Brigaadikindral on sõjaväeline auaste, mis on kolonelist kõrgem ja kindralmajorist madalam. Mereväes vastab sellele kommodoori auaste.

Ameerika Ühendriikide merejalaväe brigaadikindrali õlak

Brigaadi juhatab tavaliselt brigaadikindrali auastmes isik. Brigaadi kuulub umbkaudu 4000 võitlejat. Mõnel maal puudub brigaadikindrali auaste, kuid eksisteerib sellele vastav brigadiri auaste.

Eesti Redigeeri

 
Eesti kaitseväe brigaadikindrali õlak
 
Eesti õhuväe brigaadikindrali õlak

Maavägi Redigeeri

Nr Aasta Kuupäev Nimi Märkused
1
2000
30. juuni Märt Tiru (1947–2005)
2
2005
21. veebruar Alar Laneman (sündinud 1962)
3
2009
1. aprill Urmas Roosimägi (sündinud 1958)
4
2009
17. juuni Neeme Väli (sündinud 1965) Ülendati kindralmajoriks 21.03.2012
5
2010
14. oktoobr Meelis Kiili (sündinud 1965) Ülendati kindralmajoriks 08.05.2017
6
2010
17. juuni Riho Terras (sündinud 1967) Ülendati kindralmajoriks 18.02.2013, kindralleitnandiks 05.02.2015 ja kindraliks 20.02.2017
7
2012
20. juuni Indrek Sirel (sündinud 1970) Ülendati kindralmajoriks 14.02.2018
8
2013
20. veebruar Peeter Hoppe (sündinud 1960)
9
2015
5. veebruar Artur Tiganik (sündinud 1971)
10
2017
15. veebruar Martin Herem (sündinud 1973) Ülendati kindralmajoriks 14.02.2018, kindralleitnandiks 18.02.2021 ja kindraliks 24.01.2023
11
2019
19. veebruar Veiko-Vello Palm (sündinud 1971) Ülendati kindralmajoriks 15.06.2021
12
2019
20. august Riho Ühtegi (sündinud 1964) Ülendati kindralmajoriks 23.06.2023
13
2020
17. juuni Enno Mõts (sündinud 1974) Ülendati kindralmajoriks 22.02.2023
14
2020
17. juuni Ilmar Tamm (sündinud 1972) Ülendati kindralmajoriks 23.06.2023
15
2022
18. veebruar Vahur Karus (sündinud 1975)

Õhuvägi Redigeeri

Nr Aasta Kuupäev Nimi Märkused
1
2003
24. veebruar Teo Krüüner (sündinud 1943) Ülendati kindralmajoriks 20.07.2004
2
2005
2. juuni Vello Loemaa (sündinud 1951) Ülendati kindralmajoriks 15.06.2010
3
2008
18. veebruar Valeri Saar (sündinud 1955) Ülendati kindralmajoriks 01.06.2016
4
2021
18. veebruar Rauno Sirk (sündinud 1975)
5
2022
16. juuni Jaak Tarien (sündinud 1974)
6 2023 22. veebruar Toomas Susi

Piirivalve Redigeeri

Nr Aasta Kuupäev Nimi Märkused
1
2002
21. juuni Harry Hein (sündinud 1945) Ülendati kindralmajoriks 26.03.2004
2
2009
22. oktoober Roland Peets (sündinud 1957)

Ameerika Ühendriigid Redigeeri

Ameerika Ühendriikides on brigaadikindral (Brigadier General) (ühetähekindral) maaväes, merejalaväes ja õhuväes madalaim neljast kindralite auastmest. Aktiivteenistuses olevate kindralite arv on igas väeliigis rangelt piiratud – maaväes võib olla kuni 230, merejalaväes 60 ja õhuväes 208 kindralit. Kõikides väeliikides moodustavad kindralid vaid 0,4–0,5% kõikidest ohvitseridest.

Vastava väeliigi kindralid atesteerivad nende all teenivad kolonele ning koostavad nimekirja ohvitseridest, keda nad soovitavad brigaadikindraliks ülendamiseks. Nimekiri saadetakse vastava väeliigi ministrile (armees armeeminister, merejalaväes mereväeminister ning õhuväes õhuväeminister) ja staabiülemate komitee esimehele ülevaatamiseks, kes saadavad selle edasi kaitseministrile, kes viimasena edastab selle presidendile. Ohvitserid nimetab ametisse president kaitseministri ja väeliigi ministri soovitustel. Riigi huvides võib president ametisse nimetada ka mõne nimekirjas mitte oleva ohvitseri, kuid seda juhtub harva. Ohvitseri ametisse nimetamise ja auastmesse ülendamise peab seejärel kinnitama Senat enamushääletusega.

