Jagu

Jagu koosneb 6–12 inimesest.

Jagu on sõjaväeline allüksus, mille koosseisus on tavaliselt 6–12 inimest. Harilikult kuulub jagu rühma koosseisu.

NATO maaväe üksused
Märk Üksus Koosseis         Ülem NATO kood
Pooljagu/
grupp/
meeskond
3–6 nooremseersant/
kapral
OR-4/
OR-2
Jagu 6–12 seersant OR-4
Poolrühm 7-20 seersant OR-4
Rühm 15–50 leitnant OF-1
Kompanii 80–250 kapten
major
OF-2
OF-3
Pataljon 300–800 kolonelleitnant OF-4
Rügement
Brigaad
3000–5000 kolonel
brigaadikindral
OF-5
OF-6
Diviis 10 000 – 30 000 kindralmajor OF-7
Korpus 30 000 – 50 000 kindralleitnant OF-8
Armee 100 000 – 300 000 kindral OF-9
Armeegrupp/
rinne
2+ armeed välimarssal
armeekindral
OF-10
Piirkond/
sõjatander
4+ armeegruppi kuuetärnikindral
ülemjuhataja
?
Šveitsi jalaväejagu koos oma soomustransportööriga Mowag Piranha

Jagu juhib jaoülem, kelleks on tavaliselt allohvitser. Jao isikkoosseis võib olla jagatud lahingupaarideks, lahingukolmikuteks, gruppideks või pooljagudeks. Jao koosseis ja relvastus sõltuvad otstarbest ja ülesannetest.

Relvasüsteemi või kindlat seadet käsitsevat ja jaoga võrdsustatud allüksust nimetatakse meeskonnaks. Meeskonnaliikmeid nimetatakse ametikoha järgi või numbriga. Meeskond võib jaguneda ka gruppideks vastavalt ülesandele.

Jagu muuda

Näitlikke jagude nimetusi:

 • jalaväejagu ehk laskurjagu
 • soomusjalaväejagu ehk motolaskurjagu (venepärane) või grenaderijagu (saksapärane)
 • luurejagu
 • snaiprijagu
 • tulejuhtimisjagu
 • pioneerijagu
 • sidejagu
 • remondijagu
 • laskemoonajagu

Kerge jalaväejao koosseis võib olla näiteks:

 • jaoülem – seersant
  • vanemlaskur (pooljao/grupi ülem ja jaoülema abi) – kapral
   • laskur-sanitar – reamees
   • kuulipildur – reamees
   • kuulipilduri abi
  • vanemlaskur (pooljao/grupi ülem) – kapral
   • laskur – reamees
   • granaadiheitur – reamees
   • granaadiheituri abi – reamees

Soomusjalaväejao koosseis võib olla näiteks:

 • jaoülem – seersant
  • soomuki sihtur (soomukigrupi ülem) – kapral
   • soomuki laadur – reamees
   • soomukijuht-mehaanik – reamees
  • vanemlaskur (jalaväegrupi ülem) – kapral
   • laskur-sanitar – reamees
   • kuulipildur – reamees
   • granaadiheitur – reamees
   • granaadiheituri abi – reamees

Meeskond muuda

 
Inglise suurtükimeeskond relva juures 1914. Nr.1 – meeskonnaülem

Näitlikke meeskondade nimetusi:

 • tankimeeskond
 • suurtükimeeskond
 • raketiheitjameeskond
 • miinipildujameeskond
 • väliköögimeeskond

Tankimeeskonda kuuluvad tavaliselt:

 • tanki komandör – seersant
  • sihtur – kapral
  • laadur – reamees
  • juht-mehaanik – reamees

Suurtükimeeskonda võivad kuuluda näiteks:

 • meeskonnaülem – seersant/nooremseersant
  • sihtur (meeskonnaülema abi) – kapral
  • abisihtur – reamees
  • lukustaja – reamees
  • laadur – reamees
  • laengupaigaldaja – reamees
  • mürsukandja – reamees
  • autojuht-mürsukandja – reamees