Udo Margna

Eesti botaanik

Udo Margna (18. november 1934 Viljandi17. mai 2019) oli eesti taimefüsioloog, Eesti TA akadeemik.

1952. aastal lõpetas ta Viljandi II Keskkooli ning asus õppima farmaatsiat Tartu Riikliku Ülikooli arstiteaduskonnas, mille lõpetas 1957. aastal cum laude proviisori kutsega. Udo Margna läbis aspirantuuri taimebiokeemia alal TA Eksperimentaalbioloogia Instituudi (EBI) juures ja kaitses 1963. aastal bioloogiakandidaadi väitekirja. 1983. aastal kaitses ta Gruusia TA Botaanika Instituudi juures bioloogiadoktori kraadi taimefüsioloogia alal väitekirjaga "Образование флавоноидов в растениях: взаимосвязь с основным обменом, регуляция и биологическое значение".

Eksperimentaaluuringute läbiviimise esimesed kogemused omandas Udo Margna üliõpilasena farmakognoosia kateedris. Ülikooli lõpetamise järel töötas ta paar aastat apteegijuhatajana Muhu saarel. 1959. aastast alates kulges Udo Margna teadlasetee enam kui 30 aastat EBI katuse all Harkus, kus ta töötas erinevatel ametikohtadel nooremteadurist peateaduri ja labori juhatajani.

Udo Margna uuringute eesmärgiks oli flavonoidide biosünteesi metaboolse tausta ja regulatsioonimehhanismide väljaselgitamine. Ta avaldas üle 120 teaduspublikatsiooni, sh neli monograafiat ja õpikut. Tema juhendamisel kaitsti 7 doktori- ja magistritööd.

Teadustöö kõrval oli Udo Margna pikka aega seotud teadusorganisatsioonilise tegevusega. Aastatel 1965−1987 töötas ta EBI teadusdirektorina, 1971−1990 juhtis esimehena Eesti vabariikliku taimefüsioloogia ja -biokeemia probleemkomisjoni tegevust. Ta on üle 35 aasta olnud Eesti TA Toimetiste seeria "Bioloogia. Ökoloogia" toimetuskolleegiumi koosseisus. Aastatel 1996−1999 oli Udo Margna Balti Assamblee kirjandus-, kunsti- ja teaduspreemiate rahvusliku žürii esimees.

Udo Margna valiti 1987. aastal Eesti Teaduste Akadeemia liikmeks taimefüsioloogia ja -biokeemia alal. 1990. aastal valiti ta Akadeemia peasekretäriks ning töötas sellel ametikohal kuni aastani 2000.

Üle 25 aasta tegutses Udo Margna külalislektori ja erakorralise professorina Tartu Ülikoolis, Tallinna Ülikoolis ja Eesti Maaülikoolis. 1994. aastal viibis ta külalisprofessorina Münsteri Ülikoolis Saksamaal. Alates 2000. aastast oli Udo Margna pedagoogitegevus seotud Tallinna Tervishoiu Kõrgkooliga, kus ta töötas farmaatsia kuraator-õppejõuna ja farmaatsia õppetooli juhataja-lektorina ning oli sama õppetooli erakorraline lektor.

Udo Margnale oli teadus kutsumuseks, kuid oma elus pidas ta samavõrra tähtsaks tasakaalu töö, perekonna ja harrastuste vahel. Tema kauaaegne meelisala oli orienteerumissport. Ta oli Orienteerumisklubi Orion esimene president.[1] Ta oli teleajakirjaniku ja -produtsendi Teet Margna onu.[2]

TunnustusedRedigeeri

ViitedRedigeeri

VälislingidRedigeeri