Brigaadikindrali auastmes saab teenida kuni viis aastat või kuni 30 aastat koguteenistuses, sõltuvalt sellest, kumb on hilisem, välja arvatud juhul, kui ohvitser nimetatakse ülendamiseks. Muidu peavad kõik kindralid erru minema kuu aega peale 64-aastaseks saamist, kuigi kaitseminister saab seda pikendada kuni ohvitseri 66. ja president kuni 68. sünnipäevani.

Argentina Redigeeri

Argentina maaväes on brigaadikindral samuti kõige madalam kindrali auaste, aga see ei kehti õhuväes, kus brigaadikindral on, vastupidi, kolmest kindrali auastmest hoopis kõige kõrgem (keskmine on brigaadimajor ja kõige madalam brigadir). Sel maal on brigaadikindrali auaste reserveeritud õhujõudude ülemjuhatajale ja samuti relvajõudude ülemjuhatajale, kui see peaks tulema õhujõududest.

Austraalia Redigeeri

Austraalias on brigaadikindral tänapäevani peamiselt ajutine auaste, sest brigaadi juhatajad vahetuvad Austraalias sageli ja kui igaühele neist anda brigaadikindrali auaste, tekitaks see liiga suure hulga kindraleid.

Belgia Redigeeri

Belgias on sõjavägi sedavõrd väike, et seal alalisi brigaadikindraleid ei olegi. Belgias antakse seda auastet üksnes ajutiselt sõjaväelasele, kes seda töö tõttu välismaal vajab, näiteks sõjaväeatašeedele.

Iirimaa Redigeeri

Iirimaa jaguneb 3 sõjaväepiirkonnaks, millest igaühes on üks jalaväebrigaad. Igaüht neist juhib brigaadikindral, neljas brigaadikindral juhib õhuväge ja mereväge juhib sellele vastav kommodoor.

Iraan Redigeeri

Iraanis on kirjutamata seadus, et brigaadikindral on riigi tähtsuselt teine sõjaväeline auaste ja jääb maha üksnes sõjaväe ülemjuhatajale kuuluvast kindralmajori auastmest.

Kanada Redigeeri

Kanadas on kindralitel 4 järku, millest brigaadikindral on kõige madalam. Erinevus teistest riikidest seisneb selles, et pärast 1990. aastate sõjaväereformi ei käsuta brigaade enam brigaadikindralid, vaid kolonelid.

Leedu Redigeeri

Praegu on brigaadikindral (leedu keeles brigados generolas) Leedu kaitseväe esimene kindraliauaste. Sellest madalam on koloneli (pulkininkas) ja kõrgem kindralmajori (generolas majoras) auaste. Leedu mereväes vastab sellele flotilliadmirali aukraad.

1918−1940 Redigeeri

Alates 1991 Redigeeri

Nr Aasta Kuupäev Pilt Nimi Märkused
1
1995
  Zenonas Kulys (sündinud 1947)
2
1999
  Jonas Kronkaitis (sündinud 1935) Ülendati kindralmajoriks 2001
3
2001
  Valdas Tutkus (sündinud 1960) Ülendati kindralmajoriks 2004 ja kindralleitnandiks 2007
4
2004
Česlovas Jezerskas (sündinud 1949)
5
2004
  Arvydas Pocius (sündinud 1957) Ülendati kindralmajoriks 2009 ja kindralleitnandiks 2011
6
2004
  Edvardas Mažeikis (sündinud 1961) Ülendati kindralmajoriks 2011
7
2004
  Algis Vaičeliūnas (sündinud 1964)
8
2005
  Vitalijus Vaikšnoras (sündinud 1961) Ülendati kindralmajoriks 2007
9
2007
Gintaras Bagdonas (sündinud 1965)
10
2007
Artūras Leita (sündinud 1969)
11
2007
  Vytautas Jonas Žukas (sündinud 1962) Ülendati kindralmajoriks 2010 ja kindralleitnandiks 2015
12
2008
  Gintautas Zenkevičius (sündinud 1962) Ülendati kindralmajoriks 2019
13
2011
  Almantas Leika (sündinud 1968) Ülendati kindralmajoriks 2012
14
2012
Vilmantas Tamošaitis (sündinud 1966)
15
2016
  Valdemaras Rupšys (sündinud 1967) Ülendati kindralmajoriks 23.11.2018 ja kindralleitnandiks 24.07.2019
16
2018
Raimundas Vaikšnoras (sündinud 1970)
17
2018
23. november Modestas Petrauskas
18
2020
Remigijus Baltrėnas
19
2020
22. juuli Mindaugas Steponavičius (sündinud 1974)

Läti Redigeeri

 
Läti brigaadikindrali õlak

Brigaadikindral (läti keeles brigādes ģenerālis) on Läti maaväe esimene kindraliauaste. Sellest madalam on koloneli (pulkvedis) ja kõrgem kindralmajori (ģenerālmajors) auaste. Läti mereväes vastab sellele flotilliadmirali aukraad.[1]

