Eduard Päll

Eesti poliitik
"Siim Sepik" suunab siia. Eesti advokaadi kohta vaata artiklit Siim Seppik.

Hugo Angervaks (õieti Eduard Päll; 15. september 1903 Koosa, Kavastu vald13. juuni 1989 Tallinn) oli Eesti NSV riigitegelane, kirjanik ja keeleteadlane, Eesti NSV Teaduste Akadeemia liige (1961).

Ta oli aastatel 1940–1941 Tallinnas EKP Keskkomitee häälekandja ajalehe „Kommunist” peatoimetaja asetäitja, 1943–1947 EKP Keskkomitee sekretär ja 1947–1950 Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi esimees. Kõrvaldati pärast EKP Keskkomitee VIII pleenumit ametist, süüdistatuna kodanlikus natsionalismis ja töötas 1950–1955 Tallinna Pedagoogilise Instituudi eesti keele ja kirjanduse kateedri juhatajana,

Eesti NSV Teaduste Akadeemia korrespondentliikmeks valiti 1961. aastal eesti keele alal. 1955–1968 oli ta Eesti NSV Teaduste Akadeemia Keele ja Kirjanduse Instituudi direktor ja 1968–1973 Eesti NSV Teaduste Akadeemia Ühiskonnateaduste Osakonna akadeemilise sekretär.[1]

Teadustöö Redigeeri

1929. aastal lõpetas ta Herzeni-nimelise Leningradi Riikliku Pedagoogikainstituudi ning töötas seejärel keeleteaduse alal mitmes teadusasutuses. Ta avaldas Leningradis jutukogu "Kuues lint" (1931) ja pseudonüümi Siim Sepik all följetone. Keeleteaduses uuris ta eesti keele süntaksit. Samuti on ta uurinud kirjandusajalugu.

Tegevus riigitegelasena Redigeeri

Looming Redigeeri

Hugo Angervaksa nime all avaldas ta publitsistliku kallakuga luulet, lühiproosat ja kaks romaani.

Raamatud Redigeeri

Humoreskid Redigeeri

Viited Redigeeri

  1. Art 80 Eesti NSV teenelise teadlase aunimetuse andmise kohta. Päll, Eduard Nikolai p. — filoloogiakandidaat, Eesti NSV Teaduste Akadeemia ühiskonnateaduste osakonna akadeemik-sekretär. Eesti Nõukogude Sotsialistliku Vabariigi Ülemnõukogu ja Valitsuse Teataja, 7. veebruar 1969 Nr. 7 (172)

Välislingid Redigeeri

Eelnev
Nigol Andresen
Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi esimees
1947–1950
Järgnev
August Jakobson