Sõjaväeline auaste

 See artikkel räägib sõjaväelisest auastmest; Auaste küla kohta vaata artiklist Auaste küla.

Sõjaväeline auaste (vananenud termin aukraad) on sõjaväelase või reservis (erus) oleva sõjaväekohuslase auaste, mis määrab sõjaväelase hierarhilise positsiooni (õigused ja kohustused) teiste sõjaväelaste suhtes. Sõjaväeline auaste antakse igale sõjaväes teenivale isikule.

Auastmed jagunevad ohvitseride, allohvitseride ja sõdurite auastmeteks. Ohvitseride auastmed jagunevad kõrgemateks, vanem- ja nooremohvitserideks. Igal auastmel on oma auastmetunnus, mida kantakse sõjaväe vormiriietusel. Mõnikord eristatakse veel nooremallohvitsere ja vanemallohvitsere.

Eesti

muuda
  Pikemalt artiklis Eesti sõjaväelised auastmed

Eesti sõjaväeline auaste on Eesti Vabariigi nimel kaitse- või reservväelasele antav nimetus, mis sõltub tema sõjaväelisest väljaõppest, haridusest, sõjaväelisest ametikohast, tegevteenistuse staažist ning põhiväeliigist.

Kõrgeim võimalik Eesti õhu- ning maaväe auaste on kindral, mereväes admiral.

Ukraina

muuda
  Pikemalt artiklis Ukraina sõjaväelised auastmed

Alates 2020. aastast on madalaim kindraliauaste brigaadikindral, säilisid kindralmajor ja kindralleitnant, kuid Ukraina armeekindrali auastme asmele võeti kasutusele kindral.[1]

Vaata ka

muuda

Viited

muuda