Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi esimees

Käesoleval leheküljel on loetletud vahemikus 19401990 Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumit juhtinud isikud, st Ülemnõukogu Presiidiumi esimehed.

Sageli on neid käsitletud Eesti NSV riigipeadena, kuigi Eesti NSV konstitutsiooni (põhiseaduse) järgi ei olnud Eesti NSV-l riigipead, kõrgeim riigivõimuorgan oli Eesti NSV Ülemnõukogu (§ 97), selle istungjärkude vahelisel ajal Eesti NSV Ülemnõukogu presiidium (§ 106). Tegelikku võimu teostasid kohaliku kommunistliku partei keskkomitee I sekretärid.

Esimehed muuda

Pilt Nimi Eluaastad Ametiaeg
 
Johannes Vares-Barbarus
18901946
25.08.1940 – 29.11.1946
Nigol Andresen
18991985
29.11.1946 – 05.03.1947
Eduard Päll
19031989
05.03.1947 – 04.07.1950
 
August Jakobson
19041963
04.07.1950 – 04.02.1958
Johan Eichfeld
18931989
04.02.1958 – 12.10.1961
Aleksei Müürisepp
19021970
12.10.1961 – 07.10.1970
Aleksander Ansberg
19091975
07.10.1970 – 22.12.1970
Artur Vader
19201978
22.12.1970 – 25.05.1978
Meta Vannas
19242002
25.05.1978 – 26.07.1978
 
Johannes Käbin
19051999
26.07.1978 – 08.04.1983
 
Arnold Rüütel
Sündinud 1928
08.04.1983 – 29.03.1990

Vaata ka muuda