Väeüksus

(Ümber suunatud leheküljelt Allüksus)
NATO Maaväe üksused
Üksus Kooslus         Ülem NATO kood
Pooljagu 3–4 Kapral OR-2
Jagu 8–12 Seersant OR-3
Rühm 15–30 Leitnant OF-1
Kompanii 80–150 Kapten
Major
OF-2
OF-3
Pataljon 300–800 Kolonelleitnant OF-4
Rügement
Brigaad
3000–5000 Kolonel
Brigaadikindral
OF-5
OF-6
Diviis 10 000–30 000 Kindralmajor OF-7
Korpus 30 000–50 000 Kindralleitnant OF-8
Armee 100 000–300 000  Kindral OF-9
Armeegrupp/
Rinne
2+ armeed Välimarssal
Armeekindral
OF-10
Piirkond/
Sõjatander
4+ armeegruppi Kuue tärni kindral
Ülemjuhataja
?

Väeüksus on kõikide allüksuste, väeosade ja väekoondiste üldnimetus.

Väeüksuste nimetused suurusjärgutiRedigeeri

Üksuste suuruseid ja tingmärke tabelinaRedigeeri

Nimi Märk Kooslus Juht Liitlane
 
Erapooletu
 
Teadmata
 
Vaenlane
 
Üksikvõitleja[1] 1  
Lahingupaar või meeskond   2 Lahingupaari vanem
Pooljagu[2]  ●  3–4 Kapral  
Jagu[3][4][5]  ●●  8–12 Seersant  
Rühm[6][7]  ●●●  15–30 Leitnant  
Kompanii[8][9]  |  80–150 Kapten/Major  
Pataljon[10]  ||  300–800 Kolonelleitnant  
Rügement[11]  |||  300–800 Kolonel  
Brigaad[12]  x  3000–5000 Kolonel/Brigaadikindral  
Diviis[13]  xx  10 000–30 000 Kindralmajor  
Korpus[14]  xxx  30 000–50 000 Kindralleitnant  
Armee[15]  xxxx  100 000–300 000 Kindral  
Armeedegrupp[16]  xxxxx  2+ armeed Välimarssal/Armeekindral  
Tander e Piirkond[17][18][19][20][21]  XXXXXX  4+ armeegruppi Kuue tärni kindral/Ülemjuhataja

Vaata kaRedigeeri

ViitedRedigeeri