Pärnu rajoon oli haldusüksus Eesti NSV-s aastatel 19501957 ja 19621990.

Pärnu rajoon ja Eesti NSV haldusjaotus 1957. aastal

Pärnu rajoon moodustati pärast maakondade likvideerimist. Hõlmas algul Pärnu maakonna keskosa (v.a Pärnu linn, mis oli vabariikliku alluvusega linn).

Aastatel 19521953 kuulus Pärnu oblasti koosseisu.

Aastatel 19571962 oli Pärnu rajoon likvideeritud ja selle territoorium kuulus Pärnu linnapiirkonda. Aastal 1959 liideti sellega likvideeritud Pärnu-Jaagupi rajooni kesk- ja lõunaosa ning likvideeritud Kilingi-Nõmme rajooni lääneosa.

1961. aastal liideti sellega likvideeritud Lihula rajooni lõunapool. Aastal 1962 liideti sellega likvideeritud Vändra rajooni kesk- ja lõunaosa ning likvideeritud Abja rajooni läänepool. Aastal 1972 liideti Pärnu rajooniga Kaansoo piirkond Viljandi rajoonist.

Pärnu rajooni kuulusid:

Seoses maakondade taastamisega nimetati Pärnu rajoon aastal 1990 Pärnu maakonnaks.

EKP Pärnu Rajoonikomitee

muuda

Pärnu rajooni RSN Täitevkomitee

muuda

Viited

muuda
  1. EKP Pärnumaa Komitee (1940 - 1950), The National Archives of Estonia
  2. Pjotr Nikita p Vassikov, Eesti NSV Ülemnõukogu IX koosseis = Верховный Совет ЭССР IX созыв: biograafiline lühiteatmik. EESTI RAAMAT TALLINN 1976, lk 198
  3. Jan Denisi p. Ganzen, Eesti NSV Ülemnõukogu IX koosseis = Верховный Совет ЭССР IX созыв: biograafiline lühiteatmik. EESTI RAAMAT TALLINN 1976, lk 29
  4. (endine hävituspataljonlane) (vabastati noomitusega miilitsale relvaga vastuhakkamisel ja joomised, suunamisega A.Sommerlingi nim.sovhoosi direktoriks (vabastati päevapealt 1987.a. aastalõpul joomisega ja Volgaga kraavisõidul, Lehmja bussipeatuse juures[viide?])
  5. EESTI NSV ÜLEMNÕUKOGU PRESIIDIUMI SEADLUS nr 760 NSV Liidu rahvasaadikute valimiste ringkonnakomisjonide moodustamise kohta territoriaalsetes valimisringkondades Eesti NSV-s, EESTI NÕUKOGUDE SОTSIALISTLIКU VABARIIGI ÜLEMNÕUKOGU JA VALITSUSE TEATAJA 30. detsember 1988 Nr. 53 (878), lk 1276
  6. Olev Liivik, Eesti NSV Ministrite Nõukogu institutsionaalne areng ja kaadrid 1940-1953, Kirjastus: Tartu Ülikooli Kirjastus, Tartu, 2014, lk 286
  7. N.Õnnik - Pärnu rajooni rahvasaadikute nõukogu täitevkomitee esimees. Portree, www.meediateek.ee
  8. EKP Pärnu Rajoonikomitee esimesele sekretärile sm. V. UDAMILE Pärnu Rajooni RSN Täitevkomitee esimehele sm. V. MAKAROVILE, Pärnu Kommunist : EKP Pärnu Linnakomitee, EKP Pärnu Rajoonikomitee, Pärnu Linna Rahvasaadikute Nõukogu ja Pärnu Rajooni Rahvasaadikute Nõukogu häälekandja, nr. 159, 14 august 1980