Kaptenleitnant on Eesti kaitseväe mereväe vanemohvitseri auaste, asudes otse allpool mereväekapteni auastet. Maa- ja õhuväes vastab sellele kolonelleitnandi auaste.

Kaptenleitnandist ühe astme võrra madalam on kaptenmajori auaste.