Eesti Teaduste Akadeemia medal

Eesti Teaduste Akadeemia kõrgeim autasu

Eesti Teaduste Akadeemia medal on Eesti Teaduste Akadeemia kõrgeim autasu.[1]

Viimase, 1997. aasta detsembris vastu võetud statuudi kohaselt, antakse Eesti TA medalit üksikisikutele suurte teenete eest Eesti teaduse arendamisel või selle arendamisele kaasaaitamisel, samuti teenete eest Eesti Teaduste Akadeemia ülesannete täitmisel.[2]

Medal asutati 1982. aastal Eesti NSV Teaduste Akadeemia mälestusmedali nime all.[3] Üldkogul vastu võetud statuudi kohaselt anti mälestusmedal Eesti NSV Teaduste Akadeemia töötajatele ja teistele isikutele teenete eest Teaduste Akadeemia ees seisvate ülesannete täitmises. Otsuse mälestusmedali andmise kohta tegi Eesti NSV Teaduste Akadeemia presiidium. Medal anti kavaleridele kätte pidulikus õhkkonnas, üldreeglina Teaduste Akadeemia üldkogu või akadeemia osakonna üldkogu koosolekul.

1989. aastal, seoses akadeemia nime muutmisega, sai medali nimeks Eesti Teaduste Akadeemia medal. Aastatel 2008 ja 2011–2018 medalit välja ei antud.

Medali kavalerid muuda

1982. aastast kuni tänapäevani on teaduste akadeemia medalit välja antud 192 korral.[4] Ainsana on medali kahel korral pälvinud Eesti NSV kõrgema ja keskerihariduse minister Ilmar Nuut (1983, 1986).

Väljastpoolt Eestit on medali saanud 1982. aastal vene füüsik Vladimir Tutškevitš (Leningrad), 1982. aastal anti medalid ka 30-le liiduvabariikide teaduste akadeemiate teadustegevuse koordineerimise nõukogu 39. istungjärgust osavõtjale, 1995. aastal sai selle Rootsi mikropaleontoloog Urve Miller, 2006. aastal Soome energeetikateadlane Antero Jahkola ning Rootsi ja Saksamaa keeleteadlane Els Oksaar. 2007. aastal pälvis medali Kanada psühholoog Endel Tulving.

1982 muuda

 1. Arnold Koop, Tartu Riikliku Ülikooli rektor
 2. Arnold Kask, akadeemia liige
 3. Aksel Kipper, akadeemia liige
 4. Harald Keres, akadeemia liige
 5. Viktor Maamägi, akadeemia liige
 6. Johan Eichfeld, akadeemia liige
 7. Lembit Kaik, ENSV Riikliku Kirjastuste, Polügraafia ja Raamatukaubanduse Komitee esimees
 8. Vladimir Tutškevitš, NSVL TA Joffe-nimelise Füüsika-Tehnikainstituudi direktor, NSV Liidu TA akadeemik

Lisaks määrati sel aastal medalid ENSV TA presiidiumi 1982. a 1. juuni otsusega (protokolli nr 13, §186, lisa 2[5]) liiduvabariikide teaduste akadeemiate teadustegevuse koordineerimise nõukogu 39. istungjärgust osavõtjatele:

 
ETA medalite määramine 1982. aastal
 1. Gasan Mamed Babir Abdullajev
 2. Anatoli Alaksandrov
 3. Viktor Ambartsunjan
 4. Agadžan Babajev
 5. Viktor Belousov
 6. Sergei Bonsovski
 7. Nikolai Borisevitš
 8. Vladislav Dobroselski
 9. Vladimir Dvorjanov
 10. Nikolai Emanuel
 11. Nikolai Fedorenko
 12. Pjotr Fedosejev
 13. Igor Glabov
 14. Grigori Gorbunov
 15. Jevgeni Haradze
 16. Muszabek Imanaliev
 17. Vasili Isajev
 18. Pjotr Kirpitšnikov
 19. Vladimir Kotelnikov
 20. Aleksandr Malmeister
 21. Juozas Matulis
 22. Boris Paton
 23. Vladislav Podoplelov
 24. Nikolai Pširkov
 25. Boris Sokolov
 26. Vladimir Sokolov
 27. Mihail Sõrikovitš
 28. Nikolai Žavoronkov
 29. Aleksandr Žutšenko
 30. Grigori Tšahmahtšev

