Paide rajoon oli haldusüksus Eesti NSV-s aastatel 1950–1989.

Eesti NSV haldusjaotus 1957. aastal

Rajooni keskus oli Paide. 1959. aastal elas rajoonis 30 100 inimest.

Paide rajoon oli põhiliselt põllumajanduslik rajoon ning tuntud Estonia, Aravete ja "9. Mai" kolhoosi järgi.

Rajoonis asus üleliidulise tootmiskoondise Talleks Paide masinatehas ja Paide Piimatoodete Kombinaat, tehase Volta Türi-Alliku tsehh, tootmiskoondise Tootsi Lehtse jaoskond, Paide Lihakombinaat, ETKVLi leivatootmiskoondise Standard tsehh, Türi metsakombinaat. Elamuehitusettevõtted: Paide MEK, Paide KEK ja Aravete KETE.

Paide rajoonis oli neli põllumajanduserialasid õpetavat kooli: kutsekeskkool nr 25, Järva-Jaani kutsekeskkool, Jäneda ja Türi sovhoostehnikum[1].

Külanõukogud muuda

EKP Paide Rajoonikomitee muuda

Paide rajooni RSN Täitevkomitee muuda

Viited muuda

  1. Muuseum näitab 1970ndate elu fotodel, Järva Teataja, nr. 15, 6 veebruar 2010
  2. EKP Järvamaa Komitee (1940 - 1950), The National Archives of Estonia
  3. EKP Paide Rajoonikomitee (1950 - 1991), The National Archives of Estonia
  4. Ago Verneri p. Madik, Eesti NSV Ülemnõukogu IX koosseis = Верховный Совет ЭССР IX созыв: biograafiline lühiteatmik. EESTI RAAMAT TALLINN 1976, lk 89
  5. EESTI NSV ÜLEMNÕUKOGU PRESIIDIUMI SEADLUS nr 760 NSV Liidu rahvasaadikute valimiste ringkonnakomisjonide moodustamise kohta territoriaalsetes valimisringkondades Eesti NSV-s, EESTI NÕUKOGUDE SОTSIALISTLIКU VABARIIGI ÜLEMNÕUKOGU JA VALITSUSE TEATAJA 30. detsember 1988 Nr. 53 (878), lk 1275
  6. EESTI NSV MINISTRITE NÕUKOGU JA EESTI NSV AMETIÜHINGUTE NÕUKOGU MÄÄRUS, 1970. aasta üleliidulise ralvaloenduse kaastöökomisjonide esimeeste autasustamise kohta Eesti NSV Ministrite Nõukogu ja Eesti NSV Ametiühingute Nõukogu aukirjaga. ENSV ÜLEMNÕUKOGU JA VALITSUSE TEATAJA, 14. august 1970 Nr. 34 (249) Art. 306

Kirjandus muuda

  • Helmut Joonuks, "Paide rajoon" Eesti Raamat, 1973 (matkajuht sarjast "Siin ja sealpool maanteed")