Arvo Krikmann

eesti folklorist

Arvo Krikmann (21. juuli 1939 Pudivere, Väike-Maarja kihelkond, Virumaa27. veebruar 2017 Tartu) oli eesti folklorist, Tartu Ülikooli erakorraline professor ja Eesti Kirjandusmuuseumi folkloristika osakonna vanemteadur, Eesti Teaduste Akadeemia liige.

1957. aastal lõpetas ta Väike-Maarja Keskkooli ja 1962. aastal Tartu Riikliku Ülikooli. 1975. aastal pälvis ta kandidaadikraadi ja 1998. aastal kaitses Tartu Ülikooli eesti ja võrdleva rahvaluule õppetooli juures doktoritöö "Sissevaateid folkloori lühivormidesse".

Organisatsiooniline töö ja erialaühingudRedigeeri

  • Eesti Teadusfondi humanitaarteaduste ekspertkomisjoni liige (folkloristika ekspert)
  • 1998. aastast riikliku programmi "Eesti keel ja rahvuskultuur" juhtkomitee liige
  • 1997. aastast Eesti Teaduste Akadeemia liige; 2000–2001 täitis TA humanitaar- ja sotsiaalteaduste osakonna juhataja kohuseid
  • 2001. aastast detsembrist Eesti Kultuuriloo ja Folkloristika Keskuse juht
  • Ajakirja Keel ja Kirjandus kolleegiumi liige
  • Aastaraamatu "Proverbium. Yearbook of International Proverb Scholarship" (toim. Wolfgang Mieder, Vermonti Ülikool) toimetuskonsultant
  • Soome Kirjanduse Seltsi liige
  • Kalevala Seltsi liige
  • Assotsiatsiooni Folklore Fellows liige
  • TÜ kirjanduse ja rahvaluule osakonna (FLKN) nõukogu liige
  • TÜ eesti ja soome-ugri keeleteaduse osakonna (FLEE) nõukogu liige
  • TÜ semiootika osakonna (SOSE) nõukogu liige
  • Eesti Kirjandusmuuseumi nõukogu liige
  • Eesti TA Underi ja Tuglase Kirjanduskeskuse nõukogu liige
  • Emakeele Seltsi liige
  • Akadeemilise Rahvaluule Seltsi liige

TeoseidRedigeeri

  • A. Krikmann. "Sai hea obaduse vastu obadust": Löömist ja peksmist märkivad väljendid eesti keeles. - Reetor 3. Tartu : Eesti Kirjandusmuuseum, Eesti Kultuuriloo ja Folkloristika Keskus, 2004. 201 lk
  • A. Krikmann (koost. ja toim.). Netinalju Stalinist – Интернет-анекдоты о Сталине – Internet Humour about Stalin. Tartu : Eesti Kirjandusmuuseum, 2004. 398 lk
  • A. Hussar, A. Krikmann, R. Saukas, P. Voolaid (koost.), A. Krikmann ja R. Saukas (toim.). Eesti mõistatused II: 1351–2800. Tartu : Eesti Keele Sihtasutus, 2002. 877 lk (Monumenta Estoniae Antiquae)
  • A. Hussar, A. Krikmann, R. Saukas, P. Voolaid (koost.), A. Krikmann ja R. Saukas (toim.). Eesti mõistatused I: 1–1350. Tartu : Eesti Keele Sihtasutus, 2001. 892 lk (Monumenta Estoniae Antiquae)
  • A. Krikmann (koost. ja sissejuhatus 35 lk). Tere teele, tere meele, tere egalõ talolõ. Valik lõunaeesti mõistatusi. Tartu : Eesti Kirjandusmuuseum, 2000. 340 lk
  • A. Krikmann. Sissevaateid folkloori lühivormidesse I. - http://www.folklore.ee/~kriku/LEX/KATUS.HTM (ISBN 9985-851-82-X ; u. 2.6 MB)
  • A. Krikmann. Sissevaateid folkloori lühivormidesse I. Põhimõisteid. Žanrisuhteid. Üldprobleeme. Tartu : Tartu Ülikooli Kirjastus, 1997. 307 lk [pälvis Eesti 1998. a. teaduspreemia]
  • L. Briedis, A. Hussar, A. Krikmann, V. Pino, E. Rivis, I. Sarv, R. Saukas (koost.), A. Krikmann ja I. Sarv (toim.) Eesti vanasõnad. IV. Tallinn : Eesti Raamat, 1988. 530 lk. (Monumenta Estoniae Antiquae)
  • A. Krikmann. Паремиологические эксперименты Г. Л. Пермякова. Preprint KKI-40. Tallinn : Eesti NSV Teaduste Akadeemia, 1986
  • A. Krikmann. Fraseoloogiline aines eesti vanimais grammatikates ja sõnastikes. Tallinn : Valgus, 1986. 128 lk
  • Proverbia septentrionalia. 900 Balto-Finnic Proverb Types with Russian, Baltic, German and Scandinavian Parallels. By Matti Kuusi in cooperation with Marje Joalaid, Arvo Krikmann, * Pentti Leino, Elsa Kokare, Kari Laukkanen, Vaina Mälk, Ingrid Sarv. FF Communications 236. Helsinki : Suomalainen tiedeakademia, 1985. 451 lk
  • A. Hussar, A. Krikmann, E. Normann, V. Pino, I. Sarv, R. Saukas (koost.), A. Krikmann ja I. Sarv (toim.) Eesti vanasõnad III. Tallinn : Eesti Raamat, 1985. 912 lk (Monumenta Estoniae Antiquae)
  • A. Hussar, A. Krikmann ja I. Sarv (koost.) Vanasõnaraamat. Tallinn : Eesti Raamat, 1984, lk 565–580
  • A. Hussar, A. Krikmann, E. Normann, V. Pino, I. Sarv, R. Saukas (koost.), A. Krikmann ja I. Sarv (toim.). Eesti vanasõnad II. Tallinn : Eesti Raamat, 1983. 868 lk. (Monumenta Estoniae Antiquae)
  • A. Krikmann (koost. ja sissejuhatus 41 lk koos levikukaartidega), Meri andab, meri ottab. Valimik Lahemaa vanasõnu. Tallinn : Valgus, 1981
  • A. Hussar, A. Krikmann, E. Normann, V. Pino, I. Sarv, R. Saukas (koost.), A. Krikmann ja I. Sarv (toim.). Eesti vanasõnad I. Tallinn : Eesti Raamat, 1980. 911 lk (Monumenta Estoniae Antiquae)

TunnustusRedigeeri

ViitedRedigeeri

VälislingidRedigeeri