temale alluvate majanduslike, administratiivsete ja kultuuriliste asutuste tööd; ühtlustada ja kontrollida üleliiduliste Rahvakomissariaatide volinike tööd;
 • b) koostada ENSV rahvamajandusliku plaani, esitada see ENSV Ülemnõukogule kinnitamiseks ja võtab tarvitusele abinõusid rahvamajandusliku plaani teostamiseks;
 • c) koostada ENSV riigieelarve ja kohalike eel­arvete kokkuvõtte, esitada riigieelarve ENSV Ülemnõukogule kinnitamiseks ja võtta tarvitusele abi­nõusid ENSV riigieelarve ning kohalike eelarvete täitmiseks;
 • d) võtta tarvitusele abinõusid ühiskondliku korra kindlustamiseks, riigi huvide ja kodanike õiguste kaitseks;
 • e) juhtida ja kontrollida maakondade töötava rahva saadikute Nõukogude täitevkomiteede tööd;
 • f) tarviduse korral moodustada erikomiteid ja talitusi ENSV Rahvakomissaride Nõukogu juures majandusliku ja kultuurilise ülesehituse alal.

Eesti NSV RKN I koosseisRedigeeri

Eesti NSV Rahvakomissaride Nõukogu I koosseis aastatel 1940–1941:

Ametikoht Asutus Nimi Pilt Tegevusaastad Eluaastad
Eesti NSV RKN esimees Eesti NSV Rahvakomissaride Nõukogu Johannes Lauristin 25.08.1940 – 1941 (1899–1941)
Eesti NSV RKN esimehe asetäitja Eesti NSV Rahvakomissaride Nõukogu Neeme Ruus 1940–1941 (1911–1942)
Eesti NSV RKN esimehe asetäitja ja
Välisasjade Rahvakomissariaadi
Eesti NSV välisasjade rahvakomissar
Eesti NSV Rahvakomissaride Nõukogu Nigol Andresen 25.08.1940 – 1941
1940
(1899–1984)
Eesti NSV RKN esimehe asetäitja Eesti NSV Rahvakomissaride Nõukogu Oskar Sepre (1900–1965)
Eesti NSV RKN esimehe asetäitja Eesti NSV Rahvakomissaride Nõukogu Eduard Päll 1940–1941 (1903–1983)
Eesti NSV Riikliku Plaanikomitee esimees Eesti NSV Riiklik Plaanikomitee Oskar Sepre 25.08.1940 – 1948 (1900–1965)
Eesti NSV kergetööstuse rahvakomissar Eesti NSV Kergetööstuse Rahvakomissariaat Arnold Veimer 25.08.1940 – 1942 (1903–1977)
Eesti NSV kohaliku tööstuse rahvakomissar Eesti NSV Kohaliku tööstuse Rahvakomissariaat Johan Sauer 25.08.1940 – ) (1904–1983)
Eesti NSV rahanduse rahvakomissar Eesti NSV Rahanduse Rahvakomissariaat Paul Keerdo   25.08.1940 – 1950 (1891–1950)
Eesti NSV põllutöö rahvakomissar Eesti NSV Põllutöö Rahvakomissariaat Georg Abels 25.08.1940 – 02.09.1941 (1898–1967)
Eesti NSV kaubanduse rahvakomissar Eesti NSV Kaubanduse Rahvakomissariaat Hendrik Allik 25.08.1940 – 1942 (1901–1989)
Eesti NSV siseasjade rahvakomissar Eesti NSV Siseasjade Rahvakomissariaat Boriss Kumm
Andrei Murro
(31.07.1940 – 1941)
26.03.1941–6.08.1941
(1897–1958)
(1903–1941)
Eesti NSV riikliku julgeoleku rahvakomissar Eesti NSV Riikliku Julgeoleku Rahvakomissariaat Boriss Kumm (1941) (1897–1958)
Eesti NSV kohtuasjade rahvakomissar Eesti NSV Kohtu Rahvakomissariaat Aleksander Jõeäär   (25.08.1940 – 1950) (1890–1958)
Eesti NSV tervishoiu rahvakomissar Eesti NSV Tervishoiu Rahvakomissariaat Viktor Hion 25.08.1940 – (1902–1969)
Eesti NSV hariduse rahvakomissar Eesti NSV Hariduse Rahvakomissariaat Nigol Andresen 25.08.1940 – 20.06.1944 (1899–1984)
Eesti NSV kommunaalmajanduse rahvakomissar Eesti NSV Kommunaalmajanduse Rahvakomissariaat Orest Kärm 25.08.1940 – 6. 04.1941 (1902–1942)
Eesti NSV sotsiaalkindlustuse rahvakomissar Eesti NSV Sotsiaalkindlustuse Rahvakomissariaat Lembit Lüüs 25.08.1940 – (1910–1999)
Eesti NSV töö rahvakomissar Eesti NSV Töö Rahvakomissariaat Maksim Unt (1941) (1898–1941)
Eesti NSV Riigikontrolli rahvakomissar Eesti NSV Riigikontroll Arkaadi Uibo 1940– 3.06.1941
Rahvakomissaride Nõukogu juures tegutsesid ka