1983 muuda

 1. Arnold Humal, akadeemia liige
 2. Hilda Moosberg, akadeemia liige
 3. Vello Tarmisto, Eesti Geograafia Seltsi esimees
 4. Jaan Ambos, Eesti NSV TA Spetsiaalse Konstrueerimisbüroo lukkseppade brigadir
 5. Felix Kauba, ENSV TA Raamatukogu direktor
 6. Valter Klauson, Eesti NSV Ministrite Nõukogu esimees
 7. Toe Klementi, Eesti NSV TA Füüsika Instituudi Erikonstrueerimisbüroo laseriosakonna juhataja
 8. Ilmar Nuut, Eesti NSV kõrgema ja keskerihariduse minister
 9. Hildegard Pobul, Tallinna Teadlaste Maja asutajaliige
 10. Eduard Päll, akadeemia liige
 11. Rein Ristlaan, EKP Keskkomitee ideoloogiasekretär
 12. Karl Vaino, EKP Keskkomitee esimene sekretär

1984 muuda

 1. Oskar Kirret, akadeemia liige
 2. Paul Kard, akadeemia liige
 3. Harald Haberman, akadeemia liige
 4. Eduard Ertis, ENSV TA Fr. R. Kreutzwaldi nim. Kirjandusmuuseumi direktor
 5. Väino Paasik, Eesti NSV TA Spetsiaalse Konstrueerimisbüroo peainsener

1985 muuda

 1. Paul Ariste, akadeemia liige
 2. Heinrich Laul, akadeemia liige
 3. Johannes Heil, akadeemia liige
 4. Nikolai Alumäe, akadeemia liige
 5. Agu Aarna, akadeemia liige
 6. Heino Kersna, raamatugraafik ja kirjakunstnik, ENE (1968–1978) kujundaja

1986 muuda

 1. Leo Jürgenson, akadeemia liige
 2. Arno Köörna, akadeemia liige
 3. Karl Rebane, akadeemia liige
 4. Dimitri Kaljo, akadeemia liige
 5. Viktor Palm, akadeemia liige
 6. Boris Tamm, akadeemia liige
 7. Karl Siilivask, akadeemia liige
 8. Raimund Hagelberg, akadeemia liige
 9. Arved Sapar, Astrofüüsika ja Atmosfäärifüüsika Instituudi osakonnajuhataja
 10. Eeva Ahven, ENSV TA Keele ja Kirjanduse Instituudi teadusdirektor
 11. Ea Jansen, ENSV TA Ajaloo Instituudi sektorijuhataja
 12. Jakov Kirs, ENSV TA Füüsika Instituudi teadusdirektor
 13. Leida Laidvee, Eesti Kirjandusmuuseumi Arhiivraamatukogu juhataja
 14. Boriss Levin, kaubandus-majandusteadlane, Tallinna Teadlaste Maja aseesimees
 15. Ilmar Nuut, Eesti NSV kõrgema ja keskerihariduse minister
 16. Feliks Nõmmsalu, ENSV metsamajanduse ja looduskaitse ministri esimene asetäitja
 17. Oskar Priilinn, ENSV TA Eksperimentaalbioloogia Instituudi direktor
 18. Maija Raudsepp, Tallinna Teadlaste Maja asutajaliige
 19. Heinrich Riikoja, Eesti hüdrobioloogia rajajaid
 20. Endel Sõgel, ENSV TA Keele ja Kirjanduse Instituudi direktor
 21. Heino Teder, ENSV metsamajanduse ja looduskaitse minister
 22. Kaarli Urov, ENSV TA Keemia Instituudi teadusdirektor
 23. Vladimir Dvorjanov

1987 muuda

 1. Olaf Eisen, akadeemia liige
 2. Grigori Kuzmin, akadeemia liige
 3. Udo Margna, akadeemia liige
 4. Ilmar Öpik, akadeemia liige
 5. Huno Rätsep, akadeemia liige
 6. Kalju Habicht, ENSV TA Majandusinstituudi teadusdirektor
 7. Kalju Kask, ENSV TA Majandusinstituudi sektorijuhataja
 8. Liivia-Maria Laasimer, ENSV TA Zooloogia ja Bootaanika Instituudi peateadur
 9. Endel Laul, ENSV TA Ajaloo Instituudi sektorijuhataja
 10. Karl Müürisepp, oli ENSV Geoloogia Valitsuse esimene juhataja
 11. Paul Tamkivi, ENSV TA Termofüüsika ja Elektrofüüsika Instituudi teadusdirektor
 12. Valdur Tiit, ENSV TA Füüsika Instituudi aparaadiehituse laboratooriumi juhataja
 13. Väino Unt, Astrofüüsika ja Atmosfäärifüüsika Instituudi endine direktor

