Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidium

Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidium (8. maist 1990 Eesti Vabariigi Ülemnõukogu Presiidium) oli Eesti NSV Ülemnõukogu (8. maist 1990 Eesti Vabariigi Ülemnõukogu) alaliselt tegutsenud juhtorgan.

Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidium
Presidential Palace in Tallinn, Estonia.jpg
Kadrioru administratiivhoone, kus asus Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidium
Lühend ENSV ÜN Presiidium
Asutatud 1940
Tegevuse lõpetanud 1988
Tüüp seadusandliku võimu organ
Peakorter Kadrioru administratiivhoone
Asukoht A. Weizenbergi tänav 39, Tallinn 10127
Tegevuspiirkond Eesti NSV
Juhtkond Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi esimees
Emaorganisatsioon NSV Liidu Ülemnõukogu

Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidium ja selle ülesandedRedigeeri

Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumisse kuulus algselt, 1940. aasta Eesti NSV põhiseaduse järgi esimees, kaks esimehe asetäitjat, sekretär ja viis liiget. 1955. aastal Eesti NSV konstitutsiooni (põhiseadust) muudeti ja suurendati Ülemnõukogu Presiidiumi lihtliikmete arvu viielt seitsmele. 1963. aastal suurendati Ülemnõukogu Presiidiumi lihtliikmete arvu seitsmelt üheksale.

Esimest korda valiti presiidium 25. augustil 1940. Presiidium andis välja seadusi ja võttis vastu otsuseid. Ülemnõukogu istungjärkude vahelisel ajal täitis ka mõningaid selle ülesandeid: muudatuste tegemine Eesti NSV seadustes, Eesti NSV ministeeriumide ja riiklike komiteede moodustamine ja kaotamine, Eesti NSV Ministrite Nõukogusse kuuluvate isikute ametisse nimetamine ja vabastamine ja Ülemnõukogule vastavate seaduste kinnitamiseks esitamine.

Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidium kutsus kokku Ülemnõukogu istungjärke, tõlgendas Eesti NSV seadusi, juhtis kohalike nõukogude tegevust, andis välja Eesti NSV aunimetusi ja aukirju, otsustas armuandmisi jne vastavalt Eesti NSV konstitutsioonile.

1978. aasta Eesti NSV konstitutsiooni § 108 järgi Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidium:

"1) määrab Eesti NSV Ülemnõukogu ja kohalike rahvasaadikute nõukogude valimised;
2) kutsub kokku Eesti NSV Ülemnõukogu istungjärgud;
3) koordineerib Eesti NSV Ülemnõukogu alatiste komisjonide tegevust;
4) kontrollib Eesti NSV konstitutsioonist kinnipidamist;
5) määrab rajoonide (linnade) rahvakohtute valimised;
6) tõlgendab Eesti NSV seadusi;
7) juhib kohalike rahvasaadikute nõukogude tegevust;
8) kehtestab Eesti NSV territooriumi administratiivse jaotuse küsimuste otsustamise korra; moodustab linnad ja linnarajoonid, määrab kindlaks linnade alluvuse; muudab linnade, linnarajoonide, alevite ja teiste asulate nimetusi;
9) tühistab Eesti NSV Ministrite Nõukogu määrusi ja korraldusi, rajoonide ja vabariikliku alluvusega linnade rahvasaadikute nõukogude otsuseid, kui need ei vasta seadusele;
10) määrab kindlaks ja annab Eesti NSV aunimetusi; autasustab Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi aukirjaga;
11) võtab vastu Eesti NSV kodakondsusesse; otsustab varjupaiga andmise küsimuse;
12) teostab armuandmist Eesti NSV kohtute poolt süüdimõistetud kodanike suhtes;
13) ratifitseerib ja denonsseerib Eesti NSV rahvusvahelisi lepinguid;
14) nimetab ja kutsub ära Eesti NSV diplomaatilisi esindajaid välisriikides ja rahvusvaheliste organisatsioonide juures;
15) võtab vastu tema juurde akrediteeritud välisriikide diplomaatiliste esindajate volitus- ja ärakutsumiskirjad;
16) täidab muid volitusi, mis on kindlaks määratud Eesti NSV konstitutsiooni ja seadustega."

Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi esimehedRedigeeri

  Pikemalt artiklis Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi esimees
Nimi Eluaastad Ametiaeg
Johannes Vares-Barbarus 18901946 25.08.1940 – 29.11.1946
Nigol Andresen 18991985 29.11.1946 – 05.03.1947
Eduard Päll 19031989 05.03.1947 – 04.07.1950
August Jakobson 19041963 04.07.1950 – 04.02.1958
Johan Eichfeld 18931989 04.02.1958 – 12.10.1961
Aleksei Müürisepp 19021970 12.10.1961 – 07.10.1970
Aleksander Ansberg 19091975 07.10.1970 – 22.12.1970
Artur Vader 19201978 22.12.1970 – 25.05.1978
Meta Vannas 19242002 25.05.1978 – 26.07.1978
Johannes Käbin 19051999 26.07.1978 – 08.04.1983
Arnold Rüütel 1928 08.04.1983 – 29.03.1990

Eesti NSV ÜN Presiidiumi koosseis, 1940Redigeeri

Eesti NSV ÜN Presiidiumi koosseis, 1947Redigeeri

Eesti NSV ÜN Presiidiumi koosseis, 1951Redigeeri

Eesti NSV ÜN Presiidiumi koosseis, 1955Redigeeri

Eesti NSV ÜN Presiidiumi koosseis, 1959Redigeeri

Eesti NSV ÜN Presiidiumi koosseis, 1963Redigeeri

Eesti NSV ÜN Presiidiumi koosseis, 1967Redigeeri

Eesti NSV ÜN Presiidiumi koosseis, 1971Redigeeri

Eesti NSV ÜN Presiidiumi koosseis, 1975Redigeeri

Eesti NSV ÜN Presiidiumi koosseis, 1980Redigeeri

Eesti NSV ÜN Presiidiumi koosseis, 1985Redigeeri

Eesti NSV ÜN Presiidiumi koosseis, 1990Redigeeri

Eesti NSV Ülemnõukogu otsus Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi koosseisu kinnitamise kohta

„:Eesti NSV Ülemnõukogu o t s u s t a b:

Kinnitada Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidium järgmises koosseisus:

Eesti NSV Ülemnõukogu esimees A. RÜÜTEL
Tallinn, 3. aprillil 1990.“

Eesti Vabariigi ÜN Presiidiumi koosseis, 1991Redigeeri

Eesti Vabariigi Ülemnõukogu Presiidiumi koosseis 18. märtsist 1991. a.
 1. Arnold Rüütel – Eesti Vabariigi Ülemnõukogu esimees
 2. Ülo Nugis – Eesti Vabariigi Ülemnõukogu juhataja
 3. Viktor Andrejev – Eesti Vabariigi ülemnõukogu juhataja asetäitja
 4. Marju Lauristin – Eesti Vabariigi Ülemnõukogu juhataja asetäitja
 5. Ignar Fjuk – Eesti Vabariigi Ülemnõukogu liige
 6. Liia Hänni – Eesti Vabariigi Ülemnõukogu liige
 7. Heino Kostabi – Eesti Vabariigi Ülemnõukogu liige
 8. Tiit Käbin – Eesti Vabariigi Ülemnõukogu liige
 9. Vladimir Lebedev – Eesti Vabariigi Ülemnõukogu liige
 10. Vitali Menšikov – Eesti Vabariigi Ülemnõukogu liige
 11. Ülo Uluots – Eesti Vabariigi Ülemnõukogu liige

Vaata kaRedigeeri

VälislingidRedigeeri