Eesti NSV Ülemnõukogu XII koosseisu valimised

Eesti NSV Ülemnõukogu XII koosseisu valimised olid Eesti NSV Ülemnõukogu XII koosseisu valimised, mis toimusid 18. märtsil 1990.

Toompea loss, Riigikogu hoone (1996)

Eelhääletamise periood kestis 15 päeva. Valimistel osales 392 kandidaati. Ülemnõukogu koosseisu valitavaid saadikukohti oli 105, millest neli oli eraldatud NSV Liidu sõjaväe esindajatele. Tegu oli okupatsiooniaegse Eesti esimeste demokraatlike valimistega, kus võistlesid omavahel mitmed poliitilised jõud.

ValimissüsteemRedigeeri

Valimised toimusid üksiku ülekantava hääle meetodil. Tegemist oli isikuvalimistega. Hääletamissedelile kanti kõigi ringkonnas kandideerivate kandidaatide nimed. Valija pidi asetama oma eeliskandidaadid pingejärjekorda. Valimistulemused tehti lõpuks kindlaks, arvutades igaks vooruks järgmise valemi alusel ringkonnakvoot:

kvoot = (arvestuses olevate häälte arv / (vakantsete kohtade arv + 1)) + 1

Seejärel võrreldi kandidaatide arvel olevat häälte koguarvu (skoori), mis moodustus talle antud häältest ja talle üle kantud häältest kvoodiga. Valituks osutus kandidaat, kelle skoor ületas ringkonnakvoodi või oli sellega võrdne. Igas järgmises voorus tehti valituks osutunud kandidaadi valimissedelitele märgitud järgmise eelistuse alusel kindlaks neile kandidaatidele ülekantavate valimissedelite arv ja arvutati sedelite uus väärtus. Selleks jagati jääk ülekantavate sedelite koguväärtusega. Iga vooru järel valimissedelid panderolliti ja kõikidele sedelitele kirjutati uus väärtus. Igale kandidaadile arvutati uus skoor talle antud esimeste eelistuste ja lisandunud jääkhäälte alusel. Seejärel arvutati uuesti ringkonnakvoot ning võrreldi sellega konkureerima jäänud kandidaatide skoore. Kui ükski kandidaat ei osutunud selles voorus valituks, loeti kõige väiksema skooriga kandidaat väljalangenuks (mittevalituks) ning temale antud hääled kanti vastavalt eelistusjärjekorrale üle teistele kandidaatidele. Nende reeglite järgi korraldati nii mitu hääletusvooru, kuni kõik mandaadid ringkonnas said jaotatud.

ValimisringkonnadRedigeeri

 
Tiit Käbin Ülemnõukogu kokkukutsumise ajal 1990. aasta aprillis. Pilt on ilmunud Tiit Made raamatus "Eestlaste vabanemise tee".
 • Tallinna valimisringkond nr 1 (5 mandaati)
 • Tallinna valimisringkond nr 2 (3 mandaati)
 • Tallinna valimisringkond nr 3 (1 mandaat)
 • Tallinna valimisringkond nr 4 (2 mandaati)
 • Tallinna valimisringkond nr 5 (4 mandaati)
 • Tallinna valimisringkond nr 6 (4 mandaati)
 • Tallinna valimisringkond nr 7 (3 mandaati)
 • Tallinna valimisringkond nr 8 (3 mandaati)
 • Kohtla-Järve linnavalimisringkond nr 9 (5 mandaati)
 • Narva valimisringkond nr 10 (1 mandaat)
 • Narva valimisringkond nr 11 (1 mandaat)
 • Narva valimisringkond nr 12 (1 mandaat)
 • Narva valimisringkond nr 13 (1 mandaat)
 • Narva valimisringkond nr 14 (1 mandaat)
 • Pärnu linnavalimisringkond nr 15 (2 mandaati)
 • Pärnu linnavalimisringkond nr 16 (1 mandaat)
 • Pärnu linnavalimisringkond nr 17 (1 mandaat)
 • Sillamäe valimisringkond nr 18 (1 mandaat)
 • Sillamäe valimisringkond nr 19 (1 mandaat)
 • Sillamäe valimisringkond nr 20 (1 mandaat)
 • Tartu linnavalimisringkond nr 21 (3 mandaati)
 • Tartu linnavalimisringkond nr 22 (3 mandaati)
 • Haapsalu valimisringkond nr 23 (3 mandaati)
 • Harju valimisringkond nr 24 (2 mandaati)
 • Harju valimisringkond nr 25 (3 mandaati)
 • Hiiumaa valimisringkond nr 26 (2 mandaati)
 • Jõgeva valimisringkond nr 27 (4 mandaati)
 • Kingissepa valimisringkond nr 28 (3 mandaati)
 • Kohtla-Järve maavalimisringkond nr 29 (3 mandaati)
 • Paide valimisringkond nr 30 (3 mandaati)
 • Põlva valimisringkond nr 31 (3 mandaati)
 • Pärnu maavalimisringkond nr 32 (1 mandaat)
 • Pärnu maavalimisringkond nr 33 (1 mandaat)
 • Pärnu maavalimisringkond nr 34 (1 mandaat)
 • Pärnu maavalimisringkond nr 35 (1 mandaat)
 • Rakvere valimisringkond nr 36 (5 mandaati)
 • Rapla valimisringkond nr 37 (3 mandaati)
 • Tartu maavalimisringkond nr 38 (2 mandaati)
 • Tartu maavalimisringkond nr 39 (2 mandaati)
 • Valga valimisringkond nr 40 (3 mandaati)
 • Viljandi valimisringkond nr 41 (4 mandaati)
 • Võru valimisringkond nr 42 (4 mandaati)

NSV Liidu sõjaväelised ringkonnad:

 • Valimisringkond nr 43 (1 mandaat)
 • Valimisringkond nr 44 (1 mandaat)
 • Valimisringkond nr 45 (1 mandaat)
 • Valimisringkond nr 46 (1 mandaat)

ValimisaktiivsusRedigeeri

 • Nimekirjadesse kantud valijaid 1 164 603
 • Valimisest osavõtnuid (sedeli saanuid) 912 648
 • Hääletamisest osavõtnuid 911 203
 • Valimisosalus 78,2%

ValimistulemusRedigeeri

Eesti NSV Ülemnõukogu XII koosseisu valimised olid isikuvalimised, sest parteid ega valimisliidud ei saanud oma nimekirjadega osaleda. Kandidaadid võisid kuuluda parteisse, aga kandidaadi hääled ei kandunud üle oma parteile. Valimistel osalesid järgmised poliitilised liikumised: Rahvarinne, Eestimaa Kommunistlik Partei, Interrinne, Sõjaveteranide ja sõjameeste internatsionalistlik vabariiklik organisatsioon, Töökollektiivide Ühendnõukogu, Demokraatlik ühendus Vaba Eesti, Eesti Demokraatlik Partei, Eesti Töökollektiivide Liit, Eesti Roheline Liikumine, Eestimaa Talupidajate Keskliit, Eesti Kristlik Demokraatlik Liit ja Eesti Kristlik Demokraatlik Erakond, Eesti Ettevõtjate Erakond, Eestimaa Naiste Ühendus ja Eesti Naisliit. Osa ei võtnud ERSP, kes nägi valimistel osalemist nõukogude okupatsiooni tunnustamisena. Valituks osutunud saadikutest 73 esindasid iseseisvusemeelseid jõude ja 27 impeeriumimeelseid.

ViitedRedigeeri