Ava peamenüü
Maaväe üksused
Üksus Kooslus Ülem NATO kood
Pooljagu 3–4 Kapral OR-2
Jagu 8–12 Seersant OR-3
Rühm 15–30 Leitnant OF-1
Kompanii 80–150 Kapten/Major OF-2/OF-3
Pataljon 300–800 Kolonelleitnant OF-4
Rügement/
Brigaad
3000–5000 Kolonel/
Brigaadikindral
OF-5/OF-6
Diviis 10 000–30 000 Kindralmajor OF-7
Korpus 30 000–50 000 Kindralleitnant OF-8
Armee 100 000–300 000 Kindral OF-9
Armeegrupp/
Rinne
2+ armeed Välimarssal/
Armeekindral
OF-10
Piirkond/
Sõjatander
4+ armeegruppi Kuue tärni kindral/
Ülemjuhataja
?

Pataljon on sõjaväeline üksus või allüksus, mis koosneb staabist ja harilikult 3...8 kompaniist või roodust, millele võib lisanduda mõni eriotstarbeline üksik rühm. Pataljon on põhiline taktikaline allüksus. Pataljoni juhib pataljoniülem, kelleks on tavaliselt vanemohvitser.

Pataljon kuulub harilikult rügemendi, polgu või brigaadi koosseisu.

Üksikpataljon on administratiivselt ja struktuuriliselt iseseisev väeosa, mis ei ole allutatud otseselt ühelegi rügemendile ega brigaadile, vaid allub vahetult kõrgemale väekoondisele või juhtkonnale.

Näiteks:

Mereväes ja õhuväes nimetatakse pataljoniga võrdsustatud üksust divisjoniks.