Vanemveebel

Vanemveebel on Eesti kaitsejõududes kasutuses olev sõjaväeline auaste, mis on veeblist kõrgem ja staabiveeblist madalam.

Eesti maaväe vanemveebli õlak

Vanemveebli põhiametikoht on kompaniiveebli, tagalarühma ülema või pataljoni staabisektsiooni vanema allohvitseri ametikoht.