Leitnant on sõjaväeline auaste, mis Eesti kaitseväes on madalam kaptenist ja kõrgem nooremleitnandist.

Eesti maaväe leitnandi õlak

Leitnandi auastmele vastav põhiametikoht kaitseväe maismaaüksuste rahuaegsetes koosseisudes on reeglina rühmaülem.

Eesti mereväes on leitnant nooremohvitseri auaste, mis on madalam vanemleitnandi ja kõrgem nooremleitnandi auastmest.

Vaata ka muuda