Raimund Ubar

(Ümber suunatud leheküljelt Raimund-Johannes Ubar)

Raimund-Johannes Ubar (sündinud 16. detsembril 1941 Tallinnas) on eesti arvutiteadlane ja Eesti Teaduste Akadeemia liige.

HaridusRedigeeri

1960 lõpetas ta Tallinna 22. Keskkooli, kus tegeles innukalt kitarrimänguga kooliorkestris ning aastatel 1959–1967 kuulus Eesti võimlemiskoondisse. Pärast keskkooli lõpetamist asus ta õppima Tallinna Polütehnilises Instituudis automaatika ja telemehaanika erialal, mille lõpetas 1965. aastal; 1968 astus ta aspirantuuri Baumanni-nimelisse Tehnikaülikooli Moskvas, kus sai uurimisteemaks keeruliste süsteemide diagnostika. Töö oli seotud lennukitööstusega ning tal tuli testida kosmoselaeva Venera ja kuukulguri elektrisüsteeme. Kolme aasta pärast (1971) kaitses ta tehnikakandidaadi väitekirja ja tuli tagasi Eestisse, kus asus tööle Tallinna Polütehnilisse Instituuti. 1986 kaitses ta Riia Arvutustehnika Instituudi juures tehnikadoktori väitekirja digitaalsüsteemide diagnostikameetodite uurimise ja väljatöötamise alal. Tehnikateaduste kandidaat 1971 (Moskva N. E. Baumani nim Tehnikakõrgkool), dotsent 1976 (kinnitus 1978), tehnikadoktor 1986 (Läti NSV TA / Riia Elektroonika- ja Arvutitehnika, kinnitus 1987), professor 1987.

Täiendanud end Dresdeni Tehnikaülikoolis (Saksamaal) 1975–76, 1988; Darmstadti Tehnikaülikoolis (Saksamaal) 1993, 1994, 2002–05; Fraunhoferi Instituudus Dresdenis (Saksamaal) 1997, 1999; Linköpingi Ülikoolis (Rootsis) 1989, 1990, 2000; Jönköpingi Ülikoolis 2003–05 (Rootsis); Grenoble’i Riiklikus Polütehnilises Instituudis (Prantsusmaal) 1991–1992, Grenoble’i Fourier' Ülikoolis (Prantsusmaal) 1998, 1999; Michigani Osariigi Ülikoolis (USA-s) 1996; Torino Tehnikaülikoolis (Itaalias) 1996 jm.

TöökäikRedigeeri

Tehase Punane RET Raadioelektroonika Konstrueerimisbüroo insener, vaneminsener, grupijuht 1965–68. TPIs 1971–…: informatsioonitehnika kateedri, aastast 1972 elektronarvutite kateedri assistent 1971, vanemõpetaja 1971–76, dotsent 1976–87, professor 1987, juhataja 1987–92; digitaalsüsteemide projekteerimise ja diagnostika labori juhataja ja professor 1987–92; Tallinna Tehnikaülikooli elektroonika kompetentsikeskuse rajaja ja juhataja 1993–97; arvutitehnika instituudi arvutitehnika ja -diagnostika professor ja õppetooli juhataja 1992–2016. Eesti TA uurija-professor 2003–2005. 2008–2015 juhtis ta integreeritud elektroonikasüsteemide ja biomeditsiinitehnika tippkeskust CEBE. TTÜ infotehnoloogia teaduskonna arvutisüsteemide instituudi professor 2017–2020. Aastast 2020 emeriitprofessor.

Olnud külalislektor rohkem kui 30 ülikoolis või teaduslikus uurimisasutuses Lääne-Euroopas ja USAs; pikemalt töötanud Rootsis, Prantsusmaal, Saksamaal ja Itaalias; toonud TTÜsse kümme välisprojekti programmide TEMPUS, INCO-COPERNICUS, COST, ESPRIT ja ELi 5. ja 6. raamprogrammi raames.

Teadustöö põhisuunadRedigeeri

Alternatiivsete graafide (otsustusdiagrammide) teooria; digitaalsüsteemide diagnostika, digitaalskeemide testide sünteesi ja analüüsi automatiseerimine, veakindlad arvutisüsteemid; TTÜ elektroonika kompetentsikeskusest kujunes aastatel 1993–97 nüüdisaegne infotehnoloogia projekteerimiskeskkond, kus valmis esimene ülisuur integraalsüsteem Eestis; tänaseks on sellest kujunenud märkimisväärse rahvusvahelise tunnustuse leidnud digitaalsüsteemide diagnostika labor arvutitehnika instituudi juures. Avaldanud üle 400 teaduspublikatsiooni, sh 6 monograafiat, üle 80 publitsistliku artikli ajakirjanduses ja mujal. Omab 4 autoritunnistust. Juhendanud 12 aspiranti või doktoranti, 25 magistranti.

