Ava peamenüü

EKP KK esimene sekretär või Eestimaa Kommunistliku Partei (EKP või EK(b)P) Keskkomitee esimene sekretär oli EKP KK sekretariaadi juht. See oli Eestimaa Kommunistliku Partei kõige kõrgem ametikoht. Ta valiti EKP Keskkomitee pleenumil.

Kuni 1990. aastani oli see sisuliselt Eesti NSV kõige kõrgem ametikoht, kelle asukoht oli Tallinnas Lenini puiestee ääres asunud EKP KK hoones 9. korrusel.

EKP KK I sekretärile allusid erinevad EKP KK osakonnad. Aastal 1940 oli Keskkomitee I sekretär Karl Säre, kellele allus organiseerimise-instrueerimise osakond, erisektor, finantsmajandussektor ning tööstuse ja kaubanduse osakond. 1948 aasta I sekretärile Nikolai Karotammele allusid partei-, ametiühingu ja komsomoliorganite osakond ja erisektor.


EKP KK esimese sekretäri asetäitjadRedigeeri