Läti brigaadikindralid Redigeeri

Nr Aasta Kuupäev Pilt Nimi Märkused
1
2002
  Raimonds Graube (sündinud 1957) Ülendati kindralmajoriks 2010 ja kindralleitnandiks 2012
2
2003
september   Kārlis Krēsliņš (sündinud 1945)
3
2004
15. juuni Juris Kiukucāns (sündinud 1956)
4
2006
30. juuni   Juris Maklakovs (sündinud 1964) Ülendati kindralmajoriks 2008
5
2007
Gundars Ābols (sündinud 1964)
6
2009
4. november Andis Dilāns (sündinud 1970) Ülendati kindralmajoriks 2014
7
2011
6. mai Juris Zeibārts (sündinud 1959) Ülendati kindralmajoriks 2014
8
2013
  Ainārs Ozoliņš (sündinud 1969)
9
2014
  Leonīds Kalniņš (sündinud 1957) Ülendati kindralmajoriks 11.2016 ja kindralleitnandiks 26.07.2017
10
2016
20. juuni Ivo Mogiļnijs (sündinud 1968) Ülendati kindralmajoriks 2018
11
2017
Imants Ziediņš (sündinud 1969)
12
2018
7. november Georgs Kerlins (sündinud 1973)
13
2019
4. juuli   Ilmārs Atis Lejiņš (sündinud 1971)
14
2019
5. november   Egils Leščinskis (sündinud 1967)

Portugal Redigeeri

Portugalis loodi brigaadikindrali auaste alles 1999. aastal. Enne seda eksisteeris 17071864 ja 1929–1947 brigadiri auaste, mida ei peetud kindraliks. 1947–1999 oli brigadir seevastu niinimetatud kahetärnikindral. 1999. aastal asendati brigadiri auaste kindralmajori omaga, mis on kahetärnikindral, ja loodi brigaadikindrali auaste, mis on niinimetatud ühetärnikindral.

Prantsusmaa Redigeeri

 
Charles de Gaulle (1942)

Prantsusmaal on brigaadikindrali auaste olemas alates 1793. aastast, kui pärast Suurt Prantsuse Revolutsiooni kogu riigijuhtimist ratsionaliseeriti. Enne revolutsiooni oli Prantsuse sõjaväes kõige madalam kindrali auaste brigadier des armées ja see oli ühetärnikindral, aga tegelikult käsutasid brigaadi järgmise astme kindralid, mida nimetati välimarssaliteks ja need olid kahetärnikindralid. 1793. aastal likvideeriti auaste brigadier des armes ja välimarssalid nimetati ümber brigaadikindraliteks. Sellest ajast puuduvad Prantsuse armees ühetärnikindralid.

Charles de Gaulle oli samuti brigaadikindral. Ta sai selle auastme 1940. aasta mais ajutiselt kui 4. reservsoomusdiviisi ülem. Tema autoriteet Vaba Prantsusmaa juhina ei tulnud aga sellest, et ta oli brigaadikindral, vaid sellest, et ta oli valitsuse ainus liige väljaspool okupeeritud Prantsusmaad. Oma sõjaaegse positsiooni mälestuseks keeldus ta edaspidi igasugusest ülendamisest.

Suurbritannia Redigeeri

20. sajandi esimesel veerandil kasutati Suurbritannia ja Rahvaste Ühenduse sõjaväes brigaadikindrali auastet ajutise auastmena ja sellise auastmena, mis anti sõjaväelasele errumineku puhul, aga 1920. aastatel hakati sel eesmärgil kasutama brigadiri auastet, mille kandjaid ei arvata kindralite sekka.

Ukraina Redigeeri

Ukraina võttis brigaadikindrali (ukraina keeles бригадний генерал) auastme kasutusele 2020. aastal.[2] [3] 14. oktoobril 2020 said selle auastme Oleksandr Gruzevõtš ja Volodõmõr Karpenko.[4] Pärast seda jätkas Ukraina brigaadikindrali auastme andmist.

Galerii Redigeeri

Vaata ka Redigeeri

Viited Redigeeri

  1. Läti kaitseväe auastmed [1] Vaadatud 27. veebruar 2017.
  2. Рада ввела звания бригадного генерала и коммодора - Lb.ua, 4 июня 2020, 15:20 (vaadatud: 06.12.2020)
  3. Nt. УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №544/2020 Про присвоєння військового звання. Присвоїти військове звання бригадного генерала полковнику ШАНДАРУ Олексію Михайловичу — заступнику командувача Десантна-штурмових військ Збройних Сил України. 05.12.2020
  4. Указ Президента України № 437/2020. 1. Присвоїти військове звання бригадного генерала: полковнику ГРУЗЕВИЧУ Олександру Степановичу - заступнику начальника штабу Командування Сухопутних військ Збройних Сил України; полковнику КАРПЕНКУ Володимиру Володимировичу - командувачу логістики Командування Сухопутних військ Збройних Сил України , 14.10.2020.