Kompaniiveebel (kompaniivanem) on kompanii vanem allohvitser,kompaniiülema nõustaja personali-, administratiiv- ja tagalaküsimustes. Kompaniiveeblile alluvad alluvad ainult kompanii sisetoimkond

Kompaniiveebliga võrdsustatud ametinimetused on veel:

Kompaniiveebli ametikoha auaste on tavapäraselt vanemveebel. Õppeasutuste kursuseveebli ametikoht on tavaliselt staabiveebel.

Enne Teist maailmasõda nimetati Eesti sõjaväes kompanii vanemat allohvitseri veltveebliks, mis oli ühtlasi ka üks allohvitseri auaste. Paljudes riikides on siiani vastav ametikoht ja auaste sama nimetusega.