Teaduskorralduslik tegevusRedigeeri

Eesti Teadlaste Liidu volikogu liige 1991–2003; Eesti Automaatikute Seltsi liige 1991–…; Üleliidulise Tehnilise Diagnostika Assotsiatsiooni Nõukogu (Council of the All-Union Association of Technical Diagnostics) liige 1991–93; Balti Tehnoloogiateaduste Akadeemia (Baltic Academy of Technological Sciences) asutajaliige 1992; Eesti Elektroonikaühingu liige 1992–…; Eesti Teadusfondi nõukogu esimees 1993–97, Eesti Teadusfondi Tehnikateaduste ekspertkomisjoni esimees 1993–97; Eesti Teadus- ja Arendusnõukogu liige 1993–97; Eesti Informaatikanõukogu ekspert 1993–97; ELi assotsiatsiatsiooni EUROCHIP liige 1993–95; Eesti Vabariigi Presidendi Akadeemilise Nõukogu liige 1994–96; Eesti teaduspreemiate komisjoni liige 1994–96, 2005–…; Eesti TA Informaatika ja Tehnikateaduste osakonna büroo liige 1994–…; Kultuurialase Eesti-Saksa segakomisjoni haridusministeeriumi juures liige 1994–97; Saksamaa Informaatikaseltsi (GI, Gesellschaft für Informatik) liige 1994–…; USA Elektri- ja Elektroonikainseneride Ühingu (IEEE, Institute of Electrical and Electronics Engineers) liige (koos kuulumisega seltsidesse: Arvutustehnika Selts (Computer Society), Skeemide ja Süsteemide Selts (Circuits and Systems Society), Hariduse Selts (Education Society)) 1994–…; USA Arvutustehnika Assotsiatsiooni Disaini Automatiseerimise seltsi (ACM-SIGDA, Association for Computing Machinery - Special Interest Group on Design Automation) liige 1994–…; Euroopa Testitehnoloogia Tehnilise Komitee (ETTTC, European Test Technology Technical Commitee) liige 1995–…; ELi assotsiatsiatsiooni EUROPRACTICE liige 1995–…; USA Rahvusvahelise Teaduste ja Kunstide Akadeemia liige 1996–…; Ülemaailmse Testitehnoloogia Tehnilise Komitee (TTTC, Test Technilogy Technical Commitee) liige 1997–…; Euroopa Elektri- ja Informaatikainseneride Assotsiatsiooni (EAEEIE, European Association for Education in Electrical and Information Engineering) nõukogu liige 2002–…; Eesti teaduse tippkeskuse "Töökindlate Arvutisüsteemide Uurimise Keskus” nõukogu liige ja uurimisrühma "Digitaalsüsteemide disain ja testimine" juht 2004–…; Põhjamaade assotsiatsiooni Nordic Test Forum liige 2005–…; Inseneride ja Tehnoloogia Assotsiatsiooni (IET, Institution of Engineering and Technology, endine IEE) liige 2005–…; Põhjamaade ja Balti riikide informatsiooni- ja kommunikatsioonitehnoloogia ajakirja nõustava komitee (Nordic and Baltic Journal of Information and Communication Technologies, Advisory Board) liige 2006–... Rohkem kui 50 rahvusvahelise teaduskonverentsi programmikomitee või korralduskomitee liige, esimees, sektsiooni juhataja; 10 rahvusvahelise konverentsi peakorraldaja (1997–2006).

TunnustusRedigeeri

HuvialadRedigeeri

Varasemas eas sportvõimlemine (aastatel 1959–1967 Eesti sportvõimlemise koondise liige), TPI Akadeemilise Meeskoori liige 1964–1971; hiljem reisimine, fotograafia, filosoofia, kirjutamine (teadus- ja hariduspoliitika, reisikirjad), muusika (suupill), kollektsioonid ja kogud.

KirjandusRedigeeri

  • EE 2000, 14, fot; Eesti Teaduste Akadeemia liikmeskond. II, 1938–1998. Tln., 1998. Tallinna Tehnikaülikooli professorid läbi aegade.

VälislingidRedigeeri