Kapral on kogenud sõduri sõjaväeline auaste Eesti kaitseväes ja teistes peamiselt preisi traditsioonidega armeedes. Peamiselt briti traditsioonidega armeedes on kapral (corporal) allohvitseri esimene sõjaväeline auaste.

Eesti maaväe kaprali auastmetunnus

Eesti Kaitsevägi muuda

Eesti Kaitseväes on kapral reamehest ühe astme võrra kõrgemal ja nooremseersandist ühe astme võrra madalamal.

Kapraliks ülendatakse tublisid või teenistuskogenud reamehi (sealhulgas ajateenijaid) üldjuhul täiendava koolituseta. Ajateenijate allüksuses on see tavaliselt ühtlasi jaoülema abi ametikoht. Kaprali ametikoht Eesti kaitseväes on näiteks:

Eesti Mereväes vastab kaprali auastmele vanemmadrus.

Kaprali auastme võib saada ka nooremallohvitseri kursuse läbinu, kes ei sooritanud mõnda eksamitest positiivselt. Pärast puuduva või negatiivse soorituse uut sooritamist on tal võimalus saada nooremseersandi auaste.

Ameerika Ühendriigid muuda

Ameerika Ühendriikide maaväes on kapral (Corporal) Specialistiga samal astmel (E-4/OR-4), kuid on esimene allohvitseri auaste ja seega omab rohkem võimu (Specialist on sõduri auaste), ja seersandist (Sergeant) (E-5/OR-5) ühe astme võrra madalamal.

Kaprali auastet antakse aga harva, tavaliselt ülendatakse jefreitor (Private First Class) (E-3/OR-3) Specialistiks ja sealt võimalusel seersandiks. Kaprali auaste antakse üldiselt sõdurile, kes on läbinud juhi baaskursuse (Basic Leader Course) või kellel on vähemalt kaks sõdurit tema otseses alluvuses.

Ameerika Ühendriikide merejalaväes on kaks kaprali auastet - nooremkapral (Lance Corporal) (E-3/OR-3) on kõrgeim sõduri auaste, ühe astme võrra kõrgemal jefreitorist (Private First Class) (E-2/OR-2), talle järgneb kapral (Corporal) (E-4/OR-4), mis on esimene allohvitseri auaste ja ühe astme võrra madalam seersandist (Sergeant) (E-5/OR-5).

Teoreetiliselt peaks merejalaväes seersant olema jaoülem ja kapral grupiülem. Kuna aga allohvitseride ülendusi on väga raske saada, on praktikas tavaliselt jaoülemaks kapral ja grupiülemaks nooremkapral. Tihti võib nooremkapral olla ka jaoülemaks.