Major on kaptenist kõrgem ja kolonelleitnandist madalam sõjaväeline auaste maaväes ja õhuväes. Mereväes vastab majorile kaptenmajori auaste.

Majori õlak

Eesti Kaitsevägi

muuda

Eesti Kaitseväes on major kõige madalam vanemohvitseri auaste.

Eesti Vabadussõja ajal Eesti sõjaväes majori auastet ei eksisteerinud. Tänapäeva majori auastmele vastas tollane kapteni auaste, kuna tänapäeva kapteni auastmele vastas tolleaegne alamkapteni sõjaväeline auaste. Majori (kaptenmajori) auastmele võis ülendada ohvitsere, kes teenisid IX (pataljoni ülem) ja X (üksiku kompanii ülem) astme ametikohal.

Majori auastmele vastav põhiametikoht kaitseväe maismaaüksuste rahuaegsetes koosseisudes on üldjuhul üksikkompanii (ei allu pataljonile, vaid otse suuremale üksusele või väekoondisele) ülem, ka pataljoni või brigaadi staabiohvitser.

Galerii

muuda