Eesti NSV Ministrite Nõukogu

Eesti NSV valitsus
(Ümber suunatud leheküljelt ENSV Ministrite Nõukogu)

Eesti NSV Ministrite Nõukogu (lühend ENSV MN; oli aastatel 19441990 Eesti NSV (Nõukogude Liidu haldusüksuse) täidesaatev ja korraldav võimuorgan, eeskätt Moskva keskvõimu (NLKP Keskkomitee ja NSV Liidu Ministrite Nõukogu) otseste korralduste alusel. Formaalselt oli tegu liiduvabariigi valitsusega, mis allus Moskvas asuvale keskvõimule NSV Liidu Ministrite Nõukogule.

Eesti NSV Ministrite Nõukogu
Lühend Eesti NSV MN, ENSV MN
Asutatud 1946
Tegevuse lõpetanud 1990
Eesmärk Eesti NSV täidesaatev ja korraldav võimuorgan, ehkki "Valitsus tegeles puhtalt majandusalaste küsimustega. Poliitilised ja kultuurialased asjad olid partei keskkomitee kureerida"[1].
Peakorter Tallinn
Asukoht Tallinn, Toompea loss
Tegevuspiirkond Eesti NSV
Juht Eesti NSV Ministrite Nõukogu esimees
Peaorgan NSV Liidu Ministrite Nõukogu
Allorganisatsioonid Eesti NSV ministeeriumid

Eesti NSV Ministrite Nõukogu eellane oli 1940. aastal moodustatud Eesti NSV Rahvakomissaride Nõukogu (lühend ENSV RKN), mis tegutses alates 25. augustist 1940 suveni 1941. Teise maailmasõja aegu 1941–1944 oli Eesti NSV RKN Nõukogude Liidu tagalas, 2. oktoobrist 24. oktoobrini 1944 tegutses Võrus ja kuni 25. märtsini 1946 Tallinnas. Eesti NSV Rahvakomissaride Nõukogu juht oli Eesti NSV Rahvakomissaride Nõukogu esimees.

25. märtsil 1946 otsustas Eesti NSV Rahvakomissaride Nõukogu vastavalt NSV Liidu Ülemnõukogu 15. märtsi 1946. aasta seadusele "NSV Liidu Rahvakomissaride Nõukogu ümberkujundamise kohta NSV Liidu Ministrite Nõukoguks ning liidu- ja autonoomsete vabariikide rahvakomissaride nõukogude ümberkujundamise kohta liidu- ja autonoomsete vabariikide ministrite nõukogudeks" kujundada Eesti NSV Rahvakomissaride Nõukogu ümber Eesti NSV Ministrite Nõukoguks ja Eesti NSV rahvakomissariaadid Eesti NSV ministeeriumiteks.

Vastavalt NSV Liidu Ülemnõukogu seadlusele nimetati ka Eesti NSV Rahvakomissaride Nõukogu esimees Eesti NSV Ministrite Nõukogu esimeheks ja Eesti NSV rahvakomissare hakati kutsuma Eesti NSV ministriteks. Eesti NSV Ministrite Nõukogu juht oli Eesti NSV Ministrite Nõukogu esimees.

Rahvakomissaride Nõukogu ja Ministrite Nõukogu esimehed muuda

Eesti NSV Ministrite Nõukogu asemel võeti nimekuju Eesti NSV Valitsus kasutusele alates 6. detsembrist 1989.

Alates 8. maist 1990, mil Eesti NSV Ülemnõukogu tunnistas kehtetuks nime Eesti Nõukogude Sotsialistlik Vabariik, kannab Eesti täidesaatev võim nime Eesti Vabariigi Valitsus. Valitsusjuhti kutsuti mitteametlikult peaministriks juba alates Indrek Toome juhitud kabinetist, sest alates 6. detsembrist 1989 kehtinud Eesti NSV Valitsuse seaduse kohaselt juhtis valitsuse tööd valitsuse esimees (peaminister), Kõigi toonaste aktide allkirjastamisel kasutati tiitlit valitsuse esimees, ametinimetus Eesti Vabariigi Peaminister võeti ametlikult kasutusele alles alates 21. oktoobrist 1992, mil Tiit Vähi üleminekuvalitsus astus tagasi ning juba Eesti Vabariigi põhiseaduse järgi kinnitati ametisse Mart Laari valitsus.

Eesti NSV Ministrite Nõukogu ülesanded muuda

NSV Liidu Konstitutsiooni (1977. aasta versioonis) kohaselt oli Eesti NSV Ministrite Nõukogu ülesanneteks:

 • §140. Liiduvabariigi ministrite nõukogu annab määrusi ja korraldusi NSV Liidu ja liiduvabariigi seadusandlike aktide ning NSV Liidu Ministrite Nõukogu määruste ja korralduste alusel ja täitmiseks ning korraldab ja kontrollib nende täitmist.
 • §141. Liiduvabariigi ministrite nõukogul on õigus seisma panna autonoomsete vabariikide ministrite nõukogude määruste ja korralduste täitmist ning tühistada kraide, oblastite, vabariiklike alluvusega linnade ja autonoomsete oblastite rahvasaadikute nõukogude täitevkomiteede, oblastilise jaotuvuseta liiduvabariikides aga rajoonide ja linnade rahvasaadikute nõukogude täitevkomiteede otsuseid ja korraldusi.
 • §142. Liiduvabariigi ministrite nõukogu ühendab ja suunab liiduvabariigi liidulis-vabariiklike ja vabariiklike ministeeriumide, riiklike komiteede ning teiste temale alluvate organite tööd.

Liiduvabariigi liidulis-vabariiklikud ministeeriumid ja riiklikud komiteed juhivad oma haldusharusid või teostavad harukondadevahelist juhtimist, alludes niihästi liiduvabariigi ministrite nõukogule kui ka vastavale NSV Liidu liidulis-vabariiklikule ministeeriumile või NSV Liidu riiklikule komiteele. Vabariiklikud ministeeriumid ja riiklikud komiteed juhivad oma haldusharusid või teostavad harukondadevahelist juhtimist, alludes liiduvabariigi ministrite nõukogule.

 • §145. Riigivõimuorganiteks kraides, oblastites, autonoomsetes oblastites, autonoomsetes ringkondades, rajoonides, linnades, linnarajoonides, alevites ja maa-asulates on vastavad Rahvasaadikute nõukogud.
  Pikemalt artiklis Eesti NSV ministeeriumite loend

Eesti NSV Ministrite Nõukogu koosseis muuda

Eesti NSV Ülemnõukogu kinnitas Eesti NSV Ministrite Nõukogu koosseisu 1947, 1951, 1955, 1959, 1963, 1967, 1971, 1975, 1980 ja 1985. aastal.

ENSV MN 1946–1947 muuda

ÜK(b)P KK poolt määratud Eesti NSV RKN ja ümber nimetatud Ministrite Nõukogu

Eesti NSV Ministrite Nõukogu I koosseis aastatel 1946–1947
Ametikoht Asutus Nimi Tegevusaastad Eluaastad
Eesti NSV MN esimees Eesti NSV Ministrite Nõukogu Arnold Veimer 1944–1951 (1903–1977)
Eesti NSV MN esimehe asetäitja Eesti NSV Ministrite Nõukogu Hendrik Allik 1943 – 27.12.1950 (1901–1989)
Eesti NSV MN esimehe asetäitja Eesti NSV Ministrite Nõukogu Oskar Sepre 25.03.1946 – 15.07.1948
Eesti NSV MN esimehe asetäitja Eesti NSV Ministrite Nõukogu Nigol Andresen 25.03.1946 – 16.05.1946
Eesti NSV MN esimehe asetäitja Eesti NSV Ministrite Nõukogu Nikolai Puusepp 16.05.1946 – 14.08.1950
Eesti NSV MN esimehe asetäitja Eesti NSV Ministrite Nõukogu Arnold Kress 1941 - 06.1.1949 (1897–1974)
Eesti NSV haridusminister Eesti NSV Haridusministeerium Arnold Raud 29.06.1946 – 22.08.1950 (1901–1962)
Eesti NSV kaubandusminister Eesti NSV Kaubandusministeerium August Hansen 1944 – 05.07.1950 (1895–1952)
Eesti NSV kohtuminister Eesti NSV Kohtuministeerium Aleksander Jõeäär 1940–1950 (1890–1959)
Eesti NSV rahandusminister Eesti NSV Rahanduse Ministeerium Paul Keerdo 1940 – 06.01.1950 (1891–1950)
Eesti NSV riikliku julgeoleku minister Eesti NSV Riikliku Julgeoleku Ministeerium Boris Kumm 1944 – 20.02.1950 (1897–1958)
Eesti NSV relvajõudude minister
ja Eesti NSV Sõjakomissar
Eesti NSV Kaitseministeerium Lembit Pärn[2] 29.06.1945 – 21.01.1951 (1903–1974)
Eesti NSV põllutööminister Eesti NSV Põllutöö Ministeerium Aleksander Mäe 19.04.1946 – 15.07.1948 (1893–1967)
Eesti NSV Ehituse ja Ehitusmaterjalide Tööstuse minister Eesti NSV Ehituse ja Ehitusmaterjalide Tööstuse Ministeerium Georgi Suhharev 01.04.1964 – 03.11.1948
Eesti NSV siseminister Eesti NSV Siseministeerium Aleksander Resev 20.05.1944 – 27.02.1951 (1905–1970)
Eesti NSV sovhooside minister Eesti NSV Sovhooside Ministeerium Aleksander Mette (1913–1983)
Eesti NSV sotsiaalkindlustuse minister Eesti NSV Sotsiaalkindlustuse Ministeerium Olga Lauristin 1944– 18.07.1947 (1903–2005)
Eesti NSV toiduainetetööstuse minister Eesti NSV Toiduainete Tööstuse Ministeerium Lembit Lüüs 1944–1949 (1910–1999)
Eesti NSV kalatööstuse minister Eesti NSV Kalatööstuse Ministeerium Karl Raud 1946 – 15.12.1949[3] (1905–1991)
Eesti NSV loomakasvatuse minister Ilmar Jürisson 18.04.1946 – 26.02.1947
Eesti NSV kohaliku tööstuse minister Eesti NSV Kohaliku Tööstuse ministeerium Ernst Ristmägi 01.11.1946 – 29.12.1949

ENSV MN 1947–1951 muuda

Eesti NSV II Ülemnõukogu poolt 1947. aastal kinnitatud ENSV MN:

