Vanemleitnant on sõjaväeline auaste. Mõnedes riikides vastab vanemleitnandile ülemleitnandi auaste.

Eestis muuda

Vanemleitnant on Eesti kaitseväes kõige kõrgem mereväe nooremohvitseri auaste. See asub kaptenmajori auastmest madalamal.

Maa- ja õhuväes vastab sellele kapteni auaste.

Vanemleitnandist ühe astme võrra madalam on leitnandi auaste.

Teised riigid muuda