Ava peamenüü
Maaväe üksused
Üksus Kooslus Ülem NATO kood
Pooljagu 3–4 Kapral OR-2
Jagu 8–12 Seersant OR-3
Rühm 15–30 Leitnant OF-1
Kompanii 80–150 Kapten/Major OF-2/OF-3
Pataljon 300–800 Kolonelleitnant OF-4
Rügement/
Brigaad
3000–5000 Kolonel/
Brigaadikindral
OF-5/OF-6
Diviis 10 000–30 000 Kindralmajor OF-7
Korpus 30 000–50 000 Kindralleitnant OF-8
Armee 100 000–300 000 Kindral OF-9
Armeegrupp/
Rinne
2+ armeed Välimarssal/
Armeekindral
OF-10
Piirkond/
Sõjatander
4+ armeegruppi Kuue tärni kindral/
Ülemjuhataja
?
USA sõdurid liikumas oma tule toetusel lahingupaarina 2. maailmasõja ajal

Lahingupaar (kõnekeeles lahingpaar) on kahest sõjaväelasest koosnev ühendus, mis hõlbustab mõlema lahingupaarilise koostööd ja lahinguülesannete täitmist. Lahingupaar kuulub kas jao, pooljao või grupi koosseisu. Üks lahingupaarilistest on lahingupaari vanem.

Näiteks:

KirjandusRedigeeri

  • "Valimik sõjandustermineid" (koostanud Heino Ernits; toimetajad Arvo Sirel ja Enn Veskimägi; etümoloogia toimetaja Marje Jõeste). Tallinn : Eesti Entsüklopeediakirjastus, 1998.