Eesti NSV Ministrite Nõukogu II koosseis aastatel 1947–1950
Ametikoht Asutus Nimi Tegevusaastad Eluaastad
Eesti NSV MN esimees Eesti NSV Ministrite Nõukogu Arnold Veimer 1944–1951 (1903–1977)
Eesti NSV MN esimehe asetäitja Eesti NSV Ministrite Nõukogu Aleksander Ansberg 06.10.1949–1952 (1909–1975)
Eesti NSV MN esimehe asetäitja Eesti NSV Ministrite Nõukogu Hendrik Allik 1943 – 27.12.1950 (1901–1989)
Eesti NSV MN esimehe asetäitja Eesti NSV Ministrite Nõukogu Arnold Kress 1941 - 06.1.1949 (1897–1974)
Eesti NSV MN esimehe asetäitja Eesti NSV Ministrite Nõukogu Aleksei Müürissepp 06.10.1949 -
Eesti NSV MN esimehe asetäitja Eesti NSV Ministrite Nõukogu Anton Vaarandi 15.07.1948 – 15.07.1949
Eesti NSV MN esimehe asetäitja Eesti NSV Ministrite Nõukogu Heinrich Ajo 16.07.1950 -
Eesti NSV haridusminister Eesti NSV Haridusministeerium Arnold Raud 1946–1950 (1901–1962)
Eesti NSV kaubandusminister Eesti NSV Kaubandusministeerium August Hansen
Rudolf Vester
1944– 05.07.1950
05.07.1950 – 1963
(1895–1952)
(1909–1963)
Eesti NSV kinematograafiaminister Eesti NSV Kinematograafia Ministeerium Olga Lauristin 18.07.1947 – 03.01.1951 (1903–2005)
Eesti NSV kohaliku, põlevkivi- ja keemiatööstuse minister Eesti NSV Kohaliku, Põlevkivi- ja Keemiatööstuse Ministeerium Nikolai Krõlov 14.07.1950 – 1953 (1908–)
Eesti NSV kohtuminister Eesti NSV Kohtuministeerium Aleksander Jõeäär
Ivan Ussenko
1940 – 06.02.1950
11.04.1950 – 10.07.1953
(1890–1958)
(1908−?)
Eesti NSV põllutööminister Eesti NSV Põllutöö Ministeerium Aleksander Mäe
Nikolai Puusepp
Artur Vaha
19.04.1946 – 15.07.1948
15.07.1948 – 18.04.1949
18.04.1949 – 17.01.1951
(1893–1967)
(1905−1965)
(1900−1976)
Eesti NSV rahandusminister Eesti NSV Rahanduse Ministeerium Paul Keerdo
Anatoli Tihane
1940– 06.01.1950
05.04.1950–1967
(1891–1950)
(1900−1967)
Eesti NSV riikliku julgeoleku minister Eesti NSV Riikliku Julgeoleku Ministeerium Boriss Kumm
Valentin Moskalenko
1944 – 20.02.1950
20.02.1950 – 1953
(1897–1958)
(1908–)
Eesti NSV siseminister Eesti NSV Siseministeerium Aleksander Resev 20.05.1944 – 27.02.1951 (1905–1970)
Eesti NSV sotsiaalkindlustuse minister Eesti NSV Sotsiaalkindlustuse Ministeerium Eduard Plaan 18.07.1947 – 03.09.1951 (1912–1982)
Eesti NSV toiduainetetööstuse minister Eesti NSV Toiduainete Tööstuse Ministeerium Lembit Lüüs
Adolf Lõhmus
1944 – 02.11.1949
02.11.1949 – 30.04.1953
(1910–1999)
(1894–1969)
Eesti NSV kalatööstuse minister Eesti NSV Kalatööstuse Ministeerium Karl Raud
Johannes Tomberg
1946–1949
1949–1953
(1905–1991)
(1911–2002)
Eesti NSV sovhooside minister Eesti NSV Sovhooside Ministeerium Alfred Mõttus 26.02.1947 – 08.12.1951
Eesti NSV metsatööstuse minister Eesti NSV Metsatööstuse Ministeerium Ivan Voolin 12.06.1947 –
Eesti NSV Ehituse ja Ehitusmaterjalide Tööstuse minister Eesti NSV Ehituse ja Ehitusmaterjalide Tööstuse Ministeerium Moissei Asnin 03.11.1948 - 23.10.1950
Eesti NSV põlevkivi- ja keemiatööstuse minister Eesti NSV Põlevkivi- ja keemiatööstuse ministeerium Jevgeni Radulov 24.02.1949 - 09.06.1950
Eesti NSV Riikliku Plaanikomisjoni esimees Eesti NSV Ministrite Nõukogu Riiklik Plaanikomitee Arseni Leonov 08.04.1949 - 08.06.1951
Eesti NSV kalatööstuse minister Eesti NSV Kalatööstuse Ministeerium Johannes Tomberg 15.12.1949 -
Eesti NSV kohaliku tööstuse minister Eesti NSV Kohaliku Tööstuse Ministeerium Aleksander Neiman 06.01.1950 - 10.05.1950
Eesti NSV tervishoiu minister Eesti NSV Tervishoiu Ministeerium Paavel Kalju 26.06.1950 - 03.03.1952

ENSV MN 1950 muuda

Eesti NSV Ministrite Nõukogu pärast EK(b)P KK VIII pleenumit 1950. aastal
Ametikoht Asutus Nimi Tegevusaastad Eluaastad
Eesti NSV MN esimees Eesti NSV Ministrite Nõukogu Arnold Veimer 1944–1951 (1903–1977)
Eesti NSV MN esimehe asetäitja Eesti NSV Ministrite Nõukogu Aleksander Ansberg 1949–1952 (1909–1975)
Eesti NSV MN esimehe asetäitja Eesti NSV Ministrite Nõukogu Aleksander Sokolov 28.10.1950 -
Eesti NSV siseminister Eesti NSV Siseministeerium Aleksander Resev 20.05.1944 – 27.02.1951 (1905–1970)
Eesti NSV riikliku julgeoleku minister Eesti NSV Riikliku Julgeoleku Ministeerium Valentin Moskalenko 1950–1953
(1908–)
Eesti NSV rahandusminister Eesti NSV Rahanduse Ministeerium Anatoli Tihane 1950–1967 (1900−1967)
Eesti NSV kohtuminister Eesti NSV Kohtuministeerium Ivan Ussenko 10.04.1950 – 10.07.1953 (1908−?)
Eesti NSV põllutööminister Eesti NSV Põllutöö Ministeerium Artur Vaha 18.04.1949 – 17.01.1951 (1900−1976)
Eesti NSV sotsiaalkindlustuse minister Eesti NSV Sotsiaalkindlustuse Ministeerium Eduard Plaan 1947–1951 (1912–1982)
Eesti NSV kaubandusminister Eesti NSV Kaubandusministeerium August Hansen
Rudolf Vester
1944– 05.07.1950
05.07.1950 – 1963
(1895–1952)
(1909–1963)
Eesti NSV kohaliku, põlevkivi- ja keemiatööstuse minister Eesti NSV Kohaliku, Põlevkivi- ja Keemiatööstuse Ministeerium Nikolai Krõlov 14.07.1950 – 1953 (1908–)
Eesti NSV haridusminister Eesti NSV Haridusministeerium Leonid Lentsman 22.08.1950 – 01.03.1951 (1912–1996)
Eesti NSV toiduainetetööstuse minister Eesti NSV Toiduainete Tööstuse Ministeerium Adolf Lõhmus 1949 – 30.04.1953 (1894–1969)
Eesti NSV kalatööstuse minister Eesti NSV Kalatööstuse Ministeerium Johannes Tomberg 1949–1953 (1911–2002)

ENSV MN 1951–1955 muuda

Eesti NSV Ülemnõukogu poolt 1951. aastal kinnitatud ENSV MN järgmises koosseisus[10]:

Eesti NSV III Ülemnõukogu poolt 1951. aastal kinnitatud ENSV MN
Ametikoht Asutus Nimi Tegevusaastad Eluaastad
Eesti NSV Ministrite Nõukogu esimees ja Eesti NSV välisminister Eesti NSV Ministrite Nõukogu Aleksei Müürisepp 29.03.1951 – 12.10.1961 (1914–1988)
Eesti NSV MN esimehe asetäitja Eesti NSV Ministrite Nõukogu Aleksander Ansberg 29.03.1951 – 16.06.1952
Eesti NSV MN esimehe asetäitja Eesti NSV Ministrite Nõukogu Heinrich Ajo 29.03.1951 – 29.05.1952
Eesti NSV MN esimehe asetäitja Eesti NSV Ministrite Nõukogu Albert Vendelin 10.10.1952 -
Eesti NSV MN esimehe asetäitja Eesti NSV Ministrite Nõukogu Aleksander Sokolov 29.03.1951 –
Eesti NSV MN esimehe asetäitja Eesti NSV Ministrite Nõukogu Richard Mahl 29.03.1951 – 11.10.1954 (1898–1964)
Eesti NSV MN esimehe asetäitja Eesti NSV Ministrite Nõukogu Georg Nellis 1952 – 1975 (1906–1981)
Eesti NSV MN esimehe asetäitja Eesti NSV Ministrite Nõukogu Arnold Green 12.03.1953 -
Eesti NSV MN esimehe esimene asetäitja Eesti NSV Ministrite Nõukogu Valter Klauson 11.09.1954 -
Eesti NSV haridusminister Eesti NSV Haridusministeerium Voldemar Oja 16.03.1951 – 1958 (1894–1989)
Eesti NSV riigikontrolli minister Ernst Udras 29.03.1951 – 25.09.1957
Eesti NSV kohaliku, põlevkivi- ja keemiatööstuse minister Eesti NSV Kohaliku, Põlevkivi- ja Keemiatööstuse Ministeerium Nikolai Anatoli p. Krõlov
Oskar Saar
14.07.1950 – 24.07.1953

24.07.1953 - 22.06.1957

Eesti NSV kohtuminister Eesti NSV Kohtuministeerium Ivan Ussenko
Valter Raudsalu
10.04.1950 – 10.07.1953
10.07.1953 – 14.09.1959
(1908−?)
(1915–2003)
Eesti NSV kommunaalmajanduse minister Eesti NSV Kommunaalmajanduse Ministeerium Voldemar Meigas
Arseni Blum
21.12.1950 – 03.07.1954
03.07.1954 – 26.06.1958
(1910–1984)
(1915–2003)
Eesti NSV kultuuriminister Eesti NSV Kultuuriministeerium Aleksander Ansberg 27.04.1953 – 19.04.1963 (1909–1975)
Eesti NSV liha- ja piimatööstuse minister Eesti NSV Liha- ja Piimatööstuse Ministeerium Jaan Pärn 1951–1953
Eesti NSV Ministrite Nõukogu Riikliku Plaanikomitee esimees Eesti NSV Ministrite Nõukogu Riiklik Plaanikomitee Arseni Leonov
Aleksander Hromov

08.06.1951 – 1961

(1900–?)
Eesti NSV põllumajandusminister Eesti NSV Põllumajandusministeerium Ivan Oja
Aleksander Mette
Edgar Tõnurist
17.01.1951 – 06.05.1953
06.05.1953 -
09.01.1954 – 21.09.1961
(1909–1997)
(1920–1992)
Eesti NSV rahandusminister Eesti NSV Rahanduse Ministeerium Anatoli Tihane 05.04.1950 – 1967 (1900−1967)
Eesti NSV riikliku julgeoleku minister Eesti NSV Riikliku Julgeoleku Ministeerium
15.06.1953 – 03.1954 tegutses ühendatud RJ ja SM – ENSV SM
17. märtsil 1954 moodustati ENSV MN juures asuv RJK
Valentin Moskalenko
Mihhail Krassman
Ivan Karpov
20.02.1950 – 27.04.1953
00.00.0000 -
08.05.1954 -
.
(1908–)
(1909–1976)
.
.
Eesti NSV siseminister Eesti NSV Siseministeerium Aleksander Resev
Johan Lombak
Valentin Moskalenko
Mihhail Krassman
Johan Lombak
20.05.1944 – 27.02.1951
27.02.1951 – 30.04.1953
27.04.1953 – 29.05.1953
29.05.1953 – 05.09.1953
05.09.1953 – 26.09.1959
(1905–1970)
(1897–1982)
(1908–)
(1909–1976)
(1897–1982)
Eesti NSV sovhooside minister Eesti NSV Sovhooside Ministeerium Alfred Jakobi p. Mõttus
Aleksander Mette
22.02.1951 – 06.05.1953
31.10.1953 -

