Matsalu rahvuspark

kaitseala Lääne-Eestis

Matsalu rahvuspark on rahvuspark Lääne-Eestis, mis on loodud pesitsevate, sulgivate ja läbirändavate lindude kaitseks. Rahvuspark jääb Lääneranna ja Lääne-Nigula valla territooriumile.

Matsalu rahvuspark
Pindala 488,6 km²
Tüüp rahvuspark
Moodustatud 1957
Luiged Matsalu lahel
Matsalu roostik

Kaitseala pindala on 486,6 km², sellest on maismaad 224,6 km² ja vett 264,0 km². Matsalu rahvuspark hõlmab Matsalu lahte, selle suudme ümber olevat Väinamere osa, Kasari jõe alamjooksu alates Risti-Virtsu maanteesillast, lahe ja jõe kaldaroostikke, üleujutatavat Kasari jõe luhta, rannakarjamaid, puisniite ja umbes 50 meresaart, millest suurimad on Tauksi, Liia, Sõmeri, Kumari ja Papilaid. Teised tuntud laiud on Sipelgarahu ja Tondirahu.

Matsalu looduskaitseala loodi 1957. aastal. 1976 kanti see rahvusvahelise tähtsusega märgalade ehk Ramsari nimekirja. Alates 2004 kannab ta nime Matsalu rahvuspark ning haldab ka Puhtu-Laelatu ja Nehatu looduskaitseala ning Lihula ja Tuhu maastikukaitseala. Matsalu rahvuspark kattub ka Natura-alade Väinamere linnuala ja Väinamere loodusalaga. Matsalu rahvuspark on ka HELCOMi kaitseala.

Matsalu rahvuspargis on registreeritud 275 linnu-, 49 kala- ja 47 imetajaliiki ning 772 liiki soontaimi. Lindudest on arvukaimad pesitsejad kormoran, hahk ja hõbekajakas.

Turismi tarbeks on loodud seitse linnuvaatlustorni: Penijõel, Kloostril, Haeskas, Suitsul, Jugasaarel, Küdeval ja Keemus, ning kolm matkarada Penijõel (5 km), Salevere Salumäel (1,5 km) ja Suitsul.

AsustusRedigeeri

Asulad, mis jäävad osaliselt või täielikult Matsalu rahvusparki:[1]

 
Uduvine längus kuusega Kasari luhal. Matsalu rahvuspark

Kaitsealused pesitsevad liigidRedigeeri

väike-konnakotkas Aquila pomarina, laanepüü Bonasa bonasia, hüüp Botaurus stellaris, mustviires Chlidonias niger, valge-toonekurg Ciconia ciconia, roo-loorkull Circus aeruginosus, välja-loorkull Circus cyaneus, soo-loorkull Circus pygargus, rukkirääk Crex crex, valgeselg-kirjurähn Dendrocopos leucotos, väikepistrik Falco columbarius, rohunepp Gallinago media, sookurg Grus grus, merikotkas Haliaeetus albicilla, punaselg-õgija Lanius collurio, herilaseviu Pernis apivorus, väikehuik Porzana parva, täpikhuik Porzana porzana, väiketiir Sterna albifrons, jõgitiir Sterna hirundo, randtiir Sterna paradisaea, vööt-põõsalind Sylvia nisoria, teder Tetrao tetrix

Kaitsealused läbirändajadRedigeeri

 
Pilliroog ja valgepõsk-lagled Matsalu looduskaitseala rannikul

väike-laukhani Anser erythropus, valgepõsk-lagle Branta leucopsis, väikeluik Cygnus columbianus, laululuik Cygnus cygnus, rabapistrik Falco peregrinus, sookurg Grus grus, järvekaur Gavia arctica, punakurk-kaur Gavia stellata, veetallaja Phalaropus lobatus, põldrüüt Pluvialis apricaria, naaskelnokk Recurvirostra avosetta, mudatilder Tringa glareola

Teised kaitsealused loomaliigidRedigeeri

saarmas Lutra lutra, juttselg-kärnkonn Bufo calamita, rabakonn Rana arvalis

Kaitsealused taimeliigidRedigeeri

Kaunis kuldking Cypripedium calceolus, Ostericum palustre

VeestikRedigeeri

 
Kasari luht Kloostri lähistel
 
Tuudi jõgi (Suitsu jõgi) talvel

Rahvusparki läbivad või selles kuuluvad järgmised veekogud:[1]

VööndidRedigeeri

 • Allika sihtkaitsevöönd (4,8 ha)
 • Anemaa loodusreservaat (2,2 ha)
 • Haeska sihtkaitsevöönd (1553 ha)
 • Haeska-Saardo rannikuvee sihtkaitsevöönd (859,4 ha)
 • Jõgede sihtkaitsevöönd (83,8 ha)
 • "Kalatee" sihtkaitsevöönd (843,9 ha)
 • Kasari luha ja rannaniitude sihtkaitsevöönd (4384 ha)
 • Keravere sihtkaitsevöönd (684,8 ha)
 • Kirikuküla sihtkaitsevöönd (34,2 ha)
 • Kloostri sihtkaitsevöönd (85,4 ha)
 • Lubjaahjumäe sihtkaitsevöönd (1,9 ha)
 • Matsalu lahe vabavee sihtkaitsevöönd (3230 ha)
 • Matsalu metsa sihtkaitsevöönd (997,1 ha)
 • Matsalu parkmetsa sihtkaitsevöönd (59 ha)
 • Matsalu piiranguvöönd (7300,1 ha)
 • Matsalu siselahe ja roostike sihtkaitsevöönd (3875,8 ha)
 • Metsküla-Pagaranna rannikuvee sihtkaitsevöönd (367 ha)
 • Mõisaküla sihtkaitsevöönd (56,9 ha)
 • Neidsaare sihtkaitsevöönd (7 ha)
 • Papirahu loodusreservaat (1,2 ha)
 • Porimäe sihtkaitsevöönd (2,7 ha)
 • Puise sihtkaitsevöönd (447,1 ha)
 • Põgari sihtkaitsevöönd (381,9 ha)
 • Saardo sihtkaitsevöönd (914,3 ha)
 • Saastna sihtkaitsevöönd (1199,6 ha)
 • Salevere sihtkaitsevöönd (20,7 ha)
 • Salmi sopi sihtkaitsevöönd (142,9 ha)
 • Sauemere sihtkaitsevöönd (18,8 ha)
 • Sipelgarahu loodusreservaat (3,3 ha)
 • Suitsu sihtkaitsevöönd (615,1 ha)
 • Suur-Härjamaa loodusreservaat (1,6 ha)
 • Tondirahu loodusreservaat (1,1 ha)
 • Topi lahe sihtkaitsevöönd (406,4 ha)
 • Valgerahu loodusreservaat (0,2 ha)
 • Viita sihtkaitsevöönd (4 ha)
 • Võigaste sihtkaitsevöönd (494,3 ha)
 • Väike-Härjamaa loodusreservaat (0,4 ha)
 • Väinamere saarte sihtkaitsevöönd (4406,7 ha)
 • Väinamere vabavee sihtkaitsevöönd (15113,1 ha)

Vaata kaRedigeeri

ViitedRedigeeri

 1. 1,0 1,1 Matsalu rahvuspark Eesti looduse infosüsteemis

KirjandusRedigeeri

 • "Matsalu laiud, luhad ja linnud". Tallinn, 1962
 • "Matsalu – rahvusvahelise tähtsusega märgala". Tallinn, 1985

VälislingidRedigeeri