Eesti NSV RKN tegevus 1940–1941Redigeeri

Teise maailmasõja lahingute ajal Eestis Eesti NSV Rahvakomissaride Nõukogu Eestis ei tegutsenud. Aastatel 1941–1944 oli Eestis Saksa okupatsioon ja Eesti Omavalitsus ning 18. septembrist 1944 kuni 22. septembrini 1944 Otto Tiefi valitsus.

Eesti NSV RKN II koosseisRedigeeri

Eesti NSV Rahvakomissaride Nõukogu I koosseis aastatel 1942–1944:

Ametikoht Asutus Nimi Pilt Tegevusaastad Eluaastad
Eesti NSV RKN esimehe kohusetäitja Eesti NSV Rahvakomissaride Nõukogu Oskar Sepre 1942–1944 (1900–1965)
Eesti NSV RKN esimehe asetäitja Eesti NSV Rahvakomissaride Nõukogu Arnold Veimer 1942–1944 (1903–1977)
Eesti NSV RKN esimehe asetäitja Eesti NSV Rahvakomissaride Nõukogu Nigol Andresen 1940–1946 (1899–1984)
Eesti NSV RKN esimehe asetäitja Eesti NSV Rahvakomissaride Nõukogu Hendrik Allik 1943–1950 (1901–1989)
Eesti NSV siseasjade rahvakomissar Eesti NSV Siseasjade Rahvakomissariaat Boriss Kumm 1941–1944 (1897–1958)
Eesti NSV rahanduse rahvakomissar Eesti NSV Rahanduse Rahvakomissariaat Paul Keerdo 1940–1950 (1891–1950)
Eesti NSV hariduse rahvakomissar Eesti NSV Hariduse Rahvakomissariaat Nigol Andresen 1940–1944 (1899–1984)
Eesti NSV kaubanduse rahvakomissar Eesti NSV Kaubanduse Rahvakomissariaat August Hansen   1944–1950 (1895–1950)

Eesti NSV RKN III koosseisRedigeeri

Eesti NSV Rahvakomissaride Nõukogu II koosseis aastatel 1944–1946:

