Valeri Paulman (vene keeles Валерий Фёдорович Паульман; sündinud 11. augustil 1937 Moskva oblastis Jegorjevskis) on eesti majandusteadlane ning endine Eesti NSV riigiametnik ja Nõukogude Liidu riigitegelane, Eesti NSV Ministrite Nõukogu Riikliku Plaanikomitee esimees aastail 19871988.

Valeri Paulman saabus Eestisse koos vanematega 1944. aastal, sõjaväelasest isa Feodor Paulmani teenistuskohta.

1960. aastal lõpetas ta kaugõppes A. A. Ždanovi nimelise Leningradi Riikliku Ülikooli majandusteaduskonna.

1957. aastal asus ta tööle Eesti NSV Statistika Keskvalitsusse, kus töötas kõigil ametiastmetel ökonomistist kuni Statistika Keskvalitsuse juhataja esimese asetäitja ametikohani.

1974. aastal viidi üle tööle Plaanikomiteesse, kus töötas kuni 1983. aastani – plaaniosakonna (hiljem reorganiseeriti plaanivalitsuseks) juhatajana ning plaanikomitee esimehe asetäitjana.

1983. aasta augustis määrati EKP KK Büroo otsusega Andropovi algatusel loodud EKP Keskkomitee majandusosakonna juhatajaks. 1985 valiti ta Eesti NSV Ülemnõukogu XI koosseisu liikmeks.

1987. aasta maikuust oli Eesti NSV Ministrite Nõukogu esimehe asetäitja ja Riikliku Plaanikomitee esimees. 1988. aasta sügisel vabastati ta sellelt ametikohalt.

1989. aasta jaanuarist oli ta NSV Liidu Plaanikomitee esindaja Kuubal ning NSV Liidu saatkonna nõunik planeerimisküsimustes.

1991. aasta märtsist novembrini oli ta NSV Liidu töö- ja sotsiaalminister.

Aastatel 1992–1996 töötas ta Eesti-Vene Kaubanduspalatis ja mitmes eraettevõttes.

Aastatel 1996 kuni 2004 tegutses Eesti-Ameerika Ärikolledži õppejõuna (professorina).

Teosed muuda

  • В боях за Великие Луки, Таллинн, Ээсти Раамат, 1973.
  • От Нарвы до Сырве, Таллинн : Ээсти раамат, 1980.
  • Исповедь ревизиониста из Прибалтики, Таллинн 2010.
  • Кризисы, мораль и третий путь (Сборник эссе, статей и очерков), Таллинн 2010.
  • Прогноз судьбы человечества, КПД 2007. (uustrükk: Мир на перекрестке четырех дорог, КПД 2010).

Välislingid muuda