(1913–1983)
Eesti NSV põllumajanduse ja varumise minister Eesti NSV Põllumajanduse ja Varumise Ministeerium Aleksander Mette 06.05.1953 – 31.10.1953 (1913–1983)
Eesti NSV tervishoiu minister Eesti NSV Tervishoiu Ministeerium Paavel Kalju
August Goldberg
26.06.1950 – 03.03.1952
03.03.1952 – 04.07.1975
(1912–1968)
(1908–1994)
Eesti NSV sotsiaalkindlustuse minister Eesti NSV Sotsiaalkindlustuse Ministeerium Eduard Plaan
August Kründel
Dmitri Kuzmin
18.07.1947 – 03.09.1951
03.09.1951 – 14.01.1953
29.01.1953 – 03.02.1958
(1912–1982)
(1897–1967)
(1908–1998)
Eesti NSV teede ja transpordi minister Eesti NSV Teede ja Transpordi Ministeerium Valter Klauson 24.07.1953 – 31.10.1953 (1914–1988)
Eesti NSV autotranspordi ja maanteede minister Eesti NSV Autotranspordi ja Maanteede Ministeerium Valter Klauson
August Rebanes
31.10.1953 – 11.09.1954
24.09.1954 – 04.11.1958
(1914–1988)
(1896–1967)
Eesti NSV toiduainetetööstuse minister Eesti NSV Toiduainete Tööstuse Ministeerium Adolf Lõhmus
Vladimir Lipp
1949 – 30.04.1953
1954 – 1958
(1894–1969)
(1904–1977)
Eesti NSV toidukaupade ja kergetööstuse minister Eesti NSV Toidukaupade ja Kergetööstuse Ministeerium Ernst Ristmägi
Vladimir Stolbov
Ernst Ristmägi
03.01.1951 - 05.09.1951
29.09.1951 - 30.04.1953
01.05.1953 - 04.11.1953
Eesti NSV laiatarbe- tööstuskaupade minister Eesti NSV Laiatarbe- tööstuskaupade Ministeerium Ernst Ristmägi 04.11.1953 - 1.10.1955
Eesti NSV toidukaupade tööstuse minister Eesti NSV Toidukaupade Tööstuse Ministeerium Adolf Lõhmus
Vladimir Lipp
14.11.1953 - 08.06.1954
08.06.1964 - 07.06.1957
Eesti NSV kalatööstuse minister Eesti NSV Kalatööstuse Ministeerium Johannes Tomberg
Pavel Anissimov
1949 – 1953
08.06.1954 – 07.06.1957
(1911–2002)
(1904–1981)
Eesti NSV liha- ja piimatööstuse minister Eesti NSV Liha- ja Piimatööstuse Ministeerium Jaan Pärn
Adolf Lõhmus
03.01.1951 - 30.04.1953
08.06.1954 - 07.06.1957
Eesti NSV ehitusminister Eesti NSV Ehitusministeerium Leonid Poljakov
Vsevolod Generalov
17.01.1951 - 06.06.1952
23.02.1953 - 24.09.1954
Eesti NSV linna- ja maaehituse minister Eesti NSV Linna- ja Maaehituse Ministeerium Vsevolod Generalov 24.09.1954 - 07.06.1957
Eesti NSV ehitusmaterjalide tööstuse minister Eesti NSV Ehitusmaterjalide Tööstuse Ministeerium Aleksander Neiman 29.03.1951 – 07.06.1957 (1908-1989)
Eesti NSV kinematograafiaminister Eesti NSV Kinematograafia Ministeerium Vladimir Riis 19.03.1951 - 30.04.1953
Eesti NSV kaubandusminister Eesti NSV Kaubandusministeerium Rudolf Vester 29.03.1951 –
Eesti NSV metsa- ja paberitööstuse minister Eesti NSV Metsa- ja paberitööstuse Ministeeroim Heinrich Laura 29.03.1951 – 11.09.1954
Eesti NSV metsatööstuse minister Eesti NSV Metsatööstuse Ministeerium Heinrich Laura 11.09.1954 - 14.12.1956
Eesti NSV metsamajanduse minister Eesti NSV Metsamajanduse Ministeerium Ivan Voolin 29.03.1951 – 06.05.1953
Eesti NSV Kunstide Valitsuse juhataja Eesti NSV Kunstide Valitsus Maks Laos (1950–1953) (1904–1992)
Eesti NSV Kultuurhariduslike Asutuste Komitee esimees Eesti NSV Kultuurhariduslike Asutuste Komitee Johannes Undusk (1918– 1979)

ENSV MN 1955–1959 muuda

Eesti NSV IV Ülemnõukogu poolt 07.04.1955. aastal kinnitatud ENSV MN:

Ametikoht Asutus Nimi Tegevusaastad Eluaastad
Eesti NSV Ministrite Nõukogu esimees Eesti NSV Ministrite Nõukogu Aleksei Müürisepp 1951 – 12.10.1961 (1902–1970)
Eesti NSV MN esimehe esimene asetäitja Eesti NSV Ministrite Nõukogu Valter Klauson - 12.10.1961
Eesti NSV MN esimehe asetäitja Eesti NSV Ministrite Nõukogu Albert Vendelin 1952 – 17.06.1957 (1914–2007)
Eesti NSV MN esimehe asetäitja Eesti NSV Ministrite Nõukogu Arnold Green - 01.11.1958
Eesti NSV MN esimehe asetäitja Eesti NSV Ministrite Nõukogu Georg Nellis
Eesti NSV MN esimehe asetäitja Eesti NSV Ministrite Nõukogu Aleksander Sokolov - 01.11.1958
Eesti NSV Ministrite Nõukogu Riikliku Plaanikomitee esimees Eesti NSV Ministrite Nõukogu Riiklik Plaanikomitee Aleksander Hromov 1951 – 28.01.1961 (1900–?)
Eesti NSV autotranspordi ja maanteede minister Eesti NSV Autotranspordi ja Maanteede Ministeerium August Rebanes
Richard Sibul
11.09.1954–04.11.1958
4.11.1958–1.10.1979
(1896–1967)
(1914–1995)
Eesti NSV kultuuriminister Eesti NSV Kultuuriministeerium Aleksander Ansberg 17.04.1953–19.04.1963 (1909–1975)
Eesti NSV põllumajandusminister Eesti NSV Põllumajandusministeerium Edgar Tõnurist 09.01.1954–21.09.1961 (1920–1992)
Eesti NSV rahandusminister Eesti NSV Rahanduse Ministeerium Anatoli Tihane 05.04.1950 – 1967 (1900−1967)
Eesti NSV haridusminister Eesti NSV Haridusministeerium Arnold Green 01.11.1958 - 24.02.1960
Eesti NSV sideminister Eesti NSV Sideministeerium Otto Rupski 15.05.1955 – 1969 (1913–1988)
Eesti NSV siseminister Eesti NSV Siseministeerium Johan Lombak 5.09.1953–26.09.1959 (1897–1982)
Eesti NSV sovhooside minister Eesti NSV Sovhooside Ministeerium Aleksander Mette 1953 – 11.06.1957 (1913–1983)
Eesti NSV sotsiaalkindlustuse minister Eesti NSV Sotsiaalkindlustuse Ministeerium Dmitri Kuzmin
Erna Visk
1953 – 1958
24.10.1958 – 1964
(1900–1998)
(1910–1983)
Eesti NSV toiduainetetööstuse minister Eesti NSV Toiduainete Tööstuse Ministeerium Vladimir Lipp 1954–1958 (1904–1977)
Eesti NSV kalatööstuse minister Eesti NSV Kalatööstuse Ministeerium Pavel Anissimov 1954–1957 (1904–1981)
Eesti NSV tekstiilitööstuse minister Eesti NSV Tekstiilitööstuse ministeerium Vladimir Käo 03.01.1956 - 17.06.1956
Eesti NSV kergetööstuse minister Eesti NSV Kergetööstuse Ministeerium Artur Kässer

Vladimir Käo

03.01.1956 - 16.06.1956

17.07.1956 - 07.06.1965

Eesti NSV metsatööstuse minister Eesti NSV Metsatööstuse Ministeerium Hendrik Allik 09.02.1957 - 08.06.1957
Eesti NSV kohaliku majanduse minister Oskar Saar 22.06.1957 -
Eesti NSV autotranspordi ja maanteede minister Richard Sibul 04.11.1958 -
1957. aasta seadusega Tööstuse ja ehituse juhtimise organisatsiooni tõhustamisest jaotati NSV Liidu territoorium administratiivseteks majanduspiirkondadeks ning nende piirkondade tööstuse ja ehitustegevuse juhtimiseks moodustati liiduvabariikide ministrite nõukogu alluvuses uued institutsioonid rahvamajanduse nõukogud, seniste üleliiduliste ning liidulis-vabariiklike tööstusministeeriumide asemele.

Eesti NSV Ülemnõukogus 7. juunil 1957 heaks kiidetud seaduse "Tööstuse ja ehitustegevuse juhtimise organiseerimise edasisest tõhustamisest Eesti NSV-s" alusel tuli 1. juuliks 1957 likvideerida seitse liidulis-vabariiklikku (Metsatööstuse, Linna- ja Maaehituse, Kergetööstuse, Liha- ja Piimasaaduste Tööstuse, Toidukaupade Tööstuse, Ehitusmaterjalide Tööstuse ja Eesti NSV Kalatööstuse Ministeerium) ning kaks vabariiklikku tööstusministeeriumi (Kommunaalmajanduse ja Kohaliku Tööstuse ning Eesti NSV Põlevkivi- ja Keemiatööstuse Ministeerium) ning nende alluvuses olnud ettevõtted ja organisatsioonid ja anda Eesti NSV Ministrite Nõukogu (ENSV MN) kinnitatud nimekirja alusel kas Eesti NSV Rahvamajanduse Nõukogu (ENSV RMN) või kohalike töörahva saadikute nõukogude juhtimisele. Eesti NSV Ülemnõukogu nimetas 7. juunil 1957 Arnold Veimeri Eesti NSV Rahvamajanduse Nõukogu esimeheks ja Eesti NSV Ministrite Nõukogu esimehe asetäitjaks, Albert Vendelini Rahvamajanduse Nõukogu esimehe esimeseks asetäitjaks ning Eesti NSV ministriks ning Karl Vaino ja Vladimir Käo Rahvamajanduse Nõukogu esimehe asetäitjateks ja Eesti NSV ministriteks[16].

ENSV MN 1959–1963 muuda

Eesti NSV V Ülemnõukogu poolt 24.04.1959. aastal kinnitatud ENSV MN:

Ametikoht Asutus Nimi Tegevusaastad Eluaastad
Eesti NSV Ministrite Nõukogu esimees Eesti NSV Ministrite Nõukogu Aleksei Müürisepp
Valter Klauson
1951 - 12.10.1961

12.10.1961 -

(1902–1970)
Eesti NSV MN esimehe esimene asetäitja Eesti NSV Ministrite Nõukogu Edgar Tõnurist 21.11.1961 -
Eesti NSV MN esimehe asetäitja Eesti NSV Ministrite Nõukogu Arnold Green 24.02.1959 -
Eesti NSV välisminister Eesti NSV Välisministeerium Arnold Green 01.02.1962 -
Eesti NSV haridusminister Eesti NSV Haridusministeerium Ferdinand Eisen 18.04.1960 - 22.07.1980 (1914–2000)
Eesti NSV Ministrite Nõukogu Riikliku Plaanikomitee esimees Eesti NSV Ministrite Nõukogu Riiklik Plaanikomitee Aleksander Hromov
Hendrik Allik

1961 - 1973

(1900–?)
(1901–1989)
Eesti NSV autotranspordi ja maanteede minister Eesti NSV Autotranspordi ja Maanteede Ministeerium Richard Sibul 04.11.1958 - 01.10.1979 (1914–1995)
Eesti NSV Rahvamajanduse Nõukogu esimehe asetäitja, minister Karl Vaino

Juri Vladõtšin

24.04.1959 - 03.03.1960

03.03.1960 - 15.01.1963

Eesti NSV Ministrite Nõukogu Riikliku Plaanikomitee esimees Eesti NSV Ministrite Nõukogu Riiklik Plaanikomitee Hendrik Allik 28.01.1961 -
Eesti NSV kohtuminister Eesti NSV Kohtuministeerium Valter Raudsalu
Kaarel Paas
10.07.1953 - 14.09.1959
14.09.1959 - 25.05.1960
(1915–2003)
(1903–1971)
Eesti NSV siseminister Eesti NSV Siseministeerium August Pork

Valter Ani

26.09.1959 - 19.06.1961

19.01.1961 - 09.11.1962

Eesti NSV ühiskondliku korra kaitse minister Eesti NSV Ühiskondliku Korra Kaitse Ministeerium Valter Ani 09.11.1962 -
Eesti NSV kultuuriminister Eesti NSV Kultuuriministeerium Aleksander Ansberg 17.04.1953 - 19.04.1963 (1909–1975)
Eesti NSV põllumajandusminister Eesti NSV Põllumajandusministeerium Edgar Tõnurist
Mihhail Kozlov
09.01.1954 - 21.09.1961
19.12.1961 - 28.03.1962
(1920–1992)
(1910–1978)
Eesti NSV põllumajandussaaduste tootmise ja varumise minister Eesti NSV Põllumajandussaaduste Tootmise ja Varumise Ministeerium Edgar Tõnurist 28.03.1962 - 13.03.1965 (1920–1992)
Eesti NSV rahandusminister Eesti NSV Rahanduse Ministeerium Anatoli Tihane 05.04.1950 - 1967 (1900−1967)
Eesti NSV sideminister Eesti NSV Sideministeerium Otto Rupski 1955–1969 (1913–1988)
Eesti NSV sotsiaalkindlustuse minister Eesti NSV Sotsiaalkindlustuse Ministeerium Erna Visk 1958–1964 (1910–1983)
Eesti NSV rahvamajanduse nõukogu esimehe asetäitja, minister Viktor Samoilenko 29.03.1962 - 31.01.1963

ENSV MN 1963–1967 muuda

Eesti NSV VI Ülemnõukogu poolt 19.04.1963. aastal kinnitatud ENSV MN[25][26]:

