Staabiveebel

Staabiveebel on Eesti kaitsejõududes kasutusel olev vanemallohvitseri auaste, mis on vanemveeblist kõrgem ja ülemveeblist madalam.

Eesti maaväe staabiveebli õlak

Staabiveebli põhiametikoht on pataljoni vanema allohvitseri või brigaadi või kõrgema koondise staabiosakonna vanema allohvitseri ametikoht.