Reamees on paljudes riikides, sealhulgas tänapäeval Eestis, maaväes (paljudes riikides ka õhuväes) madalaim sõjaväeline auaste.

Eesti maaväe reamehe õlak

Mõnes riigis on noorsõduritel veel madalam auaste (varem Eestis noor, eraldi auastme tunnus puudub).

Kaitseliidu malevlane vastab noorsõdurile (välja õppimata reamees), sõdurioskuste kursuse (SOK) läbimisel saab malevlasest reamees.

Reamehest ühe astme võrra kõrgem auaste on kapral (sh Eestis) ehk jefreitor (saksa keeles Gefreiter; on ka teisi nimetusi).