Valga rajoon oli Eesti NSV haldusüksus aastatel 1950-1989.

Aastal 1959 liideti Valga rajooniga osa likvideeritud Tõrva rajoonist ja osa likvideeritud Antsla rajoonist.

Aastal 1960 lahutati suurem osa viimatinimetatud territooriumist Valga rajoonist ja liideti Võru rajooniga.

Aastal 1962 liideti Valga rajooniga osa likvideeritud Elva rajoonist.

Praegune Valga maakond moodustati Valga rajooni piires.

EKP Valga Rajoonikomitee

muuda

Vaata ka

muuda

Viited

muuda
  1. EKP Valgamaa Komitee (1940 - 1951), The National Archives of Estonia
  2. EKP Valga Rajoonikomitee (1950 - 1992), The National Archives of Estonia
  3. Peeter Jefrossini p. Kašev, Eesti NSV Ülemnõukogu IX koosseis = Верховный Совет ЭССР IX созыв: biograafiline lühiteatmik. EESTI RAAMAT TALLINN 1976, lk 52
  4. EESTI NSV ÜLEMNÕUKOGU PRESIIDIUMI SEADLUS nr 760 NSV Liidu rahvasaadikute valimiste ringkonnakomisjonide moodustamise kohta territoriaalsetes valimisringkondades Eesti NSV-s, EESTI NÕUKOGUDE SОTSIALISTLIКU VABARIIGI ÜLEMNÕUKOGU JA VALITSUSE TEATAJA 30. detsember 1988 Nr. 53 (878), lk 1268