Ametikoht Asutus Nimi Tegevusaastad Eluaastad
Eesti NSV Ministrite Nõukogu esimees Eesti NSV Ministrite Nõukogu Valter Klauson 12.10.1961 – 1984 (1914–1988)
Eesti NSV MN esimehe esimene asetäitja ja
Eesti NSV põllumajandussaaduste tootmise ja varumise minister
Eesti NSV Ministrite Nõukogu Edgar Tõnurist 1963 – (1920–1992)
Eesti NSV MN esimehe asetäitja ja
Plaanikomitee esimees
Eesti NSV Ministrite Nõukogu Hendrik Allik 1965–1973 (1901–1989)
Eesti NSV MN esimehe asetäitja ja
Eesti NSV Ministrite Nõukogu Partei- ja Riigikontrolli Komitee esimees
Eesti NSV Ministrite Nõukogu Artur Vader
Otto Merimaa
27.01.1963-10.01.1964
10.01.1964 -
(1920–1978)
(1920–2001)
Eesti NSV MN esimehe asetäitja Eesti NSV Ministrite Nõukogu Georg Nellis
Eesti NSV MN esimehe asetäitja Eesti NSV Ministrite Nõukogu Arnold Veimer 16.10.1965 -
Eesti NSV MN esimehe asetäitja ja Eesti NSV välisminister Eesti NSV Välisministeerium Arnold Green 1962–1984 (1920–2011)
Eesti NSV MN esimehe asetäitja
ja Eesti NSV MN Plaanikomitee esimees
Eesti NSV Ministrite Nõukogu Riiklik Plaanikomitee Hendrik Allik 1961–1973 (1901–1989)
Eesti NSV ühiskondliku korra kaitse minister Eesti NSV Ühiskondliku Korra Kaitse Ministeerium
Eesti NSV Siseministeerium
Valter Ani 09.11.1962 – 1979 (1914–1990)
Eesti NSV autotranspordi ja maanteede minister Eesti NSV Autotranspordi ja Maanteede Ministeerium Richard Sibul 04.11.1958 – 01.10.1979 (1914–1995)
Eesti NSV haridusminister Eesti NSV Haridusministeerium Ferdinand Eisen 18.04.1960 – 22.07.1980 (1914–2000)
Eesti NSV kultuuriminister Eesti NSV Kultuuriministeerium Albert Laus 19.04.1963 – 08.06.1973 (1918–1986)
Eesti NSV põllumajandussaaduste tootmise ja varumise minister Eesti NSV Põllumajandussaaduste Tootmise ja Varumise Ministeerium Edgar Tõnurist 28.03.1962 – 13.03.1965 (1920–1992)
Eesti NSV põllumajandusminister Eesti NSV Põllumajandusministeerium Harald Männik 13.03.1965 – 24.08.1970 (1926–2003)
Eesti NSV kohaliku tööstuse minister Vladimir Käo 20.10.1965 -
Eesti NSV kommunaalmajanduse ja elanikkonna elukondliku teenindamise minister Eesti NSV Kommunaalmajanduse ja Elanikkonna Elukondliku Teenindamise Ministeerium Arseni Вlum 1963–1979 (1915–2003)
Eesti NSV Rahvamajanduse Nõukogu[27] esimees Arnold Veimer 1957 – 16.10.1965
Eesti NSV rahandusminister Eesti NSV Rahanduse Ministeerium Anatoli Tihane
Albert Norak
05.04.1950 – 26.01.1967
25.02.1967 – 1979
(1900−1967)
(1928–2015)
Eesti NSV sideminister Eesti NSV Sideministeerium Otto Rupski 1955–1969 (1913–1988)
Eesti NSV tervishoiuminister Eesti NSV Tervishoiuministeerium August Goldberg 1952–1975 (1908–1994)
Eesti NSV kaubandusminister Eesti NSV Kaubandusministeerium Rudolf Vester

Kuno Todeson

- 05.08.1963
25.12.1963 -
Eesti NSV ehitusminister Viktor Samoilenko 31.01.1963–1968
Eesti NSV liha- ja piimatööstuse minister Gustav Tõnspoeg 20.10.1965 -
Eesti NSV kergetööstuse minister Juri Vladõtšin 20.10.1965 -
Eesti NSV ehitusmaterjalide tööstuse minister Lembit Vihvelin 20.10.1965 -
Eesti NSV sotsiaalkindlustuse minister Eesti NSV Sotsiaalkindlustuse Ministeerium Erna Visk
Endel Puusepp
1958 – 16.11.1964
16.11.1964 – 1974
(1910–1983)
(1909–1996)
Eesti NSV toiduainetetööstuse minister Eesti NSV Toiduainetetööstuse Ministeerium Jaan Tepandi 20.10.1965 – 1979 (1917–2004)
Eesti NSV Ministrite Nõukogu Riikliku Teaduslike Uurimistööde Koordineerimise Komitee esimees Eesti NSV Ministrite Nõukogu Riikliku Teaduslike Uurimistööde Koordineerimise Komitee Aleksander Neiman (1908–1989)
Eesti NSV Ministrite Nõukogu Riikliku Teaduslike Uurimistööde Koordineerimise Komitee esimees Eesti NSV Ministrite Nõukogu Riikliku Ehituse ja Arhitektuuri Komitee Harald Arman (1910–1965)
Eesti NSV Ministrite Nõukogu Riikliku Kõrgema ja Kesk-erihariduse Komitee esimees Eesti NSV Ministrite Nõukogu Riiklik Kõrgema ja Kesk-erihariduse Komitee Madis Pesti 1959–1968 (1917–1969)
Eesti NSV Ministrite Nõukogu Riikliku Raadio ja Televisiooni Komitee esimees Eesti NSV Ministrite Nõukogu Riiklik Raadio ja Televisiooni Komitee Endel-Johannes Jaanimägi 1957–1974 (1919–1974)
Eesti NSV Ministrite Nõukogu juures asuva Energeetika ja Elektrifitseerimise Peavalitsuse juhataja Eesti NSV Ministrite Nõukogu juures asuv Energeetika ja Elektrifitseerimise Peavalitsus Leonid Ingar
Eesti NSV Ministrite Nõukogu juures asuva Riikliku Julgeoleku Komitee esimees Eesti NSV Ministrite Nõukogu juures asuv Riikliku Julgeoleku Komitee August Pork 1961–1978 (1917–2002)
Eesti NSV Ministrite Nõukogu juures asuva Statistika Keskvalitsuse juhataja Eesti NSV Ministrite Nõukogu juures asuv Statistika Keskvalitsus Serafim Timakov
Eesti NSV Ministrite Nõukogu Riikliku Kutsehariduse Peavalitsuse juhataja Eesti NSV Ministrite Nõukogu Riiklik Kutsehariduse Peavalitsus Aleksei Šiškin 1963–1966 (1922–1998)
Eesti NSV Ministrite Nõukogu Metsamajanduse ja Looduskaitse Peavalitsuse juhataja Eesti NSV Ministrite Nõukogu Metsamajanduse ja Looduskaitse Peavalitsus Heino Teder 1963–1966 (1926–2007)
Eesti NSV Ministrite Nõukogu koondise "Eesti Põllumajandustehnika" esimees Eesti NSV Ministrite Nõukogu koondis "Eesti Põllumajandustehnika" Aleksander Mette 1961–1979 (1913–1983)

ENSV MN 1967–1971 muuda

Eesti NSV VIII Ülemnõukogu poolt 20.04.1967. aastal kinnitatud[32] ENSV MN, järgmises koosseisus:

