Õigusakt on kirjalikus vormis esitatud õigusnormide kogum. Kontinentaaleuroopa õigussüsteemis on õigusakt peamiseks õiguse allikaks.

Õigusakte jagatakse

  1. üldaktid e normatiivaktid e õigustloovad aktid – sisaldavad üldkohustuslikke õigusnorme. Nt seadus, määrus.
  2. üksikaktid e õigustrakendavad aktid – sisaldavad õigust rakendavaid üksiknorme, mis sätestavad õigusnormi kohaldamise individuaalsetele elulistele asjaoludele. Nt Riigikogu otsus, Eesti Vabariigi Valitsuse korraldus, haldusakt, kohtuotsus.

Õigusaktid Eesti õiguskorras

muuda

Õigusaktid vastavalt õigusjõule (alates tugevaimast):

Näited

muuda

Euroopa Liidus koostatakse palju õigusakte ning need tuleb dokumenteerida. Euroopa Liidu dokumentides kasutatakse eurokeelt. [1]

Viited

muuda
  1. Eesti Keele Instituut. (2017). ÕSi uued sõnad. [1](5.12.17.)

Välislingid

muuda