Eesti sõjaväelised auastmed

Eesti sõjaväeline auaste on Eesti Vabariigi nimel kaitse- või reservväelasele antav nimetus, mis sõltub tema sõjaväelisest väljaõppest, haridusest, sõjaväelisest ametikohast, tegevteenistuse staažist ning põhiväeliigist.

Kõrgeim võimalik Eesti õhu- ning maaväe auaste on kindral, mereväes admiral.

Sõjaväelised auastmed muuda

 
Kaitseväe välivormi mütsimärk
Eesti kaitseväe auastmed
Põhiseisus Maa- ja õhuvägi Merevägi Kood
Kindralid/
admiralid
Auaste Lühend Auaste Lühend
  Kindral kin   Admiral adm OF-9
  Kindralleitnant kin-ltn   Viitseadmiral v-adm OF-8
 Kindralmajor kin-mjr   Kontradmiral k-adm OF-7
  Brigaadikindral brig-kin   Kommodoor komd OF-6
Ohvitserid   Kolonel kol   Mereväekapten mv-kpt OF-5
  Kolonelleitnant kol-ltn   Kaptenleitnant kpt-ltn OF-4
  Major mjr   Kaptenmajor kpt-mjr OF-3
  Kapten kpt   Vanemleitnant v-ltn OF-2
  Leitnant ltn   Leitnant ltn OF-1
  Nooremleitnant n-ltn   Nooremleitnant n-ltn OF-1
  Lipnik lpn   Lipnik lpn OF-1
Allohvitserid   Ülemveebel ü-vbl   Ülemveebel ü-vbl OR-9
  Staabiveebel st-vbl   Staabiveebel st-vbl OR-9
  Vanemveebel v-vbl   Vanemveebel v-vbl OR-8
  Veebel vbl   Veebel vbl OR-7
  Nooremveebel n-vbl   Nooremveebel n-vbl OR-6
  Vanemseersant v-srs   Vanemmaat v-maat OR-5
 Seersant srs   Maat maat OR-4
  Nooremseersant n-srs   Nooremmaat n-maat OR-3
Sõdurid/
madrused
  Kapral kpr   Vanemmadrus v-mdr OR-2
  Reamees rms   Madrus mdr OR-1

Vaata ka muuda

Välislingid muuda