Tulirelv on laskerelv, mille laeng haavlid, kuul, miin, mürsk või muu lendkeha paisatakse rauaõõnest välja püssirohu või mõne muu sarnase aine plahvatuslikul põlemisel tekkinud kuumade gaaside kiire paisumise tagajärjel.

Poolautomaatne püstol SIG Pro ja sellele sobivad padrunid

Tulirelv koosneb relva rauast (sile- või vintraudne), lukustus- ja löökmehhanismist, sihikust või sihtimisseadmetest, käsirelvadel kabast, suurtükkidel alusest ehk lafetist ning sinna juurde kuuluvast laskemoonast.

Tulirelvad jagunevad eri kaliibriga käsitulirelvadeks ehk laskurrelvadeks ja suurtükkideks.

Esimesed käsitulirelvad võeti kasutusele 15. sajandi esimesel poolel. Sõjategevuses hakati suurtükke kasutama 16. sajandil.

Eestis

muuda

Eesti õigusruumis:

  • Liigitatakse tulirelvi pikkuse ja relvaraua pikkuse järgi.[1]
  • Loetakse tulirelva oluliseteks osadeks relvaraud, lukk, padrunipesa, trummel ja adapter.[2]

Vaata ka

muuda

Viited

muuda