Eesti Teaduste Akadeemia medal

Eesti Teaduste Akadeemia kõrgeim autasu

Eesti Teaduste Akadeemia medal on Eesti Teaduste Akadeemia kõrgeim autasu.[1]

Viimase, 1997. aasta detsembris vastu võetud statuudi kohaselt, antakse Eesti TA medalit üksikisikutele suurte teenete eest Eesti teaduse arendamisel või selle arendamisele kaasaaitamisel, samuti teenete eest Eesti Teaduste Akadeemia ülesannete täitmisel.[2]

Medal asutati 1982. aastal Eesti NSV Teaduste Akadeemia mälestusmedali nime all.[3] Üldkogul vastu võetud statuudi kohaselt anti mälestusmedal ENSV Teaduste Akadeemia töötajatele ja teistele isikutele teenete eest Teaduste Akadeemia ees seisvate ülesannete täitmises. Otsuse mälestusmedali andmise kohta tegi Eesti NSV Teaduste Akadeemia presiidium. Medal anti laureaadile kätte pidulikus õhkkonnas, üldreeglina Teaduste Akadeemia üldkogu või akadeemia osakonna üldkogu koosolekul.

1989. aastal, seoses akadeemia nime muutmisega, sai medali nimeks Eesti Teaduste Akadeemia medal.

MedalisaajadRedigeeri

Alates 1982. aastast kuni tänaseni on teaduste akadeemia medalit välja antud 153 korral.[4] Ainsana on medali kahel korral pälvinud Eesti NSV kõrgema ja keskerihariduse minister Ilmar Nuut (1983, 1986).

Väljastpoolt Eestit on medali saanud 1982. aastal vene füüsik Vladimir Tutškevitš (Leningrad), 1995. aastal Rootsi mikropaleontoloog Urve Miller, 2006. aastal Soome energeetikateadlane Antero Jahkola ning Rootsi ja Saksamaa keeleteadlane Els Oksaar. 2008. aastal pälvis medali Kanada psühholoog Endel Tulving.

1982Redigeeri

1983Redigeeri

1984Redigeeri

1985Redigeeri

1986Redigeeri

1987Redigeeri

1988Redigeeri

1989Redigeeri

1990Redigeeri

1991Redigeeri

  • 89. Ülo Lille, akadeemia liige
  • 90. Kalju Leppik, Eesti TA Küberneetika Instituudi Arvutustehnika Erikonstrueerimisbüroo direktor

1992Redigeeri

1994Redigeeri

1995Redigeeri

1996Redigeeri

  • 108. Maret-Ene Klaus, Eesti Teaduste Akadeemia Raamatukogu osakonnajuhataja
  • 109. Kyra Robert, Eesti Teaduste Akadeemia Raamatukogu Baltica ja haruldaste raamatute osakonna pearaamatukoguhoidja
  • 110. Maive Triipan, Eesti Teaduste Akadeemia Raamatukogu direktor

1997Redigeeri

1998Redigeeri

1999Redigeeri

2000Redigeeri

2001Redigeeri

2002Redigeeri

2003Redigeeri

2004Redigeeri

2006Redigeeri

2007Redigeeri

2009Redigeeri

2010Redigeeri

...

2019Redigeeri

2020Redigeeri

ViitedRedigeeri