Jõgeva rajoon oli haldusüksus Eesti NSV-s aastatel 1950–1989.

Eesti NSV haldusjaotus 1957. aastal

Jõgeva rajoon moodustati 1950. aastal Jõgeva maakonna keskosast ning Tartumaa Kudina ja Saadjärve vallast.[1]

1959. aastal liideti rajooniga suurem osa Mustvee rajoonist, 1962. aastal Põltsamaa rajooni kesk- ja idaosa ning Tartu rajooni Pala külanõukogu. Samal aastal eraldati Jõgeva rajoonist nüüdsed Avinurme ja Lohusuu vald.[1]

1. jaanuaril 1990 nimetati Jõgeva rajoon ümber Jõgeva maakonnaks.

EKP Jõgevamaa ja Jõgeva Rajoonikomitee

muuda

Jõgeva rajooni RSN Täitevkomitee

muuda

Viited

muuda
  1. 1,0 1,1 Jõgevamaa eestigiid.ee (vaadatud 8. veebruar 2012)
  2. EKP Jõgeva Rajoonikomitee (1950 - 1991), The National Archives of Estonia
  3. EESTI NSV ÜLEMNÕUKOGU PRESIIDIUMI SEADLUS nr 760 NSV Liidu rahvasaadikute valimiste ringkonnakomisjonide moodustamise kohta territoriaalsetes valimisringkondades Eesti NSV-s, EESTI NÕUKOGUDE SОTSIALISTLIКU VABARIIGI ÜLEMNÕUKOGU JA VALITSUSE TEATAJA 30. detsember 1988 Nr. 53 (878), lk 1270
  4. EESTI NSV MINISTRITE NÕUKOGU JA EESTI NSV AMETIÜHINGUTE NÕUKOGU MÄÄRUS, 1970. aasta üleliidulise ralvaloenduse kaastöökomisjonide esimeeste autasustamise kohta Eesti NSV Ministrite Nõukogu ja Eesti NSV Ametiühingute Nõukogu aukirjaga. ENSV ÜLEMNÕUKOGU JA VALITSUSE TEATAJA, 14. august 1970 Nr. 34 (249) Art. 306