Nigula looduskaitseala

Nigula looduskaitseala piirneb Sookuninga looduskaitsealaga ja selle lähedusse jäävad mitmed hoiualad.
Nigula raba älvestik juunikuisel varahommikul.

Nigula looduskaitseala on looduskaitseala Pärnumaa lõunaosas, Häädemeeste ja Saarde vallas. Kaitseala pindala on 6430,9 ha.

Kaitse-eesmärkRedigeeri

Looduskaitseala on loodud Nigula soostiku ja sellega piirnevate alade koosluste ning kaitsealuste liikide elupaikade ja maastiku kaitseks. Kaitsealused liigid ning elupaigad on loetletud kaitse-eeskirjas. Samast dokumendist võib lugeda ka Nigula looduskaitsealal kehtivast kaitsekorrast.

KülastajaleRedigeeri

Nigula rabas on 6,8 km pikkune looduse õpperada, väljaspool olemasolevaid õpperadasid liikumiseks peab olema looduskaitseala kaitse korraldaja Keskkonnaameti Pärnu-Viljandi regiooni luba.

VälislingidRedigeeri