Ballistika on klassikalise mehaanika haru, mis käsitleb visatud või lastud esemete/kehade lendu ja lennujoont aegruumis erinevates keskkondades. Uurimisalused valdkonnad võib liigitada mitmeti, nt enne lendu kiirendus, lend, pidurdus. Ballistika jaguneb sise- ja välisballistikaks.

Siseballistika muuda

Siseballistika uurib liikumist piiravais tingimustes (nt. püssitoru). Eesmärk on gaasi rõhu ja laskekeha kiiruse määramine sõltuvalt laskekeha asendist ja ajast liikumisel relvatorus.

Välisballistika muuda

Välisballistika uurib laskekeha lendu õhus, põhineb gaasidünaamikal ja meteoroloogial. Välisballistika eermärk on lennukaugise, trajektoori kuju ja teiste lendu iseloomustavate suuruste määramine.

Vaata ka muuda