Eesti NSV Ülemnõukogu I koosseis

II Riigivolikogu (hilisema nimega: Eesti NSV Ülemnõukogu I koosseis) valimised toimusid 14. ja 15. juulil 1940.

"Valimised" toimusid Nõukogude okupatsiooni all 80 valimisringkonnas. Hääletamiseks moodustati 1350 valimisjaoskonda. Valimistel osutusid ametlikult 92,9% poolthäältega valituks 80 Eesti Töötava Rahva Liidu kandidaati. Valimistel osales ametlikult 81,6% valijate üldarvust. Samal ajal toimusid valimised ka Lätis ja Leedus.

Vabariigi Presidendi Konstantin Pätsi 5. juuli 1940 otsus number 175: "Riiklikel kaalutlustel määran Riigivolikogu uue koosseisu valimised ja Riiginõukogu uue koosseisu kujundamise"[1]. Samal päeval andis Vabariigi Valitsus korralduse Riigivolikogu valimiste kohta[2], valimiste päevaks määrati 14.–15. juuli 1940. Vabariigi Valitsuse 9. juuli 1940 täiendav korraldus Riigivolikogu valimiste kohta täiendas Riigivolikogu valimise seadust järgmiselt:

"Et vältida Riigivolikogu valimiste kasutamist Eesti Vabariigile ja Eesti rahvale kahjulikkude eesmärkide huvides, tuleb kandidaatide esitamiskirjade esindajail esitada ringkondade-komiteele hiljemalt 10. juuliks 1940 kell 14 vastava kandidaadi valimisplatvorm. Valimisplatvormi mitte-esitamisel tühistatakse kandidaadi esitamiskiri ringkondade-komitee poolt"[3].

II Riigivolikogu koosseis

muuda

Valimistel osutusid ametlikult valituks kõik esitatud 80 Eesti Töötava Rahva Liidu kandidaati.

Riigivolikogu II koosseisu liikmete nimekiri avaldati Valimiste peakomitee otsusega 17. juulil 1940.

Riigivolikogu II koosseisu liikmete nimekiri

muuda
 
Valimiste kandidaadid

Vastvalitud Riigivolikogu võttis 21. juulil 1940 vastu deklaratsiooni riigivõimust Eestis, millega Eesti kuulutati Nõukogude Sotsialistlikuks Vabariigiks (RT 1940, 74, 733).

25. augustil 1940 nimetati Riigivolikogu ümber Eesti NSV Ajutiseks Ülemnõukoguks ja 7. aprillil 1941 Eesti NSV Ülemnõukoguks.

II Riigivolikogu tegevus

muuda

Eesti NSV Ülemnõukogu I koosseisu tegevus

muuda
 • 28. september 1940 võeti Eesti NSV ajutise Ülemnõukogu Presiidiumi poolt vastu seadlus «Suurte kaubanduslike ettevõtete ja avalike saunade natsionaliseerimise kohta»[8]"
 • 28. septembril 1940 võeti Eesti NSV ajutise Ülemnõukogu Presiidiumi poolt vastu seadlus «Natsionaliseeritud ettevõtete juhtimise korraldamise seadlus»[9]"
 • 2. oktoober 1940 võeti Eesti NSV ajutise Ülemnõukogu Presiidiumi poolt vastu seadlus «Spekulatsiooni vastu võitlemise kohta»[10]"
 • Eesti NSV ajutise Ülemnõukogu Presiidiumi seadlus «Laevandusettevõtete, mere- ja jõelaevastiku natsionaliseerimise kohta»[11].
 • 12. oktoober 1940 võeti Eesti NSV ajutise Ülemnõukogu Presiidiumi poolt vastu seadlus «Kindlustusasutiste natsionaliseerimise kohta»[12].
 • 12. oktoober 1940 võeti Eesti NSV ajutise Ülemnõukogu Presiidiumi poolt vastu seadlus «Teatrite natsionaliseerimise kohta»[13].
 • 12. oktoober 1940 võeti Eesti NSV ajutise Ülemnõukogu Presiidiumi poolt vastu seadlus «Suuremate hotellide, võõrastemajade, kohvikute ja söögimajade natsionaliseerimise korraldamise kohta»[14].
 • 31. oktoober 1940 võeti Eesti NSV ajutise Ülemnõukogu Presiidiumi poolt vastu seadlus «Pandimajades ja kohtuasutistes panditud või deponeeritud väärisesemete natsionaliseerimise kohta»[15].
 • 31. oktoober 1940 võeti Eesti NSV ajutise Ülemnõukogu Presiidiumi poolt vastu seadlus «Suurte majade natsionaliseerimise kohta»[16]
 • 24. november 1940 võeti Eesti NSV ajutise Ülemnõukogu Presiidiumi poolt vastu seadlus «Riikliku sotsiaalkindlustuse sisseseadmise kohta»[17].

Viited

muuda
 1. RT 1940, 60, 565
 2. RT 1940, 60, 566
 3. RT 1940, 64, 992
 4. EKP Keskkomitee (1966). Ajakirja "Eesti Kommunist" väljaanne 1966 Küsimused ja vastused Nr. 6 (81). Tallinn: EKP Keskkomitee Kirjastus. Lk 13-17.
 5. RT 1940, 77, 744
 6. RT 1940, 77, 745
 7. 1118. Eesti Nõukogude Sotsialistliku Vabariigi Riigivolikogu otsus ENSV Riigivolikogu ENSV Ajutiseks Ülemnõukoguks kuulutamise kohta, Riigi Teataja, nr. 111, 25 august 1940
 8. ENSV Teataja 1940, 15, 150
 9. ENSV Teataja 1940, 15, 151
 10. ENSV Teataja 1940, 17, 204
 11. ENSV Teataja 1940, 21, 226
 12. ENSV Teataja 1940, 26, 287
 13. ENSV Teataja 1940, 26, 288
 14. NSV Teataja 1940, 26, 289
 15. ENSV Teataja 1940, 37, 432
 16. ENSV Teataja 1940, 37, 433; 1941, 58, 914
 17. ENSV Teataja 1940, 55, 656

Vaata ka

muuda

Vikitekstid

muuda