Mürsk (ka suurtükimürsk) on heade ballistiliste lennuomadustega laskemoonaosa tulistamiseks suurtükist. Mürsu kaliiber on 20 mm või enam.

Suurtükiväe kildmürsud M107 sütikutega
Vene päritolu suurtükiväemürske:
1) 76 mm – 6,2 kg
2) 76 mm – 6,2 kg
3) 107 mm – 17,2 kg
4) 122 mm – 21,76 kg
5) 122 mm – 25 kg
6) 152 mm – 40 kg
7) 152 mm – 43,56 kg
Saksa õhutõrjekahuri 35 mm õppemürsud lindis
Vene 125 mm kumulatiivne tankimürsk BK-14

Mürsu ehitusRedigeeri

Mürsk koosneb sütikust, kestast ehk kannust ja laengust või täidisest. Mürsu esiosa on koonusekujuline ja seda nimetatakse esikoonuseks ehk ogiiviks. Mürsupõhi võib olla kas sile või nõgus. Mürsul võib tagaosas olla stabiliseerivate tiibadega saba või väljundava teatud efekti andvale ainele.

Kui mürsk on mõeldud tulistamiseks vintraudsest suurtükist, on mürsul kõige paksema koha peal pehmest metallist 1-2 juhtrõngast, mis lõikuvad vintsoontesse.

Mürsule antakse liikumisenergia heitelaenguga, mis võib paikneda kas hülsis või laengukambris lahtiselt. Mürsk võib olla kinnitatud laenguhülsi külge või olla laengust eraldi laetav.

Mürskude liigitusRedigeeri

Liigitus otstarbe ja lennuomaduste järgiRedigeeri

Mürsud võivad olla kasutusotstarbelt

 • lahingumürsud,
 • õppemürsud,
 • harjutusmürsud.

Lahingumürsud võivad olla ühtlasi lennuomadustelt:

 • tavalised,
 • aktiivmürsud gaasigeneraatoriga (Base-Bleed),
 • reaktiivmürsud reaktiivmootoriga,
 • juhitavad või programmeeritavad,
 • trasseerivad, leekefekti andva lisaainega.

Liigitus toime järgiRedigeeri

Lahingumürsud võivad olla toimelt näiteks:

 • Kildmürsud ehk kildfugassmürsud (High-Explosive)
 • Soomustläbistavad mürsud (Anti-Tank)
  • Kumulatiivmürsud
  • Noolmürsud, ehk alalkaliibrilised mürsud
  • Tugevdatud südamikuga mürsud
 • Transportmürsud (Cargo)
  • Suitsumürsud
  • Valgustusmürsud
  • Süütemürsud
  • Propagandamürsud
  • Keemiamürsud
  • Tuumamürsud
  • Elektroonilise võitluse mürsud
  • Kassettmürsud
   • Kobarmürsud (ICM)
   • Mineerimismürsud
   • Sihtmärki otsivate laengutega mürsud
 • Šrapnellmürsud (ei kasutata enam)

Vaata kaRedigeeri