Madrus (saksa keeles Matros) on Eesti kaitsejõududes kasutusel olev mereväe auaste, mis on ühtlasi madalaim sõjaväeline auaste.

Madrusest ühe astme võrra kõrgem auaste on vanemmadrus. Maa- ja õhuväes vastab madrusele reamehe auaste.

Madrus on ühtlasi kasutusel ka tsiviilmerenduses, kus selle all peetakse silmas laeva ametikohta. Sadamas on ametikohaks ka kaimadrus.