Ametikoht Asutus Nimi Tegevusaastad Eluaastad
Eesti NSV Ministrite Nõukogu esimees Eesti NSV Ministrite Nõukogu Valter Klauson 1961–1984 (1914–1988)
Eesti NSV MN esimehe esimene asetäitja Eesti NSV Ministrite Nõukogu Edgar Tõnurist 1961–1979 (1920–1992)
Eesti NSV MN esimehe asetäitja Eesti NSV Ministrite Nõukogu Albert Vendelin 1968–1975 (1914–2007)
Eesti NSV MN esimehe asetäitja Eesti NSV Ministrite Nõukogu Georg Nellis
Eesti NSV MN esimehe asetäitja Eesti NSV Ministrite Nõukogu Arnold Veimer
Eesti NSV MN Plaanikomitee esimees ja
Eesti NSV MN esimehe asetäitja
Eesti NSV Ministrite Nõukogu Riiklik Plaanikomitee Hendrik Allik 1961–1973 (1901–1989)
Eesti NSV välisminister ja
Eesti NSV MN esimehe asetäitja
Eesti NSV Välisministeerium Arnold Green 1962–1984 (1920–2011)
Eesti NSV autotranspordi ja maanteede minister Eesti NSV Autotranspordi ja Maanteede Ministeerium Richard Sibul 4.11.1958–1.10.1979 (1914–1995)
Eesti NSV ehitusminister Eesti NSV Ehitusministeerium Viktor Samoilenko 1963–1968
Eesti NSV ehitusmaterjalide tööstuse minister Eesti NSV Ehitusmaterjalide Tööstuse Ministeerium Lembit Vihvelin (1922–2001)
Eesti NSV haridusminister Eesti NSV Haridusministeerium Ferdinand Eisen 18.04.1960–22.07.1980 (1914–2000)
Eesti NSV kaubandusminister Eesti NSV Kaubandusministeerium Kuno Todeson 1963–1989 (1924–2022)
Eesti NSV kergetööstuse minister Eesti NSV Kergetööstuse Ministeerium Jüri Vladõtšin 1965–1977 (1917–1994)
Eesti NSV kohaliku tööstuse minister Eesti NSV Kohaliku Tööstuse Ministeerium Vladimir Käo 1965–1975 (1924–1989)
Eesti NSV kommunaalmajanduse ja elanikkonna elukondliku teenindamise minister Eesti NSV Kommunaalmajanduse ja Elanikkonna Elukondliku Teenindamise Ministeerium Arseni Вlum 1963–1979 (1915–2003)
Eesti NSV kultuuriminister Eesti NSV Kultuuriministeerium Albert Laus 19.04.1963–8.06.1973 (1918–1986)
Eesti NSV liha- ja piimatööstuse minister Eesti NSV Liha- ja Piimatööstuse Ministeerium Gustav Tõnspoeg 1965–1971 (1929–1988)
Eesti NSV metsamajanduse ja looduskaitse minister Eesti NSV Metsamajanduse ja Looduskaitse Ministeerium Heino Teder 1966–1988 (1926–2007)
Eesti NSV metsa-, tselluloosi-, paberi- ja puidutööstuse minister Eesti NSV Metsa-, Tselluloosi-, Paberi- ja Puidutööstuse Ministeerium Vladimir Tšernõšev 1965–1985 (1921–1985)
Eesti NSV Ministrite Nõukogu Riikliku Plaanikomitee esimees Eesti NSV Ministrite Nõukogu Riiklik Plaanikomitee Hendrik Allik 1961–1973 (1901–1989)
Eesti NSV põllumajandusminister Eesti NSV Põllumajandusministeerium Harald Männik
Heino Rohtla
13.03.1965 – 24.08.1970
24.08.1970 – 11.05.1975
(1926–2003)
(1921–1985)
Eesti NSV rahandusminister Eesti NSV Rahandusministeerium Albert Norak 1967–1979 (1928–2015)
Eesti NSV Rahvakontrolli Komitee esimees Eesti NSV Rahvakontrolli Komitee Otto Merimaa 1965–1987 (1920–2001))
Eesti NSV Avaliku korra kaitse minister Eesti NSV Avaliku korra kaitse minister
Eesti NSV Siseministeerium
Valter Ani 1962–1979 (1914–1990)
Eesti NSV sideminister Eesti NSV Sideministeerium Otto Rupski
Bruno Saul
1955–1969
1969–1975
(1913–1988)
(1932–2022)
Eesti NSV sotsiaalkindlustuse minister Eesti NSV Sotsiaalkindlustuse Ministeerium Endel Puusepp 1964–1974 (1909–1996)
Eesti NSV teenindusminister Eesti NSV Teenindusministeerium Meta Vannas 1969–1975 (1924–2002)
Eesti NSV tervishoiuminister Eesti NSV Tervishoiuministeerium August Goldberg 1952–1975 (1908–1994)
Eesti NSV toiduainetetööstuse minister Eesti NSV Toiduainetetööstuse Ministeerium Jaan Tepandi 1965–1979 (1917–2004)
Eesti NSV Ministrite Nõukogu Riikliku Ehituskomitee esimees Eesti NSV Ministrite Nõukogu Riiklik Ehituskomitee Albert Vendelin 1964–1967 (1914–2007)
Eesti NSV Ministrite Nõukogu Riikliku Kinematograafia Komitee esimees Eesti NSV Ministrite Nõukogu Riiklik Kinematograafia Komitee Feliks Liivik –1982 (1921–2002)
Eesti NSV Ministrite Nõukogu Riikliku Kirjastuskomitee esimees Eesti NSV Ministrite Nõukogu Riiklik Kirjastuskomitee Lembit Kaik 1963–1988 (1923–1988)
Eesti NSV Ministrite Nõukogu Riikliku Kutsehariduse Komitee esimees Eesti NSV Ministrite Nõukogu Riiklik Kutsehariduse Komitee Aleksei Šiškin 1966–1983[33] (1922–1998)
Eesti NSV Ministrite Nõukogu Riikliku Kõrgema ja Kesk-erihariduse Komitee esimees Eesti NSV Ministrite Nõukogu Riiklik Kõrgema ja Kesk-erihariduse Komitee Madis Pesti 1959–1968 (1917–1969)
Eesti NSV Ministrite Nõukogu Riikliku Maaparanduse ja Veemajanduse Komitee esimees Eesti NSV Ministrite Nõukogu Riiklik Maaparanduse ja Veemajanduse Komitee Oskar Valing
Eesti NSV Ministrite Nõukogu Riikliku Raadio ja Televisiooni Komitee esimees Eesti NSV Ministrite Nõukogu Riiklik Raadio ja Televisiooni Komitee Endel-Johannes Jaanimägi 1957–1974 (1919–1974)
Eesti NSV Ministrite Nõukogu Riikliku Teraviljasaaduste ja Jõusöödatööstuse Komitee esimees Eesti NSV Ministrite Nõukogu Riikliku Teraviljasaaduste ja Jõusöödatööstuse Komitee Andrei Sedоikin
Eesti NSV Ministrite Nõukogu Riikliku Tööjõuressursside Kasutamise Komitee esimees Eesti NSV Ministrite Nõukogu Riikliku Tööjõuressursside Kasutamise Komitee Enn Lehepuu 1967– (1917–1981)
Eesti NSV Ministrite Nõukogu juures asuva Riikliku Julgeoleku Komitee esimees Eesti NSV Ministrite Nõukogu juures asuv Riikliku Julgeoleku Komitee August Pork 1961–1978 (1917–2002)
Eesti NSV Ministrite Nõukogu juures asuva Statistika Keskvalitsuse juhataja Eesti NSV Ministrite Nõukogu juures asuv Statistika Keskvalitsus Serafim Timakov
Eesti NSV Ministrite Nõukogu juures asuva Energeetika ja Elektrifitseerimise Peavalitsuse juhataja Eesti NSV Ministrite Nõukogu juures asuv Energeetika ja Elektrifitseerimise Peavalitsus Leonid Ingar –1971[34]
Eesti NSV Ministrite Nõukogu Materiaal-Tehnilise Varustuse Peavalitsuse juhataja Eesti NSV Ministrite Nõukogu Materiaal-Tehnilise Varustuse Peavalitsus Pjotr Rahomägi
Eesti NSV Ministrite Nõukogu koondise "Eesti Põllumajandustehnika" esimees Eesti NSV Ministrite Nõukogu koondis "Eesti Põllumajandustehnika" Aleksander Mette 1961–1979 (1913–1983)
 • Eesti NSV Ministrite Nõukogu Riikliku Tööjõuressursside Kasutamise Komitee (asutati 1967. aastal Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi 1967. aasta 8. aprilli seadluse «Eesti NSV Ministrite Nõukogu Riikliku Tööjõuressursside Kasutamise Komitee moodustamise kohta» alusel[35])
 • Eesti NSV Ministrite Nõukogu juures asuv Teaduslik Tehnilise Informatsiooni ja Propaganda Instituut moodustati 1968. aastal endise Tehnilise Informatsiooni Keskbüroo ja Vabariikliku Teaduslik-Tehnilise Propaganda Maja baasil. Instituudi ülesandeks oli: praktilise töö koordineerimine teaduslik-tehnilise informatsiooni ja propaganda alal Eestis, teadusliku uurimistöö tegemine teaduslik-tehnilise informatsiooni vallas, metoodiliste materjalide koostamine ja väljaandmine, asutuste informatsiooniorganite abistamine, mehhaniseerimise ja automatiseerimise seadmete juurutamine infotöö praktikasse, informatsiooniga kindlustamine, tööstusharude vahelise teaduslik-tehnilise propaganda organiseerimine ning sellealaste materjalide ettevalmistamine ja väljaandmine[36]. Hilisem Eesti NSV Plaanikomitee Eesti Teadus- ja Tehnikainformatsiooni Instituut.
 • Eesti NSV Ministrite Nõukogu Kalamajanduse Valitsuse (1970–1988) ülesanneteks olid: Eesti NSV kalurikolhooside juhtimine; kalamajanduse arendamine; plaanide ja projektide väljatöötamine; tootmise realiseerimine; finantseerimine; toodangu kvaliteedi parandamine; alluvate asutuste tegevuse organiseerimine ja koordineerimine; hindade ja tariifide kinnitamine; standardite järgimise tagamine; tegevuse ratsionaliseerimine; kapitaalmahutuste efektiivsuse tagamine; abinõude rakendamine keskkonna kaitseks; töötajate kvalifikatsiooni tõstmine; koos Toiduainete Tööstuse Töötajate Ametiühingu Eesti Vabariikliku Komiteega töö nomeerimise ja sotsialistliku võistluse organiseerimine. Kalapüügi organiseerimine Balti mere rannaäärsetes piirkondades ja Eesti NSV siseveekogudes; kalakasvatuse ja kalatöötlemise korraldamine ning elanikkonna varustamine kalasaadustega; riiklike kalatööstuslike ettevõtete ning Eesti Kalurikolhooside Vabariikliku Liidu ja kalurikolhooside tegevuse juhtimine; riiklike plaaniliste ülesannete eest vastutamine riiklike ettevõtete ja kalurikolhooside osas. Selle ajani oli aastatel 1962–1969 juhtis Eesti NSV kalamajandust NSV Liidu Kalamajanduse Ministeeriumi Läänebasseini Kalatööstuse Peavalitsus keskusega Riias, millele olid allutatud Eesti NSV-s tegutsevad kalakombinaadid, püügibaasid ja kalasadamad, laevaremondi ettevõtted, vastavad varustus-turustusorganisatsioonid ja muud asutused. Ettevõtete ja asutuste vahetuks organisatsiooniliseks juhtimiseks oli moodustatud Läänemerebasseini Kalatööstuse Peavalitsus isemajandava allasutusena Eesti Kalatööstuse Tootmiskoondise "Ookean"[37].
 • Eesti NSV Ministrite Nõukogu Asjadevalitsus

ENSV MN 1971–1975 muuda

Eesti NSV VIII Ülemnõukogu poolt 1971. aastal kinnitatud ENSV MN järgmises koosseisus[38]:

Ametikoht Asutus Nimi Tegevusaastad Eluaastad
Eesti NSV Ministrite Nõukogu esimees Eesti NSV Ministrite Nõukogu Valter Klauson 1961–1984 (1914–1988)
Eesti NSV MN esimehe asetäitja Eesti NSV Ministrite Nõukogu Albert Vendelin 1968–1975 (1914–2007)
Eesti NSV MN esimehe esimene asetäitja ja
Eesti NSV põllumajandussaaduste tootmise ja varumise minister
Eesti NSV Ministrite Nõukogu Edgar Tõnurist 1963 – (1920–1992)
Eesti NSV MN Plaanikomitee esimees ja
Eesti NSV MN esimehe asetäitja
Eesti NSV Ministrite Nõukogu Riiklik Plaanikomitee Hendrik Allik 1961–1973 (1901–1989)
Eesti NSV välisminister ja
Eesti NSV MN esimehe asetäitja
Eesti NSV Välisministeerium Arnold Green 1962–1984 (1920–2011)
Eesti NSV MN esimehe asetäitja Eesti NSV Ministrite Nõukogu Georg Nellis
Eesti NSV MN esimehe asetäitja Eesti NSV Ministrite Nõukogu Albert Vendelin 1968–1975 (1914–2007)
Eesti NSV autotranspordi ja maanteede minister Eesti NSV Autotranspordi ja Maanteede Ministeerium Richard Sibul 1958–1979 (1914–1995)
Eesti NSV ehitusminister Eesti NSV Ehitusministeerium Uno Jürisоo 1971–
Eesti NSV haridusminister Eesti NSV Haridusministeerium Ferdinand Eisen 18.04.1960–22.07.1980 (1914–2000)
Eesti NSV justiitsminister Eesti NSV Justiitsministeerium Valter Raudsalu (1970–1976) (1915–2003)
Eesti NSV kaubandusminister Eesti NSV Kaubandusministeerium Kuno Todeson 1963–1989 (1924–2022)
Eesti NSV kergetööstuse minister Eesti NSV Kergetööstuse Ministeerium Juri Vladõtšin 1965–1977 (1917–1994)
Eesti NSV kohaliku tööstuse minister Eesti NSV Kohaliku Tööstuse Ministeerium Vladimir Käo 1965–1975 (1924–1989)
Eesti NSV kommunaalmajanduse ja elanikkonna elukondliku teenindamise minister Eesti NSV Kommunaalmajanduse ja Elanikkonna Elukondliku Teenindamise Ministeerium Arseni Вlum 1963–1979 (1915–2003)
Eesti NSV metsamajanduse ja looduskaitse minister Eesti NSV Metsamajanduse ja Looduskaitse Ministeerium Heino Teder 1966–1988 (1926–2007)
Eesti NSV liha- ja piimatööstuse minister Eesti NSV Liha- ja Piimatööstuse Ministeerium Gustav Tõnspoeg
Albert Essenson
1965–1971
1971–1984
(1929–2006)
(1922–1985)
Eesti NSV Ministrite Nõukogu Riikliku Plaanikomitee esimees Eesti NSV Ministrite Nõukogu Riiklik Plaanikomitee Hendrik Allik 1961–1973 (1901–1989)
Eesti NSV Avaliku korra kaitse minister Eesti NSV Avaliku korra kaitse minister
Eesti NSV Siseministeerium
Valter Ani 1962–1979 (1914–1990)
Eesti NSV põllumajandusminister Eesti NSV Põllumajandusministeerium Heino Rohtla 24.08.1970–11.05.1975 (1921–1985)
Eesti NSV rahandusminister Eesti NSV Rahandusministeerium Albert Norak 1967–1979 (1928–2015)
Eesti NSV Rahvakontrolli Komitee esimees Eesti NSV Rahvakontrolli Komitee Otto Merimaa 1965–1987 (1920–2001))
Eesti NSV kultuuriminister Eesti NSV Kultuuriministeerium Albert Laus
Juhan-Kaspar Jürna
19.04.1963–8.06.1973
23.11.1978–14.07.1988
(1918–1986)
(1931–1982)
Eesti NSV kõrg- ja keskerihariduse minister Eesti NSV Kõrg- ja Keskerihariduse Ministeerium Eduard Schmidt
Aare Purga
(1970–1972)
1972–1975
(1922–1972)
(1936–1993)
Eesti NSV sideminister Eesti NSV Sideministeerium Bruno Saul 1969–1975 (1932–2022)
Eesti NSV sotsiaalkindlustuse minister Eesti NSV Sotsiaalkindlustuse Ministeerium Endel Puusepp
Gustav Sarri
1964–1974
1974–1980
(1909–1996)
(1921–1997)
Eesti NSV teenindusminister Eesti NSV Teenindusministeerium Meta Jagolenko
Valter Hallmägi
1969–1975
1975–1989
(1924–2002)
(1930–1996)
Eesti NSV tervishoiuminister Eesti NSV Tervishoiuministeerium August Goldberg 1952–1975 (1908–1994)
Eesti NSV toiduainetetööstuse minister Eesti NSV Toiduainetetööstuse Ministeerium Jaan Tepandi 1965–1979 (1917–2004)
Eesti NSV varumisminister Eesti NSV Varumisministeerium August Pedajas 20.01.1970–24.08.1982 (1930–1992)
Eesti NSV välisminister
kohakaasluse alusel Eesti NSV MN esimehe asetäitja
Eesti NSV Välisministeerium Arnold Green 1962–1984 (1920–2011)
Eesti NSV Ministrite Nõukogu Riikliku Ehituskomitee esimees Eesti NSV Ministrite Nõukogu Riiklik Ehituskomitee Endel Paalmann (1932–2011)
Eesti NSV Ministrite Nõukogu Riikliku Hindade Komitee esimees Eesti NSV Ministrite Nõukogu Riiklik Hindade Komitee Algirdas Rozmanas
Eesti NSV Ministrite Nõukogu Riikliku Kinematograafia Komitee esimees Eesti NSV Ministrite Nõukogu Riiklik Kinematograafia Komitee Feliks Liivik –1982 (1921–2002)
Eesti NSV Ministrite Nõukogu Riikliku Kirjastuskomitee esimees Eesti NSV Ministrite Nõukogu Riiklik Kirjastuskomitee Lembit Kaik 1963–1988 (1923–1988)
Eesti NSV Ministrite Nõukogu Riikliku Kutsehariduse Komitee esimees Eesti NSV Ministrite Nõukogu Riiklik Kutsehariduse Komitee Aleksei Šiškin 1966–1983[39] (1922–1998)
Eesti NSV Ministrite Nõukogu Riikliku Maaparanduse ja Veemajanduse Komitee esimees Eesti NSV Ministrite Nõukogu Riiklik Maaparanduse ja Veemajanduse Komitee Oskar Valing
Eesti NSV Ministrite Nõukogu Riikliku Raadio ja Televisiooni Komitee esimees Eesti NSV Ministrite Nõukogu Riiklik Raadio ja Televisiooni Komitee Endel-Johannes Jaanimägi 1957–1974 (1919–1974)
Eesti NSV Ministrite Nõukogu Riikliku Tööjõuressursside Kasutamise Komitee esimees Eesti NSV Ministrite Nõukogu Riikliku Tööjõuressursside Kasutamise Komitee Enn Lehepuu 1967– (1917–1981)
Eesti NSV Ministrite Nõukogu juures asuva Riikliku Julgeoleku Komitee esimees Eesti NSV Ministrite Nõukogu juures asuv Riikliku Julgeoleku Komitee August Pork 1961–1978 (1917–2002)
Eesti NSV Ministrite Nõukogu juures asuva Statistika Keskvalitsuse juhataja Eesti NSV Ministrite Nõukogu juures asuv Statistika Keskvalitsus Georgi Kimask
Eesti NSV Ministrite Nõukogu Materiaal-Tehnilise Varustuse Peavalitsuse juhataja Eesti NSV Ministrite Nõukogu Materiaal-Tehnilise Varustuse Peavalitsus Pjotr Rahomägi
Mihhail Gorlatš
(–1974)
(1974[40]–)
Eesti NSV Ministrite Nõukogu koondise "Eesti Põllumajandustehnika" esimees Eesti NSV Ministrite Nõukogu koondis "Eesti Põllumajandustehnika" Aleksander Mette 1961–1979 (1913–1983)

