Pärnu oblast oli haldusüksus Eesti NSV-s aastatel 19521953. Pindala oli 16 330 km².

Oblastipiirkonnad 3-s Balti liiduvabariigis

Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi 3. V 1952. aasta seadluse põhjal moodustati Eestis Tallinna, Tartu ja Pärnu oblast, need kaotati 25. aprillil 1953. Moskvas kinnitatud dateeringud annavad Eesti oblastite eksisteerimise ajaks 10. mai 1952 – 28. aprill 1953. Oblastite moodustamine oli üleliiduline aktsioon. Pärnu oblasti koosseisu kuulusid:

Vaata ka

muuda