Ametikoht Asutus Nimi Pilt Tegevusaastad rahvakomissarina
(ENSV MN ministrina)
Eluaastad
Eesti NSV RKN esimees Eesti NSV Rahvakomissaride Nõukogu Arnold Veimer 1944 – 25.03.1946 (1951) (1903–1977)
Eesti NSV RKN Aseesimees Eesti NSV Rahvakomissaride Nõukogu Nigol Andresen 1940 – 25.03.1946 (1899–1984)
Eesti NSV RKN Aseesimees Eesti NSV Rahvakomissaride Nõukogu Hendrik Allik 1943 – 25.03.1946 (1950) (1901–1989)
Eesti NSV RKN Aseesimees Eesti NSV Rahvakomissaride Nõukogu Arnold Kress (1897–1974)
Eesti NSV hariduse rahvakomissar Eesti NSV Hariduse Rahvakomissariaat Jüri Nuut 1944 – 25.03.1946 (1892–1952)
Eesti NSV ehitusmaterjalide tööstuse rahvakomissar Eesti NSV Ehitusmaterjalide Tööstuse Rahvakomissariaat Eduard Jõerüüt
Eesti NSV Ehituse ja ehitusmaterjalide tööstuse rahvakomissar Eesti NSV Ehituse ja Ehitusmaterjalide Tööstuse Rahvakomissaat Peeter Raudsepp 1945 (1897–1948)
Eesti NSV kaitserahvakomissar Eesti NSV Kaitse Rahvakomissariaat Lembit Pärn 29.06.1945 – 25.03.1946 (1947) (1903–1974)
Eesti NSV kaubanduse rahvakomissar Eesti NSV Kaubanduse Rahvakomissariaat August Hansen   1944 – 25.03.1946 (1950) (1895–1950)
Eesti NSV kohtuasjade rahvakomissar Eesti NSV Kohtu Rahvakomissariaat Aleksander Jõeäär   1940 – 25.03.1946 (1950) (1890–1958)
Eesti NSV masinaehituse, kerge- ja kohaliku tööstuse rahvakomissar Eesti NSV Masinaehituse, Kerge- ja Kohaliku Tööstuse Rahvakomissariaat kohusetäitja Rudolf Stokberg (1944–1945) (1896–1950)
Eesti NSV kohaliku tööstuse rahvakomissar[9] Eesti NSV Kohaliku Tööstuse Rahvakomissariaat Rudolf Stokberg (1945–) (1896–1950)
Eesti NSV metsamajanduse ja puidutööstuse rahvakomissar Eesti NSV Metsamajanduse ja Puidutööstuse Rahvakomissariaat Ivan Voolin
Eesti NSV põlevkivi- ja keemiatööstuse rahvakomissar Eesti NSV Põlevkivi- ja Keemiatööstuse Rahvakomissariaat kohakaasluse alusel Arnold Kress
Arnold Kõll
03.1944 – 09.1944
1944-
(1897–1974)
Eesti NSV põllutöö rahvakomissar Eesti NSV Põllutöö Rahvakomissariaat Georg Abels
Hendrik Allik
26.09.1944 – 15.09.1945
15.09.1945 – 19.04.1946
(1898–1967)
(1901–1989)
Eesti NSV rahanduse rahvakomissar Eesti NSV Rahanduse Rahvakomissariaat Paul Keerdo   1940 – 25.03.1946) (1950) (1891–1950)
Eesti NSV riikliku julgeoleku rahvakomissar Eesti NSV Riikliku Julgeoleku Rahvakomissariaat Boriss Kumm 1944 – 25.03.1946 (1950) (1897–1958)
Eesti NSV siseasjade rahvakomissar Eesti NSV Siseasjade Rahvakomissariaat Aleksander Resev 1944 – 25.03.1946 (1951) (1905–1970)
Eesti NSV sotsiaalkindlustuse rahvakomissar Eesti NSV Sotsiaalkindlustuse Rahvakomissariaat Olga Lauristin 1944 – 25.03.1946 (1947) (1903–2005)
Eesti NSV tervishoiu rahvakomissar Eesti NSV Tervishoiu Rahvakomissariaat Viktor Hion 25.08.1940 – 25.03.1946 (1902–1969)
Eesti NSV toiduainetetööstuse rahvakomissar Eesti NSV Toiduainetetööstuse Rahvakomissariaat Lembit Lüüs 1944 – 1946 (1949) (1910–1999)
Eesti NSV töö rahvakomissar Eesti NSV Töö Rahvakomissariaat
Eesti NSV Riigikontrolli rahvakomissar Eesti NSV Riigikontroll Artur Vaha 11.12.1945 – 18.03.1949 (1900–1976)
Rahvakomissaride Nõukogu juures tegutsesid ka
Eelnev:
Johannes Varese valitsus
Eesti NSV Rahvakomissaride Nõukogu
19401946
Järgnev:
Eesti NSV Ministrite Nõukogu

Vaata kaRedigeeri

ViitedRedigeeri