Veebel on Eesti kaitsejõududes kasutuses olev sõjaväeline auaste, mis on nooremveeblist kõrgem ja vanemveeblist madalam.

Eesti maaväe veebli õlak

On Kaitseväes tegevväelase-rühmavanema tavapärane auaste.