ENSV MN 1975–1980 muuda

Eesti NSV IX Ülemnõukogu poolt 1975. aastal kinnitatud ENSV MN:

Ametikoht Asutus Nimi Tegevusaastad Eluaastad
Eesti NSV Ministrite Nõukogu esimees Eesti NSV Ministrite Nõukogu Valter Klauson 1961–1984 (1914–1988)
Eesti NSV MN esimehe asetäitja Eesti NSV Ministrite Nõukogu
Eesti NSV autotranspordi ja maanteede minister Eesti NSV Autotranspordi ja Maanteede Ministeerium Richard Sibul
Garald Kruger
4.11.1958–1.10.1979
1.10.1979–23.06.1988
(1914–1995)
(1929–2015)
Eesti NSV haridusminister Eesti NSV Haridusministeerium Ferdinand Eisen 18.04.1960–22.07.1980 (1914–2000)
Eesti NSV justiitsminister Eesti NSV Justiitsministeerium Valter Raudsalu
Erki Silvet
(1970–1976)
(1976–1985)
(1915–2003)
(1922–2006)
Eesti NSV kohaliku tööstuse minister Eesti NSV Kohaliku Tööstuse Ministeerium Feliks Jürgens
Viljar Veskiväli
1975–1980
1980–1988
(1917–1999)
sündinud 1936
Eesti NSV metsamajanduse ja looduskaitse minister Eesti NSV Metsamajanduse ja Looduskaitse Ministeerium Heino Teder 1966–1988 (1926–2007)
Eesti NSV Ministrite Nõukogu Riikliku Plaanikomitee esimees Eesti NSV Ministrite Nõukogu Riiklik Plaanikomitee Gustav Tõnspoeg 1973–1987 (1929–2006)
Eesti NSV põllumajandusminister Eesti NSV Põllumajandusministeerium Harald Männik 11.05.1975–23.01.1981 (1926–2003)
Eesti NSV rahandusminister Eesti NSV Rahandusministeerium Albert Norak
Endel Mändmaa
1967–1979
1979–1990
(1928–2015)
(1928−2006)
Eesti NSV kergetööstuse minister Eesti NSV Kergetööstuse Ministeerium Juri Vladõtšin
Jüri Kraft
1965–1977
1977–1988
(1917–1994)
(1935–2023)
Eesti NSV kultuuriminister Eesti NSV Kultuuriministeerium Juhan-Kaspar Jürna
Johannes Lott
8.06.1973–23.11.1978
23.11.1978–14.07.1988
(1931–1982)
sündinud 1930
Eesti NSV kõrg- ja keskerihariduse minister Eesti NSV Kõrg- ja Keskerihariduse Ministeerium Aare Purga
Ilmar Nuut
1972–1975
1975–1987
(1936–1993)
(1923–2013)
Eesti NSV sideminister Eesti NSV Sideministeerium Bruno Saul 1969–1975 (1932–2022)
Eesti NSV siseminister Eesti NSV Avaliku korra kaitse minister
Eesti NSV Siseministeerium
Valter Ani
Marko Tibar
1962–1979
1979–1990
(1914–1990)
(1933–2014)
Eesti NSV tervishoiuminister Eesti NSV Tervishoiu Ministeerium Väino Rätsep 1975–1988 (1928–2023)
Eesti NSV toiduainetetööstuse minister Eesti NSV Toiduainetetööstuse Ministeerium Jaan Tepandi
Ants Laos
1965–1979
1979–1985
(1917–2004)
sündinud 1943
Eesti NSV välisminister
kohakaasluse alusel Eesti NSV MN esimehe asetäitja
Eesti NSV Välisministeerium Arnold Green 1962–1984 (1920–2011)
Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi 25.08.1978 seadlusega nimetati Eesti NSV Ministrite Nõukogu riiklikud komiteed ümber Eesti NSV riiklikeks komiteedeks.

ENSV MN 1980–1985 muuda

Eesti NSV X Ülemnõukogu poolt 1980. aastal kinnitatud ENSV MN:

Ametikoht Asutus Nimi Tegevusaastad Eluaastad
Eesti NSV Ministrite Nõukogu esimees Eesti NSV Ministrite Nõukogu Valter Klauson 1961–1984 (1914–1988)
: Eesti NSV Ministrite Nõukogu esimees Eesti NSV Ministrite Nõukogu Bruno Saul 1984–1988 (1932–2022)
Eesti NSV MN esimehe 1. asetäitja Eesti NSV Ministrite Nõukogu Arnold Rüütel 1979–1983 sündinud 1928
Eesti NSV MN esimehe 1. asetäitja,

Eesti NSV Agrotööstuskomitee esimees

Eesti NSV Ministrite Nõukogu,

Eesti NSV Agrotööstuskomitee (1983-1985 Agrotööstuskoondis)

Heino Veldi 1983-1988 sündinud 1936
: Eesti NSV MN esimehe 1. asetäitja Eesti NSV Ministrite Nõukogu Vladimir Käo 8.04.1983–11.03.1985 (1924–1989)
Eesti NSV MN esimehe 1. asetäitja Eesti NSV Ministrite Nõukogu Ain Soidla 19.01.1988–28.12.1989 (1940–2018)
Eesti NSV MN esimehe asetäitja Eesti NSV Ministrite Nõukogu Arnold Green 1953–1984 (1920–2011)
Eesti NSV MN esimehe asetäitja Eesti NSV Ministrite Nõukogu Heino Veldi 1981-1983 sündinud 1936
Eesti NSV MN esimehe asetäitja Eesti NSV Ministrite Nõukogu Peeter Palu 1983–1990 (1942–2008)
Eesti NSV aiandusminister Eesti NSV Aianduse Ministeerium Harald Männik 1981–1985 (1926–2003)
Eesti NSV ehitusminister Eesti NSV Ehitusministeerium Peeter Palu
Harri Lumi
Lauri Schmidt
26.05.1976–1983
1983–12.1984
12.1984–1987
(1942–2008)
sündinud 1933
(1946–2012)
Eesti NSV ehitusmaterjalide minister Eesti NSV Ehitusmaterjalide Tööstuse Ministeerium Vladimir Klauson
Leonid Ananitš
22.01.1980–10.10.1984
10.10.1984–1987
(1933–2021)
sündinud 1936
Eesti NSV haridusminister Eesti NSV Haridusministeerium Elsa Gretškina 22.07.1980–1.08.1988 (1932–2014)
Eesti NSV justiitsminister Eesti NSV Justiitsministeerium Erki Silvet 14.01.1976–15.11.1985 (1922–2006)
Eesti NSV kaubandusminister Eesti NSV Kaubandusministeerium Kuno Todeson 26.12.1963–1989 (1924–2022)
Eesti NSV kergetööstuse minister Eesti NSV Kergetööstuse Ministeerium Jüri Kraft 29.12.1977 – 1988 (1935–2023)
Eesti NSV kultuuriminister Eesti NSV Kultuuriministeerium Johannes Lott 23.11.1978–14.07.1988 sündinud 1930
Eesti NSV kõrg- ja keskerihariduse minister Eesti NSV Kõrg- ja Keskerihariduse Ministeerium Ilmar Nuut 31.12.1975–1987 (1923–2013)
Eesti NSV liha- ja piimatööstuse minister Eesti NSV Liha- ja Piimatööstuse Ministeerium Albert Essenson
Tiit Kõuhkna
17.12.1971–1984
1984–1985
(1922–1985)
sündinud 1942
Eesti NSV metsamajanduse ja looduskaitse minister Eesti NSV Metsamajanduse ja Looduskaitse Ministeerium Heino Teder 21.06.1966–1988 (1926–2007)
Eesti NSV Ministrite Nõukogu Riikliku Plaanikomitee esimees Eesti NSV Ministrite Nõukogu Riiklik Plaanikomitee Gustav Tõnspoeg 19.03.1973–1987 (1930–2006)
Eesti NSV põllumajandusminister Eesti NSV Põllumajandusministeerium Harald Männik
Vello Lind
11.05.1975–23.01.1981
23.01.1981–25.03.1983
(1926–2003)
(1936–2017)


Eesti NSV rahandusminister Eesti NSV Rahandusministeerium Endel Mändmaa 13.07.1979–1990 (1928−2006)
Eesti NSV sideminister Eesti NSV Sideministeerium Arvo Kaldma 4.07.1975–1989 (1934–1995)
Eesti NSV siseminister Eesti NSV Siseministeerium Marko Tibar 27.03.1979–1990 (1933–2014)
Eesti NSV tervishoiuminister Eesti NSV Tervishoiu Ministeerium Väino Rätsep 16.06.1976–1988 (1928–2023)
Eesti NSV toiduainetetööstuse minister Eesti NSV Toiduainetetööstuse Ministeerium Ants Laos 4.12.1979–1985 (1943–)
Eesti NSV varumisminister Eesti NSV Varumisministeerium August Pedajas
Viktor Rajevski
20.01.1970–24.08.1982
24.08.1982–1985
(1930–1992)
(1936–2017)
Eesti NSV välisminister Eesti NSV Välisministeerium Arnold Green 1984–1990 (1920–2011)
Eesti NSV autotranspordi ja maanteede minister Eesti NSV Autotranspordi ja Maanteede Ministeerium Garald Kruger 2.10.1979–1988 (1929–2015)
Eesti NSV kohaliku tööstuse minister Eesti NSV Kohaliku Tööstuse Ministeerium Viljar Veskiväli 19.02.1980–1988 (1936–)
Eesti NSV kommunaalmajanduse minister Eesti NSV Kommunaalmajanduse Ministeerium Valter Eks 12.11.1979–1989 (1930–2011)
Eesti NSV sotsiaalhooldusminister Eesti NSV Sotsiaalkindlustuse Ministeerium Gustav Sarri 15.05.1974–1990 (1921–1997)
Eesti NSV teenindusminister Eesti NSV Teenindusministeerium Valter Hallmägi 29.03.1975–1989 (1930–1996)