1988 muuda

 1. Tšeslav Luštšik, akadeemia liige
 2. Hans-Voldemar Trass, akadeemia liige
 3. Juhan Kahk, akadeemia liige
 4. Erast Parmasto, akadeemia liige
 5. Kalju Vainola, elektroonikainsener

1989 muuda

 1. Jaan Einasto, akadeemia liige
 2. Juhan Peegel, akadeemia liige
 3. Aarne Pung, akadeemia liige
 4. Hillar Aben, akadeemia liige
 5. Helle Simm, akadeemia liige
 6. Mihkel Veiderma, akadeemia liige
 7. Henno Aherma, Eesti NSV TA Spetsiaalse Konstrueerimisbüroo direktor
 8. Ülo Kurvits, ENSV Teaduste Akadeemia Toimetus- ja Kirjastusnõukogu teadussekretär
 9. Aleksei Paivel, Tallinna Botaanikaaia dendroloogiasektori juhataja
 10. Ljubov Rebane, Keemilise ja Bioloogilise Füüsika Instituudi teadusdirektor

1990 muuda

 1. Endel Lippmaa, akadeemia liige
 2. Ellen Kaldjärv, ENSV TA FR. R. Kreutzwaldi nim. Kirjandusmuuseumi käsikirjade osakonna juhataja
 3. Kalju Malm
 4. Harry Tani, Eesti TA Küberneetika Instituudi Arvutustehnika Erikonstrueerimisbüroo teadusdirektor
 5. Lembit Vaik, kauaaegne Eesti TA Termofüüsika ja Elektrofüüsika Instituudi direktor
 6. Charles Villmann, Astrofüüsika ja Atmosfäärifüüsika Instituudi kosmiliste uurimiste sektori juhataja

1991 muuda

 1. Ülo Lille, akadeemia liige
 2. Kalju Leppik, Eesti TA Küberneetika Instituudi Arvutustehnika Erikonstrueerimisbüroo direktor

1992 muuda

 1. Juri Lotman, akadeemia liige
 2. Olav Aarna, akadeemia liige

1994 muuda

 1. Pavel Bogovski, akadeemia liige
 2. Richard Villems, akadeemia liige
 3. L. Nevanlinna[4]
 4. Eino Tunkelo

1995 muuda

 1. Anto Raukas, akadeemia liige
 2. Viktor Masing, akadeemia liige
 3. Juhan Ross, akadeemia liige
 4. Peeter Saari, akadeemia liige
 5. Enn Tõugu, akadeemia liige
 6. Endel Annus, juhtis Eesti Teaduste Akadeemia Raamatukogus eesti retrospektiivse rahvusbibliograafia koostamist, oli direktor 1940. aastatel
 7. Olev Lugus, Eesti TA Majandusinstituudi direktor
 8. Urve Miller, Stockholmi Ülikooli professor
 9. Rein Vaikmäe, Eesti TA Geoloogia Instituudi direktor
 10. Galina Varlamova, Eesti TA peasekretäri asetäitja
 11. Hilja Vihalem, Eesti Teaduste Akadeemia Raamatukogu vanemraamatukoguhoidja, endine peabibliograaf

1996 muuda

 1. Maret-Ene Klaus, Eesti Teaduste Akadeemia Raamatukogu osakonnajuhataja
 2. Kyra Robert, Eesti Teaduste Akadeemia Raamatukogu Baltica ja haruldaste raamatute osakonna pearaamatukoguhoidja
 3. Maive Triipan, Eesti Teaduste Akadeemia Raamatukogu direktor

1997 muuda

 1. Heiki Kallio
 2. Paul Kokla, ajakirja Linguistica Uralica endine peatoimetaja

1998 muuda

 1. Mihhail Bronštein, akadeemia liige
 2. Uno Mereste, akadeemia liige
 3. Gennadi Vainikko, akadeemia liige
 4. Juri Kann, TTÜ keemiainstituudi direktor
 5. Andres Koppel, EPMÜ Zooloogia ja Botaanika Instituudi endine direktor
 6. Jaan-Mati Punning, TPÜ Ökoloogia Instituudi direktor
 7. Tõnu Viik, Tartu Observatooriumi direktor
 8. Asta Õim, Eesti Keele Instituudi direktor

1999 muuda

 1. Jüri Engelbrecht, akadeemia liige
 2. Ülo Jaaksoo, akadeemia liige
 3. Linda Kongo, Eesti Loodusuurijate Seltsi kauaaegne teadussekretär
 4. Aare Mäemets, EPMÜ Zooloogia ja Botaanika Instituudi vanemteadur

2000 muuda

 1. Rein Küttner, akadeemia liige

2001 muuda

 1. Ülo Lepik, akadeemia liige
 2. Arvo Ots, akadeemia liige
 3. August Eelmäe, Friedebert Tuglase Majamuuseumi kauaaegne juhataja

2002 muuda

 1. Hans Küüts, akadeemia liige

2003 muuda

 1. Ülo Niine, Teaduste Akadeemia Kirjastuse direktor
 2. Georg Liidja, akadeemia liige

2004 muuda

 1. Ene Ergma, akadeemia liige
 2. Ain-Elmar Kaasik, akadeemia liige
 3. Ülo Lumiste, akadeemia liige
 4. Loit Reintam, akadeemia liige

2006 muuda

 1. Valdek Kulbach, akadeemia liige
 2. Antero Jahkola, akadeemia välisliige
 3. Els Oksaar, akadeemia välisliige
 4. Mati Erelt, kauaaegne Tartu Ülikooli eesti keele professor

2007 muuda

 1. Ilmar Koppel, akadeemia liige
 2. Arvo Krikmann, akadeemia liige
 3. Agu Laisk, akadeemia liige
 4. Endel Tulving, akadeemia välisliige
 5. Haldur Õim, akadeemia liige

2009 muuda

 1. Vladimir Hižnjakov, akadeemia liige
 2. Jaak Järv, akadeemia liige
 3. Enn Mellikov, akadeemia liige
 4. Leo Mõtus, akadeemia liige
 5. Ergo Nõmmiste, TÜ füüsikainstituudi direktor
 6. Peeter Tulviste, akadeemia liige
 7. Raimund-Johannes Ubar, akadeemia liige
 8. Helle Martinson, Eesti Teadusfondi rajajaid ja selle esimene tegevdirektor

2010 muuda

 1. Laurits Leedjärv, Tartu Observatooriumi direktor

2019 muuda

 1. Margus Lopp − akadeemia peasekretär 2014−2017, Eesti noorte teaduste akadeemia loomise korraldaja
 2. Ülle Madise − õiguskantsler
 3. Andres Kollist − Tallinna ülikooli akadeemilise raamatukogu direktor
 4. Erki Tammiksaar − ajaloolane
 5. Helle-Liis Help − akadeemia kantselei endine keeletoimetaja[6]

2020 muuda

 1. Maaja Vadi − Tartu ülikooli juhtimise professor[7]
 2. Riivo Sinijärv − keemik, poliitik ja diplomaat
 3. Rait Maruste − poliitik ja endine kohtunik
 4. Anne Pöitel − akadeemia kantselei endine kauaaegne töötaja, välissuhete osakonna juhataja

2021 muuda

 1. Marti Aavik, Postimehe peatoimetaja, akadeemia sõber
 2. Jaak Aaviksoo, akadeemik, TANi kauaaegne liige
 3. Mart Saarma, akadeemik, TANi kauaaegne liige
 4. Tiina Rahkama, 35 aastat akadeemias töötanud ja juhatust toetanud

2022 muuda

 1. Virve Kurnitski, Eesti Teaduste Akadeemia kirjastuse kauaaegne direktori asetäitja
 2. Andres Koppel, Eesti Teadusagentuuri endine juhatuse esimees

2023 muuda

 1. Krista Aru, pikaajalise tõhusa koostöö eest Teaduste Akadeemiaga, uuelaadse haridust toetava raamatukoguvõrgu arendamise eest ning akadeemikute arhiivide töötlemise eest Tartu Ülikooli raamatukogus.

Viited muuda