Võru rajoon oli haldusüksus Eesti NSV-s aastatel 1950–1989.

Võru rajoon ja Eesti NSV haldusjaotus 1957. aastal

Võru rajoon moodustati Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi 26. septembri 1950 seadlusega "Maarajoonide moodustamise kohta Eesti NSV-s".[1]

Rajooni moodustamisel 1950. aastal arvati selle koosseisu Võru linn kui rajoonilise alluvusega linn ja järgmised külanõukogud:

EKP Võru Rajoonikomitee

muuda

Võru rajooni RSN Täitevkomitee

muuda

Viited

muuda
  1. Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi seadlus "Maarajoonide moodustamise kohta Eesti NSV-s". Eesti NSV Teataja, 1950, 11, 114
  2. Valter Jaani p. Udam, Eesti NSV Ülemnõukogu IX koosseis = Верховный Совет ЭССР IX созыв: biograafiline lühiteatmik. EESTI RAAMAT TALLINN 1976, lk 186
  3. EKP Võru Rajoonikomitee (1950 - 1992), The National Archives of Estonia
  4. Endel Akseli p. Saia, Eesti NSV Ülemnõukogu IX koosseis = Верховный Совет ЭССР IX созыв: biograafiline lühiteatmik. EESTI RAAMAT TALLINN 1976, lk 146
  5. EESTI NSV ÜLEMNÕUKOGU PRESIIDIUMI SEADLUS nr 760 NSV Liidu rahvasaadikute valimiste ringkonnakomisjonide moodustamise kohta territoriaalsetes valimisringkondades Eesti NSV-s, EESTI NÕUKOGUDE SОTSIALISTLIКU VABARIIGI ÜLEMNÕUKOGU JA VALITSUSE TEATAJA 30. detsember 1988 Nr. 53 (878), lk 1269

Kirjandus

muuda