ENSV MN 1985–1988 muuda

Eesti NSV XI Ülemnõukogu poolt 1985. aastal kinnitatud ENSV MN:

Ametikoht Asutus Nimi Tegevusaastad Eluaastad
Eesti NSV Ministrite Nõukogu esimees Eesti NSV Ministrite Nõukogu Bruno Saul
Indrek Toome
1984–1988
1988–1990
(1932−2022)
(1943−2023)
Eesti NSV MN esimehe 1. asetäitja Eesti NSV Ministrite Nõukogu Indrek Toome 1984−1988 (1943–2023)
Eesti NSV MN esimehe 1. asetäitja Eesti NSV Ministrite Nõukogu Ain Soidla 1988–1989 (1940–2018)
Eesti NSV MN esimehe 1. asetäitja Eesti NSV Ministrite Nõukogu Gustav Tõnspoeg 1988–1990 (1930–2006)
Eesti NSV MN esimehe asetäitja Eesti NSV Ministrite Nõukogu Arnold Green 1953–1958 ja 1960–1984 (1920–2011)
Eesti NSV MN esimehe asetäitja Eesti NSV Ministrite Nõukogu Viktor Rajevski 1988−1989 (1936–2017)
Eesti NSV MN esimehe asetäitja Eesti NSV Ministrite Nõukogu Peeter Palu 1983–1990 (1942–2007)
Eesti NSV MN esimehe asetäitja Eesti NSV Ministrite Nõukogu Pjotr Melnik

Marina Karli t. Anslan

1985–1987

alates 14.06.85

Tregubovi asemel

(1937–)

(1939)

Eesti NSV MN esimehe asetäitja Eesti NSV Ministrite Nõukogu Anatoli Tregubov 1978–14.06.1985 (1928–)
Eesti NSV Agrotööstuskomitee esimees Eesti NSV Riiklik Agrotööstuskomitee Heino Veldi 4.12.1985–8.09.1988 (1936–)
Eesti NSV autotranspordiminister Eesti NSV Autotranspordiministeerium Garald Kruger 1978–1988 (1929–2015)
Eesti NSV ehitusminister Eesti NSV Ehitusministeerium Lauri Schmidt 19.12.1984–17.06.1987 (1946–2012)
Eesti NSV ehitusmaterjalitööstuse minister Eesti NSV Ehitusmaterjalitööstuse Ministeerium Leonid Ananitš 10.10.1984–17.06.1987 (1936–)
Eesti NSV haridusminister Eesti NSV Haridusministeerium Elsa Gretškina 22.07.1980–1.08.1988 (1932–2014)
Eesti NSV justiitsminister Eesti NSV Justiitsministeerium Erki Silvet
Advig Kiris
1976–1985
1985–1990
(1922–2006)
(1935–)
Eesti NSV kergetööstuse minister Eesti NSV Kergetööstuse Ministeerium Jüri Kraft 1977–1988 (1935–2023)
Eesti NSV kaubandusminister Eesti NSV Kaubandusministeerium Kuno Todeson 1963–1989 (1924–2022)
Eesti NSV kultuuriminister Eesti NSV Kultuuriministeerium Johannes Lott 23.11.1978–14.07.1988 (1930–)
Eesti NSV kõrg- ja keskerihariduse minister Eesti NSV Kõrg- ja Keskerihariduse Ministeerium Ilmar Nuut
Väino Rajangu
1975–1986
1986–1988
(1923–2013)
(1945–)
Eesti NSV metsamajanduse ja looduskaitse minister Eesti NSV Metsamajanduse ja Looduskaitse Ministeerium Heino Teder 1966–1988 (1926–2007)
Eesti NSV metsa-, tselluloosi-, paberi ja puidutööstuse minister Eesti NSV Metsa-, Tselluloosi-, Paberi- ja Puidutööstuse Ministeerium Vladimir Tšernõšev
Sergei Sinani
27.081965–23.10.1985
23.10.1985–1988
(1921–1985)
(1938–2012)
Eesti NSV Ministrite Nõukogu Riiklik Plaanikomitee esimees Eesti NSV Ministrite Nõukogu Riiklik Plaanikomitee Gustav Tõnspoeg
Valeri Paulman
1973–1987
1987–1988
(1930–2006)
sündinud 1937
Eesti NSV rahandusminister Eesti NSV Rahandusministeerium Endel Mändmaa 1979– 1990 (1928−2006)
Eesti NSV sideminister Eesti NSV Sideministeerium Arvo Kaldma 1975–1989 (1934–1995)
Eesti NSV siseminister Eesti NSV Siseministeerium Marko Tibar 1979–1990 (1933–2014)
Eesti NSV teraviljasaaduste minister Eesti NSV Teraviljasaaduste Ministeerium Viktor Rajevski
Elmu Peek
1985–1988
1988–1989
(1936–2017)
(1936–2021)
Eesti NSV tervishoiuminister Eesti NSV Tervishoiu Ministeerium Väino Rätsep
Laur Karu
1975–1988
1988–1990
(1928–2023)
(1942–1996)
Eesti NSV varumisminister Eesti NSV Varumisministeerium Viktor Rajevski 1982–1985 (1936–2017)
Eesti NSV välisminister Eesti NSV Välisministeerium Arnold Green 1984–1990 (1920–2011)
Eesti NSV autotranspordi ja maanteede minister Eesti NSV Autotranspordi ja Maanteede Ministeerium Garald Kruger 1979–1988 (1929–2015)
Eesti NSV kohaliku tööstuse minister Eesti NSV Kohaliku Tööstuse Ministeerium Viljar Veskiväli 1980–1988 (1936–)
Eesti NSV kommunaalmajanduse minister Eesti NSV Kommunaalmajanduse Ministeerium Valter Eks 1979–1989 (1930–2011)
Eesti NSV sotsiaalkindlustusminister Eesti NSV Sotsiaalkindlustuse Ministeerium Gustav Sarri 1980–1990 (1921–1997)
Eesti NSV teenindusminister Eesti NSV Teenindusministeerium Valter Hallmägi 1975–1989 (1930–1996)

Eesti NSV MN juures tegutsesid ja MN kuulusid ka:

1988. aastal liideti Eesti NSV Haridusministeerium, kutsehariduskomitee ning kõrg- ja keskerihariduskomitee Eesti NSV Riiklikuks Hariduskomiteeks, esimees Väino Rajangu.

ENSV MN 1988–1990 muuda

  Pikemalt artiklis Indrek Toome valitsus
Ametikoht Asutus Nimi Tegevusaastad Eluaastad
Eesti NSV Ministrite Nõukogu esimees Eesti NSV Ministrite Nõukogu Indrek Toome 16.11.1988–1990
Eesti NSV MN esimehe 1. asetäitja Eesti NSV Ministrite Nõukogu Heino Veldi 1988–1990
Eesti NSV MN esimehe 1. asetäitja Eesti NSV Ministrite Nõukogu Ain Soidla 1988–1990 (1940–2018)
Eesti NSV MN esimehe 1. asetäitja Eesti NSV Ministrite Nõukogu Gustav Tõnspoeg −1990 (1930–2006)
Eesti NSV MN esimehe 1. asetäitja Eesti NSV Ministrite Nõukogu Viljar Veskiväli
Eesti NSV MN esimehe asetäitja Eesti NSV Ministrite Nõukogu Anatoli Tregubov
Eesti NSV MN esimehe asetäitja
ja Plaanikomitee esimees
Eesti NSV Ministrite Nõukogu Rein Otsason 1988–1989 (1931–2004)
Eesti NSV MN esimehe asetäitja Eesti NSV Ministrite Nõukogu Peeter Palu 1983–1990 (1942–2007)
Eesti NSV Agrotööstuskomitee esimees,
ministri õigustes
Eesti NSV Riiklik Agrotööstuskomitee Gustav Tõnspoeg 8.09.1988–12.01.1990 (1930–2006)
Eesti NSV ehitusminister Eesti NSV Ehitusministeerium Lauri Schmidt
Gennadi Golubkov

11.04.1990 - 30.01.1992
1946–2012
Eesti NSV ehitusmaterjalidetööstuse minister Eesti NSV Ehitusmaterjalide Tööstuse Ministeerium
Eesti NSV haridusminister Eesti NSV Haridusministeerium Väino Rajangu
Eesti NSV justiitsminister Eesti NSV Justiitsministeerium Advig Kiris 1985–1990 (1935–)
Eesti NSV kaubandusminister Eesti NSV Kaubandusministeerium Kuno Todeson 1963–1989 (1924–2022)
Eesti NSV kohaliku tööstuse minister Eesti NSV Kohaliku Tööstuse Ministeerium Viljar Veskiväli
Eesti NSV kommunaalmajanduse minister Eesti NSV Kommunaalmajanduse Ministeerium Valter Eks 1979–1989
Eesti NSV kultuuriminister Eesti NSV Kultuuriministeerium Jaak Kaarma 1989–1990
Eesti NSV kõrg- ja keskerihariduse
minister
Eesti NSV Kõrg- ja Keskerihariduse Ministeerium Eduard Tšerevaško
Eesti NSV liha- ja piimatööstuse minister Eesti NSV Liha- ja Piimatööstuse Ministeerium
Eesti NSV metsa-, tselluloosi-, paberi ja puidutööstuse minister Eesti NSV Metsa-, Tselluloosi-, Paberi- ja Puidutööstuse Ministeerium Tiit Nuudi
Eesti NSV Ministrite Nõukogu Plaanikomitee esimees Eesti NSV Ministrite Nõukogu Riiklik Plaanikomitee Rein Otsason
Edgar Savisaar
1988–1989
1989–1990
(1931–2004)
(1950–2022)
Eesti NSV põllumajandusminister Eesti NSV Põllumajandusministeerium Arder Väli[43] 12.01.1990–7.05.1990 sündinud 1945
Eesti NSV rahandusminister Eesti NSV Rahandusministeerium Endel Mändmaa 1979–1990 (1928−2006)
Eesti NSV sideminister Eesti NSV Sideministeerium Arvo Kaldma 1975–1989 (1934–1995)
Eesti NSV siseminister Eesti NSV Siseministeerium Marko Tibar 1979–1990 (1933–2014)
Eesti NSV sotsiaalkindlustusminister Eesti NSV Sotsiaalkindlustuse Ministeerium Gustav Sarri 1974–1990 (1921–1997)
Eesti NSV teenindusminister Eesti NSV Teenindusministeerium Valter Hallmägi 1975–1988 (1930–1996)
Eesti NSV teraviljatootmisminister Eesti NSV Teraviljasaaduste Ministeerium Elmu Peek 1988–1989 (1936–2021)
Eesti NSV tervishoiuminister Eesti NSV Tervishoiu Ministeerium Laur Karu 1988–1990 (1942–1996)
Eesti NSV toiduainetetööstuse minister Eesti NSV Toiduainetetööstuse Ministeerium
Eesti NSV transpordiminister Eesti NSV Transpordiministeerium Harald Krüger 1963–1989 (1929–2015)
Eesti NSV tööstuse ja energeetikaminister Eesti NSV Tööstuse ja Energeetikaministeerium Roman Šeremeta (1936–)
Eesti NSV varumisminister Eesti NSV Varumisministeerium
Eesti NSV välisminister Eesti NSV Välisministeerium Arnold Green 1984–1990 (1920–2011)
 • Eesti NSV Ministrite Nõukogu Asjadevalitseja Elmar Matt
Eesti NSV MN juures tegutsesid ja MN kuulusid ka:

6. detsembril 1989 likvideeris Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidium seadlusega "Eesti Nõukogude Sotsialistliku Vabariigi Valitsusest": Eesti NSV Elamu- ja Kommunaalmajanduse Ministeeriumi, Eesti NSV Teraviljasaaduste Ministeeriumi ja Riikliku Agrotööstuskomitee; Riikliku Ehituskomitee; Riikliku Hariduskomitee; Riikliku Kehakultuuri- ja Spordikomitee; Riikliku Kultuurikomitee; Riikliku Kütuse- ja Energeetikakomitee; Riikliku Looduskaitse ja Metsamajanduse Komitee; Riikliku Materiaal-Tehnilise Varustuse Komitee; Riikliku Plaanikomitee; Riikliku Statistikakomitee; Riikliku Tehnilise ja Mäejärelevalve Komitee; Riikliku Transpordikomitee; Riikliku Töö ja Sotsiaalküsimuste Komitee ning Riikliku Tööstuskomitee.

Sama seadusega moodustati:

Eelnev
Eesti NSV Rahvakomissaride Nõukogu
Eesti NSV Ministrite Nõukogu
19461990
Järgnev
Edgar Savisaare valitsus

Ajalugu muuda

Eesti NSV Rahvakomissaride Nõukogu muuda

Eesti NSV Rahvakomissaride Nõukogu oli Eesti NSV valitsus alates 25. augustist 1940, mil II Riigivolikogu võttis vastu Eesti NSV Konstitutsiooni, kuni 25. märtsini 1946.

1940–1941
  Pikemalt artiklis Eesti NSV Rahvakomissaride Nõukogu

Nõukogude-Saksa sõja algusega oli Rahvakomissaride Nõukogu põhitegevus Eesti NSV kaitsevõime suurendamine. 1941. aasta juunis mobiliseeriti parteiliikmed ja vabatahtlikud, üldmobilisatsiooni välja ei kuulutatud. 1941. aasta juulis-augustis vallutasid Saksa väed Eesti ja algas Saksa okupatsioon. Teise maailmasõja lahingute ajal Eestis Eesti NSV Rahvakomissaride Nõukogu ei tegutsenud Eesti territooriumil, vaid asus evakueerituna NSV Liidu tagalapiirkondades.

Eesti Omavalitsus

1941–1944 oli Eestis Saksa okupatsioon ja Saksa okupatsioonivõimude loal viis läbi piiratud valitsemist Eesti Omavalitsus. Sakslased moodustasid Eesti Omavalitsuse, mille juhiks sai 15. septembril 1941 Hjalmar Mäe ja see lõpetas tegevuse 17. septembril 1944. Eesti omavalitsus tegutses kindralkomissar Karl-Siegmund Litzmanni alluvuses ega omanud iseseisva otsustamise õigust.

Otto Tiefi valitsus

Pärast Saksa vägede Tallinnast taganemist nimetas 18. septembril 1944 Jüri Uluots ametisse Otto Tiefi valitsuse. 22. septembril 1944 saabusid Tallinna Punaarmee väeüksused ja Otto Tiefi valitsuse liikmed lahkusid Tallinnast.

1944–1946

Pärast Eestis Nõukogude võimuorganite taasloomist 1944. aastal taastati Eesti NSV Rahvakomissaride Nõukogu tegevus algul Võrus ja seejärel Tallinnas. Eesti NSV Rahvakomissaride Nõukogu esimeheks määrati Arnold Veimer.

  Pikemalt artiklis Eesti NSV Rahvakomissaride Nõukogu

Eesti NSV Ministrite Nõukogu muuda

25. märtsil 1946 otsustas Eesti NSV Rahvakomissaride Nõukogu vastavalt NSV Liidu Ülemnõukogu 15. märtsi 1946. aasta seadusele "NSV Liidu Rahvakomissaride Nõukogu ümberkujundamise kohta NSV Liidu Ministrite Nõukogust ning liidu- ja autonoomsete vabariikide rahvakomissaride nõukogude ümberkujundamise kohta liidu ja autonoomsete vabariikide ministrite nõukogudeks" kujundada Eesti NSV Rahvakomissaride Nõukogu ümber Eesti NSV Ministrite Nõukoguks ja Eesti NSV rahvakomissariaadid Eesti NSV ministeeriumiteks.

Vastavalt NSV Liidu Ülemnõukogu seadlusele nimetati ka Eesti NSV Rahvakomissaride Nõukogu esimees Eesti NSV Ministrite Nõukogu esimeheks ja Eesti NSV rahvakomissare hakati kutsuma Eesti NSV ministriteks.

Vaata ka muuda

Viited muuda

 1. Vana kooli mees, Erki Silvet, Eesti Päevaleht, 11. jaanuar 2001
 2. Nõukogude Eesti Punaarmee loomise lugu Tõnu Tannberg ajakiri Sõdur 4/2023
 3. Olev Liivik, Eesti NSV Ministrite Nõukogu institutsionaalne areng ja kaadrid 1940-1953, Kirjastus: Tartu Ülikooli Kirjastus, Tartu, 2014, lk 310
 4. ENSV Ministrite Nõukogu juures asuv Sõjaväelaste Perekondade Riikliku Hooldamise ja Heaolu Valitsus (1944 - 1946)[alaline kõdulink], The National Archives of Estonia
 5. ENSV Ministrite Nõukogu juures asuv Kultuurhariduslike Asutuste Komitee (1944 - 1953)[alaline kõdulink], The National Archives of Estonia
 6. ENSV Ministrite Nõukogu juures asuv repatrieerimise osakond (1945 - 1953)[alaline kõdulink], The National Archives of Estonia
 7. ENSV Ministrite Nõukogu juures asuv Riiklik Tehnilise ja Mäejärelevalve Valitsus (1946 -)[alaline kõdulink], The National Archives of Estonia
 8. ENSV Ministrite Nõukogu juures asuv Töönduslike Kooperatiivide Peavalitsus (1944 - 1950)[alaline kõdulink], The National Archives of Estonia
 9. ENSV Ministrite Nõukogu juures asuv Polügraafiatööstuse, Kirjastuste ja Raamatukaubanduse Valitsus (1949 - 1953)[alaline kõdulink], The National Archives of Estonia
 10. EESTI NSV ÜLEMNÕUKOGU OTSUS Eesti NSV valitsuse – Eesti NSV Ministrite Nõukogu moodustamise kohta, Uus Tee: EKP Elva Rajoonikomitee ja Elva Rajooni TSN häälekandja, nr. 24, 3 aprill 1951
 11. ENSV Ministrite Nõukogu juures asuv Tööjõu Organiseeritud Värbamise Valitsus (1949 - 1959)[alaline kõdulink], The National Archives of Estonia
 12. Jaak Pihlau, EESTI LÄHIAJALOOST: KUIDAS LOODI ENSV MN JUURES ASUV RIIKLIKU JULGEOLEKU KOMITEE, AKADEEMIA, 13. AASTAKÄIK 2001 NUMBER 3, lk 469
 13. ENSV Ministrite Nõukogu juures asuv Trükistes Riiklike Saladuste Kaitse Peavalitsus (1940 - 1941, 1944 - 1990)[alaline kõdulink], The National Archives of Estonia
 14. ENSV Ministrite Nõukogu juures asuv Looduskaitse Valitsus (1957 - 1962)[alaline kõdulink], The National Archives of Estonia
 15. ENSV Ministrite Nõukogu Riiklik Televisiooni ja Raadio Komitee, The National Archives of Estonia
 16. Maie Pihlamägi, EESTI NSV TÖÖSTUSE ARENG SEITSEAASTAKUL (1959-1965) RAHVAMAJANDUSE NÕUKOGU REFORMI TAUSTAL, Acta Historica Tallinnensia, 2013, 19, 115-146
 17. ENSV Ministrite Nõukogu juures asuv Juriidiline Komisjon (1960 - 1990), The National Archives of Estonia
 18. EESTI NSV MINISTRITE NÕUKOGU MÄÄRUS Art. 431 Sm. Harri Augusti p. Roopi nimetamise kohta. EESTI NÕUKOGUDE SOTSIALISTLIKU VABARIIGI ÜLEMNÕUKOGU JA VALITSUSE TEATAJA, 29. november 1967 Nr. 50 (107)
 19. ENSV MN j.a. Juriidilise Komisjoni ENSV Kohtuekspertiisi Laboratoorium (1964 - 1993), The National Archives of Estonia
 20. ENSV Ministrite Nõukogu juures asuv Looduskaitse Valitsus (1957 - 1962)[alaline kõdulink], The National Archives of Estonia
 21. ENSV Ministrite Nõukogu juures asuv Looduskaitse Valitsus (1957 - 1962), The National Archives of Estonia
 22. ENSV Ministrite Nõukogu Looduskaitse Komisjon (1965 -)[alaline kõdulink], The National Archives of Estonia
 23. ENSV Kõrg- ja Keskerihariduse Ministeerium (1959 - 1988), The National Archives of Estonia
 24. EESTI NSV ÜLEMNÕUKOGU PRESIIDIUMI SEADLUS "Alaealiste asjade komisjonide põhimääruse» kinnitamise kohta", ENSV ÜLEMNÕUKOGU JA VALITSUSE TEATAJA, 6. detsember 1967 Nr. 51 (108) Art 435
 25. Eesti NSV Ülemnõukogu OTSUS Eesti NSV valitsuse – Eesti NSV Ministrite Nõukogu – moodustamisest, Punane Täht: EKP Rakvere Rajoonikomitee ja Rakvere Rajooni RSN häälekandja, nr. 50, 25 aprill 1963
 26. Eesti NSV Ülemnõukogu otsus Eesti NSV valitsuse — Eesti NSV Ministrite Nõukogu — moodustamisest, Töörahva Lipp, nr. 49, 23 aprill 1963
 27. ENSV Rahvamajanduse Nõukogu likvideeriti ENSV 20.10.1965 seadusega
 28. ENSV MN Riiklik Kirjastuskomitee (1978 - 1988), The National Archives of Estonia
 29. ENSV Materiaalsete Ressursside Ministeerium, 1957-1991, The National Archives of Estonia
 30. ENSV Ministrite Nõukogu j.a. Gasifitseerimise Peavalitsus (1963 - 1990), The National Archives of Estonia
 31. EKP Keskkomitee ja ENSV Ministrite Nõukogu Partei- ja Riigikontrolli Komitee (1963 - 1990), The National Archives of Estonia
 32. EESTI NSV ÜLEMNÕUKOGU OTSUS Eesti NSV valitsuse — Eesti NSV Ministrite Nõukogu — moodustamise kohta. ENSV ÜLEMNÕUKOGU JA VALITSUSE TEATAJA, 29. aprill 1967 Nr. 19 (76), Art 165
 33. 1955–1983 oli Tööjõureservide vabariikliku nõukogu esimees
 34. SEADUS Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi seadluse kinnitamise ning Eesti NSV konstitutsiooni (põhiseaduse) 45. paragrahvis muudatuse tegemise kohta. Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi 1971. aasta 7. juuli seadlus «Eesti NSV Ministrite Nõukogu juures asuva Energeetika ja Elektrifitseerimise Peavalitsuse likvideerimise kohta». ENSV ÜLEMNÕUKOGU JA VALITSUSE TEATAJA, 23. juuli 1971 Nr. 29 (296), Art 303
 35. SEADUS Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi seadluste kinnitamise ning 146 Eesti NSV Konstitutsiooni (Põhiseaduse) 45. ja 48. paragrahvis muudatuste ja täienduste tegemise kohta. ENSV ÜLEMNÕUKOGU JA VALITSUSE TEATAJA, 29. aprill 1967 Nr. 19 (76), Art 146
 36. ENSV MN j.a. Teadusliku Tehnilise Informatsiooni ja Propaganda Instituut (1968 - 1994), The National Archives of Estonia
 37. ENSV Ministrite Nõukogu Kalamajanduse Valitsus (1970 - 1988)[alaline kõdulink], The National Archives of Estonia
 38. ENSV ÜN otsus, Eesti NSV valitsuse — Eesti NSV Ministrite Nõukogu — moodustamise kohta. ENSV ÜLEMNÕUKOGU JA VALITSUSE TEATAJA, 23. juuli 1971 Nr. 29 (296), Art 323
 39. 1955–1983 oli Tööjõureservide vabariikliku nõukogu esimees
 40. Mihhail Vassili p. Gorlatš, Eesti NSV Ülemnõukogu IX koosseis = Верховный Совет ЭССР IX созыв: biograafiline lühiteatmik. EESTI RAAMAT TALLINN 1976, lk 31
 41. ENSV Ministrite Nõukogu juures asuv Eesti Telegraafi Agentuur, The National Archives of Estonia
 42. ENSV MN Riiklik Kirjastuskomitee (1978 - 1988), The National Archives of Estonia
 43. "Eesti põllumajandusjuhid-ministrid". Originaali arhiivikoopia seisuga 24. november 2010. Vaadatud 17. oktoobril 2011.
 44. ENSV Riiklik Kütuse- ja Energeetikakomitee (1988 - 1990), The National Archives of Estonia
 45. ENSV Riiklik Looduskaitse ja Metsamajanduse Komitee (1962 - 1989), The National Archives of Estonia
 46. ENSV Riiklik Tööstuskomitee (1988 - 1990), The National Archives of Estonia
 47. EESTI NSV ÜLEMNÕUKOGU PRESIIDIUMI S E A D L U S "Eesti NSV riigivalitsemise keskorganite süsteemi ümberkujundamise kohta", Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidium, Tallinn, 21. detsember 1989

Kirjandus muuda

Välislingid muuda