Sõjaväelane

relvajõudude liige

Sõjaväelane on sõjaväes (tegevväes) teeniv sõjaväelise auastmega isik[1].

Üldist

muuda

Sõjaväelasel on sõjaväeline auaste. Auastmete arv ja nimetused on riigiti erinevad.

Sõjaväelased jagunevad üldjuhul sõltumata riigilistest iseärasustest vastavalt auastmele põhigruppidesse:

Sõjaväelased kannavad teenistuskohuste täitmisel üldjuhul (ei pruugi kanda näiteks luure- ja julgeoleku valdkonnas teenijad) sõjaväe vormiriietust koos ettenähtud eraldusmärkidega.

Üldjuhul on demokraatlikes riikides sõjaväelastel ametialase sõltumatuse tagamise huvides teatud piirangud ühiskondlikus elus (näiteks poliitikas) ja majandustegevuses osalemiseks.

Sõjaväelastel on reeglina sõjaväeline ettevalmistus (väljaõpe). Väljaõpe on väga erinev, sõltudes väeliigist või relvaliigist ning konkreetsest erialast, kuid üldjuhul on kõigil sõjaväelastel vajalik läbida esmalt sõduri baasväljaõpe.

Iga sõjaväelane (sõltumata erialast või ametikohast) peab omama häid teadmisi-oskusi järgnevates olulistes põhivaldkondades:

Terminist Eestis

muuda

Eestis nimetatakse sõjaväelasi vastavalt põhilise kaitsestruktuuri kaitseväe nimele kaitseväelasteks.

Eesti seadustes kasutatakse tegevteenistuses oleva isiku kohta terminit tegevväelane.[2]

Tegevväelane ei tohi:

  1. kuuluda erakonda ega teenistusülesannete täitmise ajal tegeleda poliitiliste vaadete levitamisega[3]
  2. kuuluda relvi valdavasse ühingusse ega liitu, välja arvatud Kaitseliitu ning jahimeeste- ja spordiseltsi.
  3. tegutseda ettevõtjana täisühingus ega usaldusühingus (Kehtetu - RT I, 06.07.2018, 3 - jõust. 16.07.2018);
  4. kuuluda äriühingu juht-, kontroll- ega revisjoniorganisse (Kehtetu - RT I, 06.07.2018, 3 - jõust. 16.07.2018);
  5. isiklikult vastutada äriühingu kohustuste eest (Kehtetu - RT I, 06.07.2018, 3 - jõust. 16.07.2018).[4]

Vaata ka

muuda

Viited

muuda
  1. "Eesti keele seletavas sõnaraamatus" (vaadatud 25.05.2014)
  2. Kaitseväeteenistuse seadus § 7, Riigi Teataja, Vastu võetud 13.06.2012
  3. Kaitseväeteenistuse seadus § 123, Riigi Teataja, Vastu võetud 13.06.2012
  4. Kaitseväeteenistuse seadus § 125, Riigi Teataja, Vastu võetud 13.06.2012

Välislingid

muuda