Harald Haberman

Harald Haberman (19. detsember 190416. detsember 1986) oli eesti zooloog, Eesti NSV Teaduste Akadeemia liige (1946).

Elukäik

muuda

Harald Haberman lõpetas 1932. aastal bioloogina Tartu ülikooli, oli 1932–1939 Tartu Ülikooli zooloogiainstituudi assistent, 1939. aastast vanemassistent. 19441948 oli ta Tartu Riikliku Ülikooli õppeprorektor ning üldbioloogia ja darvinismi kateedri juhataja. 1951 kaitses bioloogiadoktori väitekirja, 1955 sai professori kutse.

1946. aastal kinnitati Eesti NSV Teaduste Akadeemia korrespondentliikmeks, 1954 akadeemikuks. 1957–1964 oli Bioloogia- ja Meditsiiniteaduste Osakonna akadeemik-sekretär. 1960–1984 „Eesti NSV Teaduste Akadeemia Toimetised. Bioloogia” toimetuskolleegiumi liige.

Ta oli 1947–1977 Teaduste Akadeemia Zooloogia ja Botaanika Instituudi direktor.

Teadustegevus

muuda

Habermani põhiuurimisvaldkond oli aastatel 1929–1939 seotud hüdrobioloogiaga. mageveeselgrootute liigiline koosseis, levik ja ökoloogia. Hilisematel aastatel lisandusid mardikaliste liigiline koosseis ning loodusteaduste filosoofilised küsimused. Haberman on Eesti entomoloogiakoolkonna rajaja, putukate sünökoloogilisfaunistilise uurimise algataja ja zoogeograafilise analüüsi käsitluse looja. Ta oli viljakas loodusteaduste populariseerija.

Näitlejatöö

muuda

Harald Haberman mängis episoodilist rolli (astronoom) Eesti mängufilmis „Indrek“ (1975).

Poliitiline tegevus

muuda

Haberman oli Eestimaa Kommunistliku Partei (EKP) liige alates 1939. aastast. 1940. aasta juunist augustini oli ta Johannes Varese valitsuse siseministri abi ja sisekaitseülem.

Teosed

muuda
 • "Tagasivaatamisi. Memuaarid" Eesti Raamat, 1988
 • "Eesti jooksiklased (Coleoptera, Carabidae)" Kirjastus Valgus, 1968
 • "Elu olemusest: andmeid ja mõtteid" Kirjastus Valgus, 1968
 • "Eesti hüpikpoilased: Chrysomelidae, Halticinae" Eesti NSV Teaduste Akadeemia, 1962
 • "An ecological and zoogeographical analysis of the Estonian fauna of Carabidae (Coleoptera)" - Eesti NSV Teaduste Akadeemia Toimetised, 1964
 • "Materialismi ja idealismi võitlusest bioloogias" Eesti Riiklik Kirjastus, 1961
 • "Mida õpetab mitšuurinlik bioloogia elust" Eesti Riiklik Kirjastus, 1954
 • "Eesti NSV mardikaliste (Coleoptera) süstemaatiline nimestik leviku- ja leiukohtade andmetega. 1. osa, Röövmardikalised (Adephaga). Систематический список жесткокрылых Эстонской ССР с данными о распространении и стациях видов. 1. часть, Адефаги." Eesti NSV Teaduste Akadeemia, 1952
 • "Kiirkirja lugemik" Tartu, 1937
 • "Der See Külajärv als Beispiel einer Eu-Dys Sukzession" Tartu, 1936.
 • "Ahja jõe ülemjooksu põhjafaunast" Tartu, 1934
 • "Eestikeelne kiirkiri" Tartu, 1930

Tunnustus

muuda

Välislingid

muuda