Eesti NSV Ülemnõukogu IX koosseis

Eesti NSV Ülemnõukogu IX koosseis oli Eesti NSV kõrgeima riigivõimuorgani – Eesti NSV Ülemnõukogu – üheksas koosseis, mille volitused kehtisid aastatel 1975–1980.

Eesti NSV Ülemnõukogu IX koosseisu valimised toimusid 15. juunil 1975.

Eesti NSV Ülemnõukogu IX koosseisu kuulus 200 rahvasaadikut.[1]

Eesti NSV Ülemnõukogu IX koosseisu saadikute seas oli 69 naist ja 131 meest. 57 saadikut olid kuulunud ka eelmisse, Eesti NSV Ülemnõukogu VIII koosseisu.

Saadikute hulgas oli 100 (ehk 50%) töölist ja kolhoosnikku, 11 teaduse, kultuuri, kirjanduse, kunsti, hariduse ja tervishoiu alal töötajat, 35 parteitöötajat, 38 nõukogude ja riigiorganite töötajat, 2 ametiühingu- ja komsomolitöötajat ning 5 sõjaväelast. Kõrgharidusega oli 104 saadikut, keskharidusega 85 saadikut, mittetäieliku keskharidusega 10 saadikut ja algharidusega 1 saadik. Teaduslik kraad oli 11 saadikul.

Saadikutest oli eestlasi 153, venelasi 39, soomlasi 4, valgevenelasi 2, ukrainlasi 1 ja poolakaid 1. Saadikutest 135 olid NLKP liikmed või liikmekandidaadid, 65 olid parteitud, kuid viimastest 27 olid ÜLKNÜ liikmed.[2]

Tegutsesid järgmised komisjonid:

 • mandaatkomisjon
 • seaduseelnõude komisjon
 • plaani- ja eelarvekomisjon
 • väliskomisjon
 • noorsookomisjon
 • tööstus-, transpordi- ja sidekomisjon
 • põllumajanduskomisjon
 • ehitus- ja kommunaalmajanduskomisjon
 • tervishoiu- ja sotsiaalhoolduskomisjon
 • haridus- ja kultuurikomisjon
 • kaubandus- ja teeninduskomisjon
 • looduskaitsekomisjon

Eesti NSV Ülemnõukogu IX koosseisu saadikudRedigeeri